0888889366
timeline_post_file615d14682dccc-pasted-image-0--8-.png.webp

Làm sao để người dốt luật cũng làm được thủ tục?

Làm sao để người dốt luật cũng làm được thủ tục?

Thủ tục pháp luật vốn là một phạm trù đa dạng và không quá thông dụng với đa số người dân. Mặc dù thủ tục pháp luật là công việc thường xuyên và thiết yếu đối với mỗi người khi cần thực hiện công việc tại các cơ quan công quyền, tuy nhiên nó lại chưa được thực sự phổ thông và đơn giản hóa. Bởi vậy vẫn còn có rất nhiều người khi đứng trước các công việc hành chính còn cảm thấy bối rối, khó khăn để thực hiện 

Phần mềm “Thủ tục pháp luật” ra đời để giải quyết nỗi băn khoăn đấy. Hiện tại bạn không cần phải lo lắng mỗi khi lên làm các thủ tục tại cơ quan nhà nước. Bởi “Thủ tục pháp luật” sẽ trả lời mọi câu hỏi của bạn. Tôi cần làm gì ? Tôi phải làm gì ?

“Thủ tục pháp luật” sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin pháp lý cần và đủ, như tiến hành các thủ tục giấy tờ tại các cơ quan hành chính công - hay tại đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định của Nhà nước. Ví dụ: Khi bạn chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, muốn thông quan hàng hóa, hoặc muốn hưởng một số chế độ theo quy định, bạn đều phải tiến hành làm các thủ tục hành chính.

“Thủ tục pháp luật” là bản đồ định vị cho bạn. Tùy theo tính chất công việc thực hiện mà các cá nhân, tổ chức cần làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước như ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các sở ban ngành thuộc tỉnh. 

Nguồn thông tin tại “Thủ tục pháp luật” là đa dạng và không có giới hạn. Có thể hiểu đơn giản các thủ tục hành chính là các trình tự, thủ tục, các cách thức thực hiện hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan và những người có thẩm quyền, đại diện nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình quy định. Để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Pháp luật quy định để các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước có thể thực hiện chức năng, hoạt động quản lý nhà nước thông qua các thủ tục hành chính để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể dễ dàng thực hiện các quyền của mình nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Do đó, sử dụng “Thủ tục pháp luật” giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải cách hành chính,  giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức đi lại cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan hành chính. Tiết kiệm chi phí cho công tác nhân sự do thực hiện thủ tục hành chính, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, xã hội văn minh.

Đỗ Duyên
424 ngày trước
Làm sao để người dốt luật cũng làm được thủ tục?
Làm sao để người dốt luật cũng làm được thủ tục?Thủ tục pháp luật vốn là một phạm trù đa dạng và không quá thông dụng với đa số người dân. Mặc dù thủ tục pháp luật là công việc thường xuyên và thiết yếu đối với mỗi người khi cần thực hiện công việc tại các cơ quan công quyền, tuy nhiên nó lại chưa được thực sự phổ thông và đơn giản hóa. Bởi vậy vẫn còn có rất nhiều người khi đứng trước các công việc hành chính còn cảm thấy bối rối, khó khăn để thực hiện Phần mềm “Thủ tục pháp luật” ra đời để giải quyết nỗi băn khoăn đấy. Hiện tại bạn không cần phải lo lắng mỗi khi lên làm các thủ tục tại cơ quan nhà nước. Bởi “Thủ tục pháp luật” sẽ trả lời mọi câu hỏi của bạn. Tôi cần làm gì ? Tôi phải làm gì ?“Thủ tục pháp luật” sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin pháp lý cần và đủ, như tiến hành các thủ tục giấy tờ tại các cơ quan hành chính công - hay tại đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định của Nhà nước. Ví dụ: Khi bạn chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, muốn thông quan hàng hóa, hoặc muốn hưởng một số chế độ theo quy định, bạn đều phải tiến hành làm các thủ tục hành chính.“Thủ tục pháp luật” là bản đồ định vị cho bạn. Tùy theo tính chất công việc thực hiện mà các cá nhân, tổ chức cần làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước như ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các sở ban ngành thuộc tỉnh. Nguồn thông tin tại “Thủ tục pháp luật” là đa dạng và không có giới hạn. Có thể hiểu đơn giản các thủ tục hành chính là các trình tự, thủ tục, các cách thức thực hiện hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan và những người có thẩm quyền, đại diện nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình quy định. Để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Pháp luật quy định để các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước có thể thực hiện chức năng, hoạt động quản lý nhà nước thông qua các thủ tục hành chính để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể dễ dàng thực hiện các quyền của mình nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.Do đó, sử dụng “Thủ tục pháp luật” giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải cách hành chính,  giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức đi lại cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan hành chính. Tiết kiệm chi phí cho công tác nhân sự do thực hiện thủ tục hành chính, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, xã hội văn minh.