0888889366
timeline_post_file615d199522172-pasted-image-0--14-.png.webp

Các yếu tố để Khởi nghiệp bền vững

Các yếu tố để Khởi nghiệp bền vững

Khởi nghiệp như thế nào? Làm thế nào mới có thể khởi nghiệp bền vững chính là câu hỏi chung của rất nhiều nhà quản trị mới hiện nay. 

Thứ nhất, xác định rõ mục tiêu khởi nghiệp của doanh nghiệp

Khi đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, điều đầu tiên mà doanh nghiệp cần quan tâm là lợi nhuận, doanh thu và thời gian thu hồi vốn đầu tư. Do đó, nhà quản trị cần phải hiểu để phát triển bền vững thì họ cần xác định phương hướng nên hay không nên đầu tư để đạt được hiệu quả cao nhất. Đối với mọi lĩnh vực mà nhà quản trị lựa chọn phát triển, “Thủ tục pháp luật” có tự tin trở thành vũ khí hỗ trợ quản lý hiệu quả đối với mọi loại hình và mục tiêu ngành nghề của doanh nghiệp.

Thứ hai, xây dựng cho mình một hệ thống quản trị

Tạo lập nên một hệ thống quản trị là phương án giúp nhà quản trị phát triển bền vững và giải phóng sức lao động cho đội ngũ lãnh đạo. Thấu hiểu được tâm tư đó chúng tôi đã xây dựng thành công một phần mềm quản trị mang tên “Thủ tục pháp luật” là giải pháp hiệu quả giải quyết mối bận tâm về quản trị doanh nghiệp đối với mọi nhà quản lý

Thứ ba, xây dựng, duy trì văn hóa của doanh nghiệp, coi văn hóa doanh nghiệp là cái cốt lõi, nền tảng phát triển.

Văn hóa doanh nghiệp nên được hiểu là một vấn đề thực tiễn, là gốc rễ của mỗi doanh nghiệp thay vì coi đây như một vấn đề lý thuyết. Một doanh nghiệp nếu mất chiến lược có thể làm lại, mất kỹ năng có thể đào tạo lại, mất nhân tài có thể tuyển dụng lại nhưng mất văn hóa doanh nghiệp sẽ mất đi thương hiệu vĩnh viễn. Chúng tôi tự hào rằng phần mềm “Thủ tục pháp luật” sẽ là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp xây dựng và giữ gìn văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ không ngừng trong việc hoàn thiện doanh nghiệp, quan tâm đến vấn đề nhận lực là sự cốt lõi, là động lực giúp một doanh nghiệp phát triển bền vững và lớn mạnh.

Thứ tư, không ngừng đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững.

Đổi mới, sáng tạo mang tính chất sống còn đối với chúng ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và đặc biệt trước làn sóng của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra hiện nay. Để phát triển và giúp doanh nghiệp bắt kịp bước tiến của thời đại, chúng tôi đã xây dựng phần mềm “Thủ tục pháp luật”, là người bạn đồng hành cần thiếu đối với mọi doanh nghiệp trong công cuộc đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững

Thứ năm: Xây dựng các mối quan hệ

Mối quan hệ là bí quyết giúp doanh nghiệp và nhà quản trị tạo được người đồng hành quan trọng, đặc biệt chính là mối quan hệ với khách hàng. Chính vì thế muốn quá trình khởi nghiệp bền vững phải có nhiều cách hàng “ruột” thường xuyên. Với tính năng đa dạng và ưu viêt “Thủ tục pháp luật” có khả năng xuất sắc giúp doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng để phát huy tối đa giá trị tự thân của nó đối với sự phát triển cửa doanh nghiệp

Thủ tục pháp luật cam kết sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp và xây dựng sự bền vững ổn định trên con đường tìm kiếm thành công 

Đỗ Duyên
417 ngày trước
Các yếu tố để Khởi nghiệp bền vững
Các yếu tố để Khởi nghiệp bền vữngKhởi nghiệp như thế nào? Làm thế nào mới có thể khởi nghiệp bền vững chính là câu hỏi chung của rất nhiều nhà quản trị mới hiện nay. Thứ nhất, xác định rõ mục tiêu khởi nghiệp của doanh nghiệpKhi đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, điều đầu tiên mà doanh nghiệp cần quan tâm là lợi nhuận, doanh thu và thời gian thu hồi vốn đầu tư. Do đó, nhà quản trị cần phải hiểu để phát triển bền vững thì họ cần xác định phương hướng nên hay không nên đầu tư để đạt được hiệu quả cao nhất. Đối với mọi lĩnh vực mà nhà quản trị lựa chọn phát triển, “Thủ tục pháp luật” có tự tin trở thành vũ khí hỗ trợ quản lý hiệu quả đối với mọi loại hình và mục tiêu ngành nghề của doanh nghiệp.Thứ hai, xây dựng cho mình một hệ thống quản trịTạo lập nên một hệ thống quản trị là phương án giúp nhà quản trị phát triển bền vững và giải phóng sức lao động cho đội ngũ lãnh đạo. Thấu hiểu được tâm tư đó chúng tôi đã xây dựng thành công một phần mềm quản trị mang tên “Thủ tục pháp luật” là giải pháp hiệu quả giải quyết mối bận tâm về quản trị doanh nghiệp đối với mọi nhà quản lýThứ ba, xây dựng, duy trì văn hóa của doanh nghiệp, coi văn hóa doanh nghiệp là cái cốt lõi, nền tảng phát triển.Văn hóa doanh nghiệp nên được hiểu là một vấn đề thực tiễn, là gốc rễ của mỗi doanh nghiệp thay vì coi đây như một vấn đề lý thuyết. Một doanh nghiệp nếu mất chiến lược có thể làm lại, mất kỹ năng có thể đào tạo lại, mất nhân tài có thể tuyển dụng lại nhưng mất văn hóa doanh nghiệp sẽ mất đi thương hiệu vĩnh viễn. Chúng tôi tự hào rằng phần mềm “Thủ tục pháp luật” sẽ là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp xây dựng và giữ gìn văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ không ngừng trong việc hoàn thiện doanh nghiệp, quan tâm đến vấn đề nhận lực là sự cốt lõi, là động lực giúp một doanh nghiệp phát triển bền vững và lớn mạnh.Thứ tư, không ngừng đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vững.Đổi mới, sáng tạo mang tính chất sống còn đối với chúng ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và đặc biệt trước làn sóng của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra hiện nay. Để phát triển và giúp doanh nghiệp bắt kịp bước tiến của thời đại, chúng tôi đã xây dựng phần mềm “Thủ tục pháp luật”, là người bạn đồng hành cần thiếu đối với mọi doanh nghiệp trong công cuộc đổi mới, sáng tạo để phát triển bền vữngThứ năm: Xây dựng các mối quan hệMối quan hệ là bí quyết giúp doanh nghiệp và nhà quản trị tạo được người đồng hành quan trọng, đặc biệt chính là mối quan hệ với khách hàng. Chính vì thế muốn quá trình khởi nghiệp bền vững phải có nhiều cách hàng “ruột” thường xuyên. Với tính năng đa dạng và ưu viêt “Thủ tục pháp luật” có khả năng xuất sắc giúp doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng để phát huy tối đa giá trị tự thân của nó đối với sự phát triển cửa doanh nghiệpThủ tục pháp luật cam kết sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp và xây dựng sự bền vững ổn định trên con đường tìm kiếm thành công