0888889366
timeline_post_file6558449165c0a-13.webp

Hướng Dẫn Thủ Tục Tự Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm Dệt May Cho Hàng Quần Áo Nhập Khẩu

Có phải thực hiện tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu hay không?

Căn cứ tiểu mục 3.1 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT, quy định về quản lý sản phẩm và hàng hóa, đặt ra nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công bố hợp quy.

Quy Định Cơ Bản:

 • Các sản phẩm, hàng hóa phải được công bố hợp quy trước khi đi vào thị trường Việt Nam, theo quy định của QCVN 01:2017/BCT.
 • Gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

Công Bố Hợp Quy Cho Hàng Quần Áo Nhập Khẩu:

 • Đối với hàng quần áo nhập khẩu, cần thực hiện công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường Việt Nam.
 • Tiểu mục 3.1.1 Mục này chi tiết hóa các hình thức công bố hợp quy cho hàng quần áo nhập khẩu.

Hình Thức Công Bố Hợp Quy:

 • Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá (Phương thức 7 theo Thông tư 28 và Thông tư 02).
 • Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (Phương thức 5 hoặc 7 theo Thông tư 28 và Thông tư 02).

Thử Nghiệm và Đánh Giá:

 • Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.
 • Đánh giá phục vụ công bố hợp quy có nhiều phương thức linh hoạt để lựa chọn.

Lựa Chọn Hợp Quy:

 • Tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu cụ thể, tự công bố hoặc công bố dựa trên chứng nhận/giám định là sự lựa chọn phù hợp cho hàng quần áo dệt may nhập khẩu.

Tuân Thủ Thông Tư:

 • Việc tuân thủ đúng quy định của Thông tư số 28 và Thông tư số 02 là quan trọng để đảm bảo quy trình công bố hợp quy diễn ra hiệu quả và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nắm vững quy trình công bố hợp quy giúp doanh nghiệp dệt may nhập khẩu tối ưu hóa quy trình và đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường Việt Nam.

Hồ Sơ Tự Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm Dệt May Đối Với Hàng Quần Áo Nhập Khẩu: Quy Trình và Yêu Cầu

Tại tiểu mục 3.1.2.1 Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT, quy định chi tiết về hồ sơ tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu. Điều này bao gồm:

Bản Công Bố Hợp Quy:

 • Theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục V của Quy chuẩn này.

Báo Cáo Tự Đánh Giá:

 • Gồm các thông tin quan trọng như:
 • Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax.
 • Tên sản phẩm, hàng hóa.
 • Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật.
 • Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.
 • Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng.

Thông Tin Đối Với Hàng Hóa Nhập Khẩu:

 • Nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng; danh mục hàng hóa; hóa đơn; vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (nếu không có vận tải đơn); tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Quy Trình Nộp Hồ Sơ:

 • Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy cần lập 02 bộ hồ sơ.
 • 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp, qua đường bưu điện, hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • 01 bộ hồ sơ được lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Lợi Ích và Tuân Thủ:

 • Việc tự công bố hợp quy giúp doanh nghiệp dệt may nhập khẩu minh bạch và tuân thủ quy định.
 • Quy trình công bố hợp quy được xây dựng để đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm dệt may trước khi xuất hiện trên thị trường Việt Nam.

Thủ tục tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu

Để thực hiện thủ tục tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu theo tiểu mục 3.1.2.2 Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Gửi Hồ Sơ Công Bố Hợp Quy cho Sở Công Thương

Tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định chi tiết đã được mô tả trước đó đến Sở Công Thương. Hồ sơ này bao gồm bản công bố hợp quy và báo cáo tự đánh giá theo mẫu qui định.

Bước 2: Phê Duyệt và Xuất Khẩu vào Thị Trường Việt Nam

Sau khi hồ sơ công bố hợp quy được gửi đến Sở Công Thương, tổ chức hoặc cá nhân có quyền đưa sản phẩm ra thị trường Việt Nam. Mỗi sản phẩm sẽ được đánh số công bố hợp quy theo định dạng X/Y, trong đó:

 • X là Mã Số Doanh Nghiệp: Đây là mã số định danh doanh nghiệp.
 • Y là Số Vận Tải Đơn hoặc Chứng Từ Tương Đương: Trong trường hợp không có vận tải đơn, Y sẽ là mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước.

Lưu Ý Quan Trọng:

 • Việc tự công bố hợp quy giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định của QCVN 01:2017/BCT.
 • Số công bố hợp quy là yếu tố quan trọng để sản phẩm được phép nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam một cách hợp pháp.

Câu hỏi liên quan

1. Câu hỏi: Công bố hợp quy sản phẩm dệt may QCVN 01:2017/BCT là gì?

 • Trả lời: Công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT là quy trình quản lý chất lượng sản phẩm dệt may để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn quy định.

2. Câu hỏi: Thông tư 21/2017/TT-BCT liên quan đến việc nào trong quá trình công bố hợp quy sản phẩm dệt may?

 • Trả lời: Thông tư 21/2017/TT-BCT quy định về thủ tục và quy trình công bố hợp quy sản phẩm dệt may, đồng thời xác định các yêu cầu cụ thể và tiêu chí phải tuân thủ.

3. Câu hỏi: Công bố hợp quy vải được điều chỉnh như thế nào theo Thông tư số 07/2018/TT-BCT?

 • Trả lời: Thông tư số 07/2018/TT-BCT điều chỉnh và cập nhật các quy định liên quan đến công bố hợp quy vải, bao gồm cách thức thực hiện và các yêu cầu cần tuân thủ.

4. Câu hỏi: Thông tư nào quy định về hợp chuẩn, hợp quy trong lĩnh vực dệt may?

 • Trả lời: Thông tư quy định về hợp chuẩn, hợp quy trong lĩnh vực dệt may là Thông tư số 07/2018/TT-BCT, cung cấp khung pháp luật cho các doanh nghiệp thực hiện các quy trình này.

5. Câu hỏi: Thủ tục nhập khẩu tất chân và khăn trải bàn đòi hỏi công bố hợp quy như thế nào?

 • Trả lời: Thủ tục nhập khẩu tất chân và khăn trải bàn đòi hỏi công bố hợp quy theo quy định của QCVN 01:2017/BCT và Thông tư liên quan (ví dụ: Thông tư số 21/2017/TT-BCT và Thông tư số 07/2018/TT-BCT), đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu chất lượng và an toàn.

 

Văn An
23 ngày trước
Hướng Dẫn Thủ Tục Tự Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm Dệt May Cho Hàng Quần Áo Nhập Khẩu
Có phải thực hiện tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu hay không?Căn cứ tiểu mục 3.1 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT, quy định về quản lý sản phẩm và hàng hóa, đặt ra nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công bố hợp quy.Quy Định Cơ Bản:Các sản phẩm, hàng hóa phải được công bố hợp quy trước khi đi vào thị trường Việt Nam, theo quy định của QCVN 01:2017/BCT.Gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.Công Bố Hợp Quy Cho Hàng Quần Áo Nhập Khẩu:Đối với hàng quần áo nhập khẩu, cần thực hiện công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường Việt Nam.Tiểu mục 3.1.1 Mục này chi tiết hóa các hình thức công bố hợp quy cho hàng quần áo nhập khẩu.Hình Thức Công Bố Hợp Quy:Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá (Phương thức 7 theo Thông tư 28 và Thông tư 02).Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (Phương thức 5 hoặc 7 theo Thông tư 28 và Thông tư 02).Thử Nghiệm và Đánh Giá:Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.Đánh giá phục vụ công bố hợp quy có nhiều phương thức linh hoạt để lựa chọn.Lựa Chọn Hợp Quy:Tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu cụ thể, tự công bố hoặc công bố dựa trên chứng nhận/giám định là sự lựa chọn phù hợp cho hàng quần áo dệt may nhập khẩu.Tuân Thủ Thông Tư:Việc tuân thủ đúng quy định của Thông tư số 28 và Thông tư số 02 là quan trọng để đảm bảo quy trình công bố hợp quy diễn ra hiệu quả và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.Nắm vững quy trình công bố hợp quy giúp doanh nghiệp dệt may nhập khẩu tối ưu hóa quy trình và đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường Việt Nam.Hồ Sơ Tự Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm Dệt May Đối Với Hàng Quần Áo Nhập Khẩu: Quy Trình và Yêu CầuTại tiểu mục 3.1.2.1 Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT, quy định chi tiết về hồ sơ tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu. Điều này bao gồm:Bản Công Bố Hợp Quy:Theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục V của Quy chuẩn này.Báo Cáo Tự Đánh Giá:Gồm các thông tin quan trọng như:Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax.Tên sản phẩm, hàng hóa.Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật.Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng.Thông Tin Đối Với Hàng Hóa Nhập Khẩu:Nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng; danh mục hàng hóa; hóa đơn; vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (nếu không có vận tải đơn); tờ khai hàng hóa nhập khẩu.Quy Trình Nộp Hồ Sơ:Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy cần lập 02 bộ hồ sơ.01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp, qua đường bưu điện, hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.01 bộ hồ sơ được lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.Lợi Ích và Tuân Thủ:Việc tự công bố hợp quy giúp doanh nghiệp dệt may nhập khẩu minh bạch và tuân thủ quy định.Quy trình công bố hợp quy được xây dựng để đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm dệt may trước khi xuất hiện trên thị trường Việt Nam.Thủ tục tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩuĐể thực hiện thủ tục tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu theo tiểu mục 3.1.2.2 Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT, bạn có thể tuân thủ các bước sau:Bước 1: Gửi Hồ Sơ Công Bố Hợp Quy cho Sở Công ThươngTổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định chi tiết đã được mô tả trước đó đến Sở Công Thương. Hồ sơ này bao gồm bản công bố hợp quy và báo cáo tự đánh giá theo mẫu qui định.Bước 2: Phê Duyệt và Xuất Khẩu vào Thị Trường Việt NamSau khi hồ sơ công bố hợp quy được gửi đến Sở Công Thương, tổ chức hoặc cá nhân có quyền đưa sản phẩm ra thị trường Việt Nam. Mỗi sản phẩm sẽ được đánh số công bố hợp quy theo định dạng X/Y, trong đó:X là Mã Số Doanh Nghiệp: Đây là mã số định danh doanh nghiệp.Y là Số Vận Tải Đơn hoặc Chứng Từ Tương Đương: Trong trường hợp không có vận tải đơn, Y sẽ là mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước.Lưu Ý Quan Trọng:Việc tự công bố hợp quy giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định của QCVN 01:2017/BCT.Số công bố hợp quy là yếu tố quan trọng để sản phẩm được phép nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam một cách hợp pháp.Câu hỏi liên quan1. Câu hỏi: Công bố hợp quy sản phẩm dệt may QCVN 01:2017/BCT là gì?Trả lời: Công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT là quy trình quản lý chất lượng sản phẩm dệt may để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn quy định.2. Câu hỏi: Thông tư 21/2017/TT-BCT liên quan đến việc nào trong quá trình công bố hợp quy sản phẩm dệt may?Trả lời: Thông tư 21/2017/TT-BCT quy định về thủ tục và quy trình công bố hợp quy sản phẩm dệt may, đồng thời xác định các yêu cầu cụ thể và tiêu chí phải tuân thủ.3. Câu hỏi: Công bố hợp quy vải được điều chỉnh như thế nào theo Thông tư số 07/2018/TT-BCT?Trả lời: Thông tư số 07/2018/TT-BCT điều chỉnh và cập nhật các quy định liên quan đến công bố hợp quy vải, bao gồm cách thức thực hiện và các yêu cầu cần tuân thủ.4. Câu hỏi: Thông tư nào quy định về hợp chuẩn, hợp quy trong lĩnh vực dệt may?Trả lời: Thông tư quy định về hợp chuẩn, hợp quy trong lĩnh vực dệt may là Thông tư số 07/2018/TT-BCT, cung cấp khung pháp luật cho các doanh nghiệp thực hiện các quy trình này.5. Câu hỏi: Thủ tục nhập khẩu tất chân và khăn trải bàn đòi hỏi công bố hợp quy như thế nào?Trả lời: Thủ tục nhập khẩu tất chân và khăn trải bàn đòi hỏi công bố hợp quy theo quy định của QCVN 01:2017/BCT và Thông tư liên quan (ví dụ: Thông tư số 21/2017/TT-BCT và Thông tư số 07/2018/TT-BCT), đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu chất lượng và an toàn.