0888889366
timeline_post_file6374c277778e7-cấp-đổi-sổ-đỏ--1-.jpg.webp

Hà Nội cấp đổi sổ đỏ trong 7 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội cấp đổi sổ đỏ trong 7 ngày làm việc

Theo đó, thủ tục cấp đổi sổ đỏ (cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) được quy định như sau:

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc

- Nộp hồ sơ:

+ Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với tổ chức, cá nhân) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (cá nhân).

+ Nộp hồ sơ trực tuyến.

- Cơ quan trực tiếp:

+ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (đối với tổ chức, cá nhân);

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (cá nhân).

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các trường hợp được cấp đổi sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP), việc cấp đổi sổ đỏ (Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp) được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

- Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

- Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

 

HÀ THÚY VÂN
310 ngày trước
Hà Nội cấp đổi sổ đỏ trong 7 ngày làm việc
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.Hà Nội cấp đổi sổ đỏ trong 7 ngày làm việcTheo đó, thủ tục cấp đổi sổ đỏ (cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) được quy định như sau:- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc- Nộp hồ sơ:+ Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với tổ chức, cá nhân) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (cá nhân).+ Nộp hồ sơ trực tuyến.- Cơ quan trực tiếp:+ Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (đối với tổ chức, cá nhân);+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (cá nhân).- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.Các trường hợp được cấp đổi sổ đỏTheo khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP), việc cấp đổi sổ đỏ (Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp) được thực hiện trong các trường hợp sau:- Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;- Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;- Do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;- Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.