0888889366
timeline_post_file637c57a673eb4-maxim-hopman-PEJHULxUHZs-unsplash--1-.jpg.webp

BÌNH LUẬN VỀ ÁN LỆ SỐ 01/2016/AL

Sự khác nhau giữa tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung là “gây thương tích dẫn đến chết người”

I. Tóm tắt nội dung vụ án

Do mâu thuẫn vì anh Soi đã chụp ảnh Phương uống say trong giờ làm việc và báo cáo lãnh đạo, Phương có ý định trả thù anh Soi. Phương thuê Lân và Mạnh đánh Soi bằng cách dùng dao đâm vào chân, tay nạn nhân để gây thương tích. Phương đưa cho Lân và Mạnh 1.500.000 đồng. Sau đó Phương đưa thêm 500.000 đồng để Mạnh thuê chỗ ngủ. Ngày 21 tháng 06 năm 2007, Mạnh gọi điện thoại hẹn anh Soi, khi anh Soi đến Mạnh đã dùng giao nhọn chuẩn bị từ trước đâm 02 nhát vào mặt sau đùi phải làm cho anh Soi chết do sốc mất máu cấp không phục hồi do vết thương động mạch. 

II. Bình luận về vụ án

Có thể nhận xét, nhận định của Tòa án nhân dân tối cao là hoàn toàn phù hợp khi căn cứ vào lời khai, kết quả điều tra, các tài liệu chứng cứ. Bị cáo Phương thuê Mạnh và Lân với mục đích gây thương tích cho nạn nhân tại tay và chân, không phải phần trọng yếu của cơ thể mà không muốn tước đoạt tính mạng, cũng không thuê Mạnh đâm bừa, đâm ẩu vào nạn nhân để mặc mọi hậu quả xảy ra. Việc nạn nhân chết do sốc mất máu cấp không hồi phục là ngoài ý muốn của bị cáo Phương, khó thấy trước được hậu quả nạn nhân chết do hành vi của Mạnh. Do đó, bản án sơ thẩm và phúc thẩm kết án Phương về tội “Giết người” là không đúng pháp luật. Do đó, Phương là chủ mưu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung là “gây thương tích dẫn đến chết người” là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi Phương gây ra.

Để nghiên cứu cụ thể hơn về Án lệ 01/2016/AL mời bạn đọc truy cập link sau để đọc toàn văn: Án lệ 01/2016/AL

 

 

Hoàng Thị Hoài
12 ngày trước
BÌNH LUẬN VỀ ÁN LỆ SỐ 01/2016/AL
Sự khác nhau giữa tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung là “gây thương tích dẫn đến chết người”I. Tóm tắt nội dung vụ ánDo mâu thuẫn vì anh Soi đã chụp ảnh Phương uống say trong giờ làm việc và báo cáo lãnh đạo, Phương có ý định trả thù anh Soi. Phương thuê Lân và Mạnh đánh Soi bằng cách dùng dao đâm vào chân, tay nạn nhân để gây thương tích. Phương đưa cho Lân và Mạnh 1.500.000 đồng. Sau đó Phương đưa thêm 500.000 đồng để Mạnh thuê chỗ ngủ. Ngày 21 tháng 06 năm 2007, Mạnh gọi điện thoại hẹn anh Soi, khi anh Soi đến Mạnh đã dùng giao nhọn chuẩn bị từ trước đâm 02 nhát vào mặt sau đùi phải làm cho anh Soi chết do sốc mất máu cấp không phục hồi do vết thương động mạch. II. Bình luận về vụ ánCó thể nhận xét, nhận định của Tòa án nhân dân tối cao là hoàn toàn phù hợp khi căn cứ vào lời khai, kết quả điều tra, các tài liệu chứng cứ. Bị cáo Phương thuê Mạnh và Lân với mục đích gây thương tích cho nạn nhân tại tay và chân, không phải phần trọng yếu của cơ thể mà không muốn tước đoạt tính mạng, cũng không thuê Mạnh đâm bừa, đâm ẩu vào nạn nhân để mặc mọi hậu quả xảy ra. Việc nạn nhân chết do sốc mất máu cấp không hồi phục là ngoài ý muốn của bị cáo Phương, khó thấy trước được hậu quả nạn nhân chết do hành vi của Mạnh. Do đó, bản án sơ thẩm và phúc thẩm kết án Phương về tội “Giết người” là không đúng pháp luật. Do đó, Phương là chủ mưu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung là “gây thương tích dẫn đến chết người” là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi Phương gây ra.Để nghiên cứu cụ thể hơn về Án lệ 01/2016/AL mời bạn đọc truy cập link sau để đọc toàn văn: Án lệ 01/2016/AL