0888889366
timeline_post_file655a0720ac126-7.webp

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đảm bảo an toàn thực phẩm

Cơ Quan Nào Có Thẩm Quyền Cấp Giấy Chứng Nhận cho Cơ Sở Kinh Doanh Thực Phẩm Chức Năng An Toàn?

Theo quy định của Điều 35 Luật An toàn thực phẩm 2010, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý chủ trì như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Bộ Công thương.

Phụ lục II Nghị định 15/2018/NĐ-CP cũng xác định rõ sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Do đó, cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, khi thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, sẽ được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình cấp Giấy chứng nhận được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm thực phẩm chức năng từ khi sản xuất đến khi tiêu thụ.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010, quy định về trình tự và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm các bước chi tiết sau đây:

Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Chứng Nhận:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Trình Tự và Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận:

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trong thời hạn 15 ngày, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.
 • Nếu đủ điều kiện, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Trường hợp từ chối, cơ quan nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Kinh Doanh Thực Phẩm Chức Năng: Thời Hạn Hiệu Lực 

Theo quy định của Điều 37 Luật An toàn thực phẩm 2010, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hiệu lực như sau:

 • Thời Hạn Hiệu Lực: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian là 03 năm.
 • Cập Nhật và Cấp Lại: Trước khi Giấy chứng nhận hết hạn trong vòng 06 tháng, tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận nếu muốn tiếp tục hoạt động. Quá trình cập nhật và cấp lại sẽ tuân thủ hồ sơ, trình tự, và thủ tục theo quy định tại Điều 36 của Luật An toàn thực phẩm.

Câu hỏi liên quan

Câu hỏi: Làm thế nào để hộ kinh doanh có thể được cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm?

Trả lời: Hộ kinh doanh cần nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định và tuân thủ quy trình cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan quản lý địa phương quy định.

Câu hỏi: Mẫu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như thế nào?

Trả lời: Mẫu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thường do cơ quan quản lý địa phương hoặc Bộ Y tế quy định, có thể được yêu cầu tại cơ quan quản lý hoặc trực tuyến.

Câu hỏi: Nơi nào có thể xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm?

Trả lời: Hộ kinh doanh có thể xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan quản lý y tế địa phương hoặc trực tuyến theo quy định của cơ quan quản lý.

Câu hỏi: Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cần những giấy tờ gì?

Trả lời: Hồ sơ thường bao gồm đơn đề nghị, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản thuyết minh về cơ sở vật chất, giấy xác nhận sức khỏe, và giấy xác nhận đã được tập huấn về an toàn thực phẩm.

Câu hỏi: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hiệu lực bao lâu?

Trả lời: Thường, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hiệu lực là 03 năm. Trước khi hết hạn, hộ kinh doanh cần nộp hồ sơ để cấp lại giấy chứng nhận nếu muốn tiếp tục hoạt động.

 

Văn An
22 ngày trước
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đảm bảo an toàn thực phẩm
Cơ Quan Nào Có Thẩm Quyền Cấp Giấy Chứng Nhận cho Cơ Sở Kinh Doanh Thực Phẩm Chức Năng An Toàn?Theo quy định của Điều 35 Luật An toàn thực phẩm 2010, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý chủ trì như Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Bộ Công thương.Phụ lục II Nghị định 15/2018/NĐ-CP cũng xác định rõ sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Do đó, cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, khi thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, sẽ được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình cấp Giấy chứng nhận được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền, đồng thời đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm thực phẩm chức năng từ khi sản xuất đến khi tiêu thụ.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩmTheo Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010, quy định về trình tự và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm các bước chi tiết sau đây:Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Chứng Nhận:Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.Trình Tự và Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận:Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Trong thời hạn 15 ngày, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.Nếu đủ điều kiện, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.Trường hợp từ chối, cơ quan nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Kinh Doanh Thực Phẩm Chức Năng: Thời Hạn Hiệu Lực Theo quy định của Điều 37 Luật An toàn thực phẩm 2010, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hiệu lực như sau:Thời Hạn Hiệu Lực: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian là 03 năm.Cập Nhật và Cấp Lại: Trước khi Giấy chứng nhận hết hạn trong vòng 06 tháng, tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận nếu muốn tiếp tục hoạt động. Quá trình cập nhật và cấp lại sẽ tuân thủ hồ sơ, trình tự, và thủ tục theo quy định tại Điều 36 của Luật An toàn thực phẩm.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Làm thế nào để hộ kinh doanh có thể được cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm?Trả lời: Hộ kinh doanh cần nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định và tuân thủ quy trình cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan quản lý địa phương quy định.Câu hỏi: Mẫu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như thế nào?Trả lời: Mẫu Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thường do cơ quan quản lý địa phương hoặc Bộ Y tế quy định, có thể được yêu cầu tại cơ quan quản lý hoặc trực tuyến.Câu hỏi: Nơi nào có thể xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm?Trả lời: Hộ kinh doanh có thể xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan quản lý y tế địa phương hoặc trực tuyến theo quy định của cơ quan quản lý.Câu hỏi: Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cần những giấy tờ gì?Trả lời: Hồ sơ thường bao gồm đơn đề nghị, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản thuyết minh về cơ sở vật chất, giấy xác nhận sức khỏe, và giấy xác nhận đã được tập huấn về an toàn thực phẩm.Câu hỏi: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hiệu lực bao lâu?Trả lời: Thường, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hiệu lực là 03 năm. Trước khi hết hạn, hộ kinh doanh cần nộp hồ sơ để cấp lại giấy chứng nhận nếu muốn tiếp tục hoạt động.