0888889366
timeline_post_file655b5a6f16f21-10.webp

Hướng dẫn chi tiết và thủ tục cần thiết để bắt đầu kinh doanh tạp hóa

Đăng ký Kinh Doanh cho Cửa Hàng Tạp Hóa Nhỏ: Cần Hay Không?

Trong lĩnh vực kinh doanh, việc mở cửa hàng tạp hóa thường xuyên đặt ra câu hỏi liệu có cần đăng ký kinh doanh hay không? Để giải đáp thắc mắc này, chúng ta có thể tham chiếu đến quy định của Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Theo quy định này, hình thức kinh doanh phổ biến cho cửa hàng tạp hóa là hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc thành viên trong hộ gia đình đăng ký và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Cụ thể:

Hộ Kinh Doanh:

 • Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình đăng ký.
 • Chủ hộ kinh doanh là người chịu trách nhiệm và đại diện cho hộ kinh doanh.
 • Các hộ gia đình thực hiện nông, lâm, ngư nghiệp hoặc kinh doanh các ngành, nghề đầu tư có điều kiện không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ khi áp dụng mức thu nhập thấp được quy định bởi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Đăng Ký và Cấp Giấy Chứng Nhận:

 • Dù quy mô nhỏ hay lớn, cửa hàng tạp hóa đều cần đăng ký kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Quá trình này giúp chắc chắn rằng hoạt động kinh doanh diễn ra theo quy định và tạo thuận lợi trong quản lý thuế và các vấn đề liên quan khác.
  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

Vậy nên, để đảm bảo pháp lý và tránh rủi ro, việc đăng ký kinh doanh là bước cần thiết cho bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào, dù quy mô nhỏ, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh lâu dài.

Thủ tục đăng ký bán tạp hóa

Trong quá trình khám phá thủ tục đăng ký kinh doanh cho cửa hàng tạp hóa, quy định tại Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình này. Dưới đây là các bước cụ thể:

Đăng Ký Hộ Kinh Doanh:

Thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi có trụ sở chính của hộ kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Giấy tờ pháp lý cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, hoặc thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh.
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh (đối với trường hợp đăng ký của thành viên hộ gia đình).

Xác Nhận và Cấp Giấy Chứng Nhận:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận, và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Kiểm Tra và Báo Cáo:

 • Định kỳ, vào tuần làm việc đầu tiên mỗi tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp và các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Khiếu Nại và Tố Cáo:

 • Trong trường hợp không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ sau 03 ngày làm việc, người đăng ký có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Lệ Phí Đăng Ký Kinh Doanh Tạp Hóa: Mức Phí và Quy Định Chi Tiết

Để hiểu rõ về lệ phí đăng ký kinh doanh tạp hóa, chúng ta có thể tham khảo quy định tại Điều 5, Thông tư 85/2019/TT-BTC. Dưới đây là những điểm chính:

Căn Cứ Quy Định:

 • Quy định tại điểm g, khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC xác định mức thu phí và lệ phí trong hoạt động kinh doanh.

Xác Định Mức Thu Phí và Lệ Phí:

 • Mức thu phí và lệ phí được xác định căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, nơi mà hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí diễn ra.
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.

Lệ Phí Đăng Ký Kinh Doanh:

 • Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu khi cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, cũng như giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Quy Định Tại Địa Phương:

 • Lệ phí đăng ký kinh doanh tạp hóa là một quy định do địa phương quyết định. Mức phí này sẽ khác nhau tùy thuộc vào quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
 • Thông thường, mức lệ phí đăng ký kinh doanh tạp hóa có thể là 100.000 đồng, nhưng cụ thể sẽ được quy định chi tiết trong các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Câu hỏi liên quan

1. Bán tạp hóa nhỏ có cần đăng ký kinh doanh không?

Trả lời: Có, theo quy định pháp luật, việc kinh doanh tạp hóa, dù quy mô nhỏ, vẫn yêu cầu đăng ký kinh doanh để tuân thủ các quy định và luật lệ.

2. Muốn mở cửa hàng tạp hóa, nên lấy hàng ở đâu?

Trả lời: Bạn có thể lấy hàng từ các nhà cung cấp, đại lý phân phối hoặc trực tiếp từ các đơn vị sản xuất. Lựa chọn địa điểm cung ứng phù hợp và có giá trị cạnh tranh để đảm bảo nguồn hàng cho cửa hàng tạp hóa của mình.

3. Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hóa là gì?

Trả lời: Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hóa thường bao gồm các thông tin như tên cửa hàng, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, thông tin chủ cửa hàng và số giấy phép cấp.

4. Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng tạp hóa là gì?

Trả lời: Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng tạp hóa bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký, nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, và sau đó nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Bán hàng tạp hóa có phải đóng thuế không?

Trả lời: Có, theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp kinh doanh tạp hóa cần thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của cơ quan thuế địa phương.

6. Bán tạp hóa nhỏ tại nhà, cần tuân thủ những quy định nào?

Trả lời: Bán tạp hóa tại nhà cũng cần đăng ký kinh doanh và tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, thuế và các quy định pháp luật liên quan.

7. Mở cửa hàng tạp hóa cần bao nhiêu vốn?

Trả lời: Số vốn cần thiết để mở cửa hàng tạp hóa phụ thuộc vào quy mô kinh doanh, địa điểm, và loại hình hàng hóa. Một ước lượng chi tiết và kế hoạch tài chính là quan trọng để xác định vốn cần.

8. Các mặt hàng tạp hóa bán chạy nhất là gì?

Trả lời: Các mặt hàng tạp hóa bán chạy nhất thường là thực phẩm, đồ uống, sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như đồ gia dụng, vệ sinh cá nhân, và những sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách hàng.

 

Văn An
21 ngày trước
Hướng dẫn chi tiết và thủ tục cần thiết để bắt đầu kinh doanh tạp hóa
Đăng ký Kinh Doanh cho Cửa Hàng Tạp Hóa Nhỏ: Cần Hay Không?Trong lĩnh vực kinh doanh, việc mở cửa hàng tạp hóa thường xuyên đặt ra câu hỏi liệu có cần đăng ký kinh doanh hay không? Để giải đáp thắc mắc này, chúng ta có thể tham chiếu đến quy định của Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.Theo quy định này, hình thức kinh doanh phổ biến cho cửa hàng tạp hóa là hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc thành viên trong hộ gia đình đăng ký và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.Cụ thể:Hộ Kinh Doanh:Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình đăng ký.Chủ hộ kinh doanh là người chịu trách nhiệm và đại diện cho hộ kinh doanh.Các hộ gia đình thực hiện nông, lâm, ngư nghiệp hoặc kinh doanh các ngành, nghề đầu tư có điều kiện không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ khi áp dụng mức thu nhập thấp được quy định bởi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.Đăng Ký và Cấp Giấy Chứng Nhận:Dù quy mô nhỏ hay lớn, cửa hàng tạp hóa đều cần đăng ký kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.Quá trình này giúp chắc chắn rằng hoạt động kinh doanh diễn ra theo quy định và tạo thuận lợi trong quản lý thuế và các vấn đề liên quan khác.Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;Vậy nên, để đảm bảo pháp lý và tránh rủi ro, việc đăng ký kinh doanh là bước cần thiết cho bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào, dù quy mô nhỏ, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh lâu dài.Thủ tục đăng ký bán tạp hóaTrong quá trình khám phá thủ tục đăng ký kinh doanh cho cửa hàng tạp hóa, quy định tại Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình này. Dưới đây là các bước cụ thể:Đăng Ký Hộ Kinh Doanh:Thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi có trụ sở chính của hộ kinh doanh.Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:Giấy tờ pháp lý cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, hoặc thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh.Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh (đối với trường hợp đăng ký của thành viên hộ gia đình).Xác Nhận và Cấp Giấy Chứng Nhận:Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận, và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).Kiểm Tra và Báo Cáo:Định kỳ, vào tuần làm việc đầu tiên mỗi tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp và các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.Khiếu Nại và Tố Cáo:Trong trường hợp không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoặc thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ sau 03 ngày làm việc, người đăng ký có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.Lệ Phí Đăng Ký Kinh Doanh Tạp Hóa: Mức Phí và Quy Định Chi TiếtĐể hiểu rõ về lệ phí đăng ký kinh doanh tạp hóa, chúng ta có thể tham khảo quy định tại Điều 5, Thông tư 85/2019/TT-BTC. Dưới đây là những điểm chính:Căn Cứ Quy Định:Quy định tại điểm g, khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC xác định mức thu phí và lệ phí trong hoạt động kinh doanh.Xác Định Mức Thu Phí và Lệ Phí:Mức thu phí và lệ phí được xác định căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương, nơi mà hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí diễn ra.Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương.Lệ Phí Đăng Ký Kinh Doanh:Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu khi cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.Bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, cũng như giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.Quy Định Tại Địa Phương:Lệ phí đăng ký kinh doanh tạp hóa là một quy định do địa phương quyết định. Mức phí này sẽ khác nhau tùy thuộc vào quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.Thông thường, mức lệ phí đăng ký kinh doanh tạp hóa có thể là 100.000 đồng, nhưng cụ thể sẽ được quy định chi tiết trong các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.Câu hỏi liên quan1. Bán tạp hóa nhỏ có cần đăng ký kinh doanh không?Trả lời: Có, theo quy định pháp luật, việc kinh doanh tạp hóa, dù quy mô nhỏ, vẫn yêu cầu đăng ký kinh doanh để tuân thủ các quy định và luật lệ.2. Muốn mở cửa hàng tạp hóa, nên lấy hàng ở đâu?Trả lời: Bạn có thể lấy hàng từ các nhà cung cấp, đại lý phân phối hoặc trực tiếp từ các đơn vị sản xuất. Lựa chọn địa điểm cung ứng phù hợp và có giá trị cạnh tranh để đảm bảo nguồn hàng cho cửa hàng tạp hóa của mình.3. Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hóa là gì?Trả lời: Mẫu giấy phép kinh doanh hàng tạp hóa thường bao gồm các thông tin như tên cửa hàng, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, thông tin chủ cửa hàng và số giấy phép cấp.4. Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng tạp hóa là gì?Trả lời: Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng tạp hóa bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký, nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, và sau đó nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.5. Bán hàng tạp hóa có phải đóng thuế không?Trả lời: Có, theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp kinh doanh tạp hóa cần thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của cơ quan thuế địa phương.6. Bán tạp hóa nhỏ tại nhà, cần tuân thủ những quy định nào?Trả lời: Bán tạp hóa tại nhà cũng cần đăng ký kinh doanh và tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, thuế và các quy định pháp luật liên quan.7. Mở cửa hàng tạp hóa cần bao nhiêu vốn?Trả lời: Số vốn cần thiết để mở cửa hàng tạp hóa phụ thuộc vào quy mô kinh doanh, địa điểm, và loại hình hàng hóa. Một ước lượng chi tiết và kế hoạch tài chính là quan trọng để xác định vốn cần.8. Các mặt hàng tạp hóa bán chạy nhất là gì?Trả lời: Các mặt hàng tạp hóa bán chạy nhất thường là thực phẩm, đồ uống, sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như đồ gia dụng, vệ sinh cá nhân, và những sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của khách hàng.