0888889366
timeline_post_file6368b95f265a6-ảnh-ổn-định-giá.jpg.webp

Hà Nội thực hiện các biện pháp bình ổn giá những tháng cuối năm 2022

Trong những tháng cuối năm 2022, giá nhiều mặt hàng nguyên liệu, vật tư vẫn chịu áp lực từ tình trạng phục hồi không đồng đều, thiếu bền vững của các ngành kinh tế, dẫn đến không ổn định, diễn biến phức tạp. Do vậy, công tác quản lý điều hành giá cần thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, không chủ quan lơ là. Trước thực trạng đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3439/UBND-KTTH ngày 14/10/2022 yêu cầu các  Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chú trọng tập trung những nhiệm vụ sau:

1. Đối với các mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng, dầu như dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, logistics: 

- Rà soát hồ sơ kê khai giá dịch vụ vận tải để đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là giá nhiên liệu.

- Tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, thu tiền theo giá niêm yết, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá niêm yết, thu cao hơn giá niêm yết, chủ động yêu cầu các đơn vị kê khai giảm giá kịp thời khi các yếu tố đầu vào giảm do giá xăng dầu giảm.

2. Đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm:

- Đánh giá tình hình sản xuất, chăn nuôi đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm đặc biệt là mặt hàng thịt lợn.

- Có các giải pháp đảm bảo nguồn cung ứng phân bón và thức ăn chăn nuôi, đẩy mạnh sản xuất đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới.

3. Đối với vật liệu xây dựng: 

- Theo dõi diễn biến giá xây dựng trên địa bàn, công bố kịp thời giá xây dựng trên địa bàn.

- Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý trật tự xây dựng, xử lý kịp thời các trường hợp găm hàng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá tăng cao bất hợp lý ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của các công trình, dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm.

4. Đối với thuốc, vật tư y tế:

- Rà soát hồ sơ kê khai giá của các loại thuốc kê khai tại Sở Y tế, theo dõi sát tình hình dịch bệnh để đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.

5. Đối với dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú: 

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về niêm yết giá và thực hiện giá niêm yết đối với các dịch vụ lưu trú, du lịch. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng các dịp lễ, tết, diễn biến giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý.

(Trên đây là nội dung hướng dẫn của UBND thành phố Hà Nội tại Công văn 3439/UBND-KTTH ngày 14/10/2022).

 

Nguyễn Phùng Dũng
20 ngày trước
Hà Nội thực hiện các biện pháp bình ổn giá những tháng cuối năm 2022
Trong những tháng cuối năm 2022, giá nhiều mặt hàng nguyên liệu, vật tư vẫn chịu áp lực từ tình trạng phục hồi không đồng đều, thiếu bền vững của các ngành kinh tế, dẫn đến không ổn định, diễn biến phức tạp. Do vậy, công tác quản lý điều hành giá cần thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, không chủ quan lơ là. Trước thực trạng đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3439/UBND-KTTH ngày 14/10/2022 yêu cầu các  Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chú trọng tập trung những nhiệm vụ sau:1. Đối với các mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng, dầu như dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, logistics: - Rà soát hồ sơ kê khai giá dịch vụ vận tải để đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là giá nhiên liệu.- Tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, thu tiền theo giá niêm yết, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá niêm yết, thu cao hơn giá niêm yết, chủ động yêu cầu các đơn vị kê khai giảm giá kịp thời khi các yếu tố đầu vào giảm do giá xăng dầu giảm.2. Đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm:- Đánh giá tình hình sản xuất, chăn nuôi đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm đặc biệt là mặt hàng thịt lợn.- Có các giải pháp đảm bảo nguồn cung ứng phân bón và thức ăn chăn nuôi, đẩy mạnh sản xuất đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới.3. Đối với vật liệu xây dựng: - Theo dõi diễn biến giá xây dựng trên địa bàn, công bố kịp thời giá xây dựng trên địa bàn.- Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý trật tự xây dựng, xử lý kịp thời các trường hợp găm hàng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá tăng cao bất hợp lý ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của các công trình, dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm.4. Đối với thuốc, vật tư y tế:- Rà soát hồ sơ kê khai giá của các loại thuốc kê khai tại Sở Y tế, theo dõi sát tình hình dịch bệnh để đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.5. Đối với dịch vụ du lịch, lữ hành, lưu trú: - Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về niêm yết giá và thực hiện giá niêm yết đối với các dịch vụ lưu trú, du lịch. - Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng các dịp lễ, tết, diễn biến giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý.(Trên đây là nội dung hướng dẫn của UBND thành phố Hà Nội tại Công văn 3439/UBND-KTTH ngày 14/10/2022).