0888889366
timeline_post_file6374bb5b2d617-cao-su--1-.jpg.webp

Lợi nhuận doanh nghiệp cao su đi xuống

Quý III, giá cao su có xu hướng giảm do lo ngại về nhu cầu ở Trung Quốc chậm lại vì nắng nóng làm gián đoạn sản xuất và các đợt đóng cửa kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Sản lượng xuất khẩu dù có tăng 6% về lượng nhưng giảm khoảng 2% về giá trị so với cùng kỳ do giảm giá cao su, theo tính toán quý III từ Tổng cục Hải quan.

Diễn biến này phản ánh vào kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp ngành cao su. Khảo sát 13 doanh nghiệp niêm yết HoSE, HNX và giao dịch UPCoM thì có 8 doanh nghiệp giảm lãi, chỉ 3 tăng lãi và 2 đơn vị lỗ.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) có lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 835 tỷ đồng. Giải trình, tập đoàn cho biết tình hình kinh tế chung biến động theo chiều hướng giảm làm doanh thu bán hàng quý III giảm, giá bán giảm so với cùng kỳ trong khi giá cả nhiều mặt hàng đầu vào tăng mạnh so với cùng kỳ làm lãi gộp giảm đáng kể. 

Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) cũng chung tình cảnh tương tự, khi chi phí đầu vào tăng làm giá vốn tăng kéo lùi biên lãi gộp giảm 20%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý này chỉ đạt 122 tỷ đồng, giảm 16% cùng kỳ.

Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) có lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 96% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,4 tỷ đồng. Công ty giải trình doanh thu giảm 35% (tương ứng 75 tỷ đồng) do giảm sản lượng tiêu thụ 1.900 tấn; thu nhập từ thanh lý vườn cây cao su cũng giảm trong khi các loại chi phí đều tăng.

Một số doanh nghiệp khác có lợi nhuận tăng trưởng, như Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR), Cao su Hòa Bình (HoSE: HRC), Cao su Công nghiệp (UPCoM: IRC). Tuy nhiên, sự tăng trưởng không đến từ kinh doanh cốt lõi. Lợi nhuận Cao su Hòa Bình tăng 17%, đạt 0,7 tỷ đồng do cắt giảm chi phí quản lý. Lợi nhuận Cao su Đồng Phú tăng 29%, đạt 85 tỷ đồng và Cao su Công nghiệp gần 19 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 6 tỷ đồng) đều do thanh lý cây cao su.

HÀ THÚY VÂN
17 ngày trước
Lợi nhuận doanh nghiệp cao su đi xuống
Quý III, giá cao su có xu hướng giảm do lo ngại về nhu cầu ở Trung Quốc chậm lại vì nắng nóng làm gián đoạn sản xuất và các đợt đóng cửa kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Sản lượng xuất khẩu dù có tăng 6% về lượng nhưng giảm khoảng 2% về giá trị so với cùng kỳ do giảm giá cao su, theo tính toán quý III từ Tổng cục Hải quan.Diễn biến này phản ánh vào kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp ngành cao su. Khảo sát 13 doanh nghiệp niêm yết HoSE, HNX và giao dịch UPCoM thì có 8 doanh nghiệp giảm lãi, chỉ 3 tăng lãi và 2 đơn vị lỗ.Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) có lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 835 tỷ đồng. Giải trình, tập đoàn cho biết tình hình kinh tế chung biến động theo chiều hướng giảm làm doanh thu bán hàng quý III giảm, giá bán giảm so với cùng kỳ trong khi giá cả nhiều mặt hàng đầu vào tăng mạnh so với cùng kỳ làm lãi gộp giảm đáng kể. Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) cũng chung tình cảnh tương tự, khi chi phí đầu vào tăng làm giá vốn tăng kéo lùi biên lãi gộp giảm 20%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý này chỉ đạt 122 tỷ đồng, giảm 16% cùng kỳ.Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) có lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 96% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,4 tỷ đồng. Công ty giải trình doanh thu giảm 35% (tương ứng 75 tỷ đồng) do giảm sản lượng tiêu thụ 1.900 tấn; thu nhập từ thanh lý vườn cây cao su cũng giảm trong khi các loại chi phí đều tăng.Một số doanh nghiệp khác có lợi nhuận tăng trưởng, như Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR), Cao su Hòa Bình (HoSE: HRC), Cao su Công nghiệp (UPCoM: IRC). Tuy nhiên, sự tăng trưởng không đến từ kinh doanh cốt lõi. Lợi nhuận Cao su Hòa Bình tăng 17%, đạt 0,7 tỷ đồng do cắt giảm chi phí quản lý. Lợi nhuận Cao su Đồng Phú tăng 29%, đạt 85 tỷ đồng và Cao su Công nghiệp gần 19 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 6 tỷ đồng) đều do thanh lý cây cao su.