0888889366
timeline_post_file6364d5a340531-stephen-dawson-qwtCeJ5cLYs-unsplash--1-.jpg.webp

THỦ TỤC XIN VISA VIỆT NAM NGẮN HẠN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, Việt Nam đang tích cực mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài, hoạt động xuất nhập cảnh càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Trong đó, các thủ tục pháp lý có được đơn giản hóa, các quy định của pháp luật có tạo được hành lang pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư hay không? cũng rất được quan tâm. Thủ tục xin visa Việt Nam ngắn hạn cho nhà đầu tư nước ngoài cũng là một trong những thủ tục được tiến hành thường xuyên và rất cần thiết trong quá trình thực hiện các hoạt động đầu tư nước ngoài.

Dưới đây Công ty TNHH Legalzone xin chia sẻ về hồ sơ, thủ tục và các bước xin Visa Việt Nam ngắn hạn cho các nhà đầu tư:

1.  Đối tượng:

Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019 có quy định hình thức và giá trị của thị thực:

“7a. ĐT1 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

7b. ĐT2 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

7c. ĐT3 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

7d. ĐT4 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng.”;

2. Hồ sơ:

- Hộ chiếu gốc còn thời hạn theo quy định;

- Tờ khai để nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú

- Hồ sơ pháp nhân của công ty: giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu

- Giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư: giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh có thể hiện là thành viên góp vốn.

-  Giấy giới thiệu cho cá nhân người Việt đi thực hiện thủ tục (nếu có) 

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

Bước 2: Trong 5 đến 7 ngày Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ có phản hồi

4. Cơ sở pháp lý

- Luật 47/2014/QH13 Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
- Luật 51/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

-  Thông tư 57/2020/TT-BCA

- Thông tư 04/2015/TT-BCA

Thông tư số 31/2015/TT-BCA

 

Hoàng Thị Hoài
23 ngày trước
THỦ TỤC XIN VISA VIỆT NAM NGẮN HẠN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Hiện nay, Việt Nam đang tích cực mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài, hoạt động xuất nhập cảnh càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Trong đó, các thủ tục pháp lý có được đơn giản hóa, các quy định của pháp luật có tạo được hành lang pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư hay không? cũng rất được quan tâm. Thủ tục xin visa Việt Nam ngắn hạn cho nhà đầu tư nước ngoài cũng là một trong những thủ tục được tiến hành thường xuyên và rất cần thiết trong quá trình thực hiện các hoạt động đầu tư nước ngoài.Dưới đây Công ty TNHH Legalzone xin chia sẻ về hồ sơ, thủ tục và các bước xin Visa Việt Nam ngắn hạn cho các nhà đầu tư:1.  Đối tượng:Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019 có quy định hình thức và giá trị của thị thực:“7a. ĐT1 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.7b. ĐT2 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.7c. ĐT3 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.7d. ĐT4 - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng.”;2. Hồ sơ:- Hộ chiếu gốc còn thời hạn theo quy định;- Tờ khai để nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú- Hồ sơ pháp nhân của công ty: giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu- Giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư: giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh có thể hiện là thành viên góp vốn.-  Giấy giới thiệu cho cá nhân người Việt đi thực hiện thủ tục (nếu có) 3. Các bước thực hiệnBước 1: Nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnhBước 2: Trong 5 đến 7 ngày Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ có phản hồi4. Cơ sở pháp lý- Luật 47/2014/QH13 Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam- Luật 51/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.-  Thông tư 57/2020/TT-BCA- Thông tư 04/2015/TT-BCA- Thông tư số 31/2015/TT-BCA