0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file666802a3da80c-2411.1.png

LƯU Ý VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 39 Nghị định 17/2023/NĐ-CP. 

1. Hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục này, theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ, gồm:

- Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, được tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, ngoại trừ những trường hợp không thể ký tên hoặc điểm chỉ do hạn chế về thể chất;

- Hai bản sao của tác phẩm (kèm theo bản điện tử) hoặc hai bản sao hình dạng biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;

- Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền bởi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định tại khoản 6 Điều 38 Nghị định 17/2023/NĐ-CP;

- Các tài liệu chứng minh sở hữu quyền:

Các tài liệu chứng minh nhân thân cho cá nhân: 01 bản sao Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

Các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý cho tổ chức: 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập hoặc Quyết định thành lập;

Tài liệu chứng minh sở hữu quyền do đơn vị, tổ chức đúng đắn giao nhiệm vụ sáng tạo: quyết định giao nhiệm vụ hoặc xác nhận giao nhiệm vụ cho cá nhân;

Tài liệu chứng minh sở hữu quyền do kết hợp Đồng sáng tạo: Hợp đồng, thể lệ, quy chế tổ chức cuộc thi;

Tài liệu chứng minh sở hữu quyền do quyền thừa kế: văn bản xác định quyền thừa kế có công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật;

Tài liệu chứng minh sở hữu quyền do chuyển giao quyền: Hợp đồng chuyển nhượng, tặng, mua bán, góp vốn bằng văn bản được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

Nếu tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả, phải có văn bản cam đoan rằng công việc được tự sáng tạo và thực hiện theo quyết định hoặc xác nhận của chính phủ; tham dự cuộc thi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan.

Tài liệu chứng thực là chủ sở hữu quyền do được giao nhiệm vụ sáng tạo, ký hợp đồng sáng tạo phải là bản gốc hoặc bản có công chứng, chứng thực;

- Phải có sự đồng ý bằng văn bản của các đồng tác giả nếu tác phẩm là kết quả của đồng tác giả;

- Cần có văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền tác giả, quyền liên quan là sở hữu chung;

- Trong trường hợp tác phẩm sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, cần có sự đồng ý bằng văn bản của người đó theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan quyền quản lý Nhà nước có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản trong các trường hợp sau:

- Không đạt được điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định 17/2023/NĐ-CP;

- Xác định tác phẩm, biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có hình thức hoặc nội dung: Vi phạm các quy định của Hiến pháp, pháp luật; phản đối Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ngược lại với đạo đức, truyền thống, phong tục của dân tộc; mê tín dị đoan và các nội dung khác theo quy định của pháp luật;

- Phát hiện tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang bị tranh chấp, tố cáo, khiếu nại và chưa có quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án hoặc Trọng tài;

- Hết hạn quy định tại điểm c khoản 5 Điều 38 Nghị định 17/2023/NĐ-CP mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không nhận được hồ sơ đúng hạn hoặc hồ sơ đã gửi lại vẫn không hợp lệ.

 

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong vòng 15 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký tác quyền sẽ được nộp trực tiếp ở đâu? 

Trả lời: Hồ sơ đăng ký tác quyền sẽ được nộp trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả ở các địa chỉ sau:

Địa chỉ Cục Bản quyền tác giả: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.

Văn phòng đại diện tại TPHCM: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Câu hỏi: Liệu có thể nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm qua phương tiện trực tuyến không?

Trả lời: Có, bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm thông qua hệ thống trực tuyến. Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị đúng và đầy đủ tất cả các tài liệu cần thiết. Đôi khi, việc nộp hồ sơ trực tuyến cũng đòi hỏi bạn phải scan và tải lên một số tài liệu cụ thể. Ngoài ra, bạn cũng cần phải kiểm tra xem cơ quan bản quyền tác giả có cung cấp phương thức nộp hồ sơ trực tuyến hay không.

avatar
Holy Legal
13 ngày trước
LƯU Ý VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 39 Nghị định 17/2023/NĐ-CP. 1. Hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục này, theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ, gồm:- Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, được tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, ngoại trừ những trường hợp không thể ký tên hoặc điểm chỉ do hạn chế về thể chất;- Hai bản sao của tác phẩm (kèm theo bản điện tử) hoặc hai bản sao hình dạng biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng;- Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền bởi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định tại khoản 6 Điều 38 Nghị định 17/2023/NĐ-CP;- Các tài liệu chứng minh sở hữu quyền:Các tài liệu chứng minh nhân thân cho cá nhân: 01 bản sao Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;Các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý cho tổ chức: 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập hoặc Quyết định thành lập;Tài liệu chứng minh sở hữu quyền do đơn vị, tổ chức đúng đắn giao nhiệm vụ sáng tạo: quyết định giao nhiệm vụ hoặc xác nhận giao nhiệm vụ cho cá nhân;Tài liệu chứng minh sở hữu quyền do kết hợp Đồng sáng tạo: Hợp đồng, thể lệ, quy chế tổ chức cuộc thi;Tài liệu chứng minh sở hữu quyền do quyền thừa kế: văn bản xác định quyền thừa kế có công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật;Tài liệu chứng minh sở hữu quyền do chuyển giao quyền: Hợp đồng chuyển nhượng, tặng, mua bán, góp vốn bằng văn bản được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;Nếu tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả, phải có văn bản cam đoan rằng công việc được tự sáng tạo và thực hiện theo quyết định hoặc xác nhận của chính phủ; tham dự cuộc thi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan.Tài liệu chứng thực là chủ sở hữu quyền do được giao nhiệm vụ sáng tạo, ký hợp đồng sáng tạo phải là bản gốc hoặc bản có công chứng, chứng thực;- Phải có sự đồng ý bằng văn bản của các đồng tác giả nếu tác phẩm là kết quả của đồng tác giả;- Cần có văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền tác giả, quyền liên quan là sở hữu chung;- Trong trường hợp tác phẩm sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, cần có sự đồng ý bằng văn bản của người đó theo quy định của pháp luật.2. Các cơ quan quyền quản lý Nhà nước có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản trong các trường hợp sau:- Không đạt được điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định 17/2023/NĐ-CP;- Xác định tác phẩm, biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có hình thức hoặc nội dung: Vi phạm các quy định của Hiến pháp, pháp luật; phản đối Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ngược lại với đạo đức, truyền thống, phong tục của dân tộc; mê tín dị đoan và các nội dung khác theo quy định của pháp luật;- Phát hiện tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang bị tranh chấp, tố cáo, khiếu nại và chưa có quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án hoặc Trọng tài;- Hết hạn quy định tại điểm c khoản 5 Điều 38 Nghị định 17/2023/NĐ-CP mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không nhận được hồ sơ đúng hạn hoặc hồ sơ đã gửi lại vẫn không hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong vòng 15 ngày làm việc, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.CÂU HỎI THƯỜNG GẶP Câu hỏi: Hồ sơ đăng ký tác quyền sẽ được nộp trực tiếp ở đâu? Trả lời: Hồ sơ đăng ký tác quyền sẽ được nộp trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả ở các địa chỉ sau:Địa chỉ Cục Bản quyền tác giả: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.Văn phòng đại diện tại TPHCM: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.Văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.Câu hỏi: Liệu có thể nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm qua phương tiện trực tuyến không?Trả lời: Có, bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm thông qua hệ thống trực tuyến. Tuy nhiên, bạn cần chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị đúng và đầy đủ tất cả các tài liệu cần thiết. Đôi khi, việc nộp hồ sơ trực tuyến cũng đòi hỏi bạn phải scan và tải lên một số tài liệu cụ thể. Ngoài ra, bạn cũng cần phải kiểm tra xem cơ quan bản quyền tác giả có cung cấp phương thức nộp hồ sơ trực tuyến hay không.