0888889366
timeline_post_file62fb7344c0174-tòa22--1-.jpg.webp

BẢN ÁN SỐ 48/2020/KDTM-ST TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Tóm tắt bản án số 48/2020/KDTM-ST tranh chấp hợp đồng mua bán

Nội dung bản án

Ngày 16/9/2016, Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ( Công ty A) ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Tùng - giám đốc Chi nhánh của Công ty A ký với Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 (công ty B) hợp đồng mua bán số 86/2016/HĐMB về việc mua bán sản phẩm hố thu nước mưa bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn, tổng giá trị ký kết là 3.822.700.000 đồng, giá trị thanh toán theo khối lượng thực tế giao nhận giữa hai bên.

từ ngày 21/9/2016 đến ngày 31/10/2018 Chi nhánh Công ty A đã cung cấp cho Công ty B tổng khối lượng thực tế tính thành tiền là 3.810.704.000 đồng, Công ty B đã thanh toán 1.773.569.000 đồng.

Như vậy số tiền Công ty B còn phải thanh toán cho Chi nhánh công ty A  là 2.037.135.000 đồng

Ngày 01/11/2018, Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển đổi thành Công ty cổ phần K Việt Nam

Ngày 17/12/2018, hai bên ký biên bản đối chiếu công nợ, theo đó Công ty B  xác nhận còn nợ Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền 2.037.135.000 đồng. Ngày 31/01/2019,Công ty B đã thanh toán trả cho Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền 300.000.000 đồng.

Công ty cổ phần K Việt Nam đề nghị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân buộc Công ty B phải thanh toán trả số tiền nợ gốc là 1.737.135.000 đồng và tiền lãi chậm trả theo mức lãi suất 12,75%/năm tạm tính từ ngày 02/4/2019 đến ngày 01/3/2020 là 203.027.653 đồng.

Nhận định của Tòa án:

Về số tiền gốc: Công ty B phải thanh toán trả số tiền nợ gốc 1.737.135.000 đồng cho Công ty cổ phần K Việt Nam. 

Về tiền lãi: phía Công ty cổ phần K Việt Nam đề nghị về tiền lãi do chậm thanh toán theo lãi suất 12,75%/năm số tiền lãi là 313.770.000 đồng là có lợi cho bị đơn nên cần chấp nhận.

Tổng số tiền gốc và lãi Công ty B phải thanh toán cho Công ty cổ phần K Việt Nam là: 1.737.135.000 đồng + 313.770.000 đồng = 2.050.905.000 đồng

Căn cứ:

 - Khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự.

 - Điều 24, Điều 50, Điều 306 Luật thương mại.

 - Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Điểm đ mục 1.4 phần II danh mục án phí, lệ phí Tòa án (ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016).

Trên đây là bản tóm tắt Bản án 48/2020/KDTM-ST. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone 

Hotline tư vấn: 088.888.9366 

Email: Support@legalzone.vn 

Website: https://legalzone.vn/  

Hệ thống: Thủ tục pháp luật 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lê Phương Thảo
561 ngày trước
BẢN ÁN SỐ 48/2020/KDTM-ST TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Tóm tắt bản án số 48/2020/KDTM-ST tranh chấp hợp đồng mua bánNội dung bản ánNgày 16/9/2016, Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ( Công ty A) ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Tùng - giám đốc Chi nhánh của Công ty A ký với Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - VIWASEEN.2 (công ty B) hợp đồng mua bán số 86/2016/HĐMB về việc mua bán sản phẩm hố thu nước mưa bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn, tổng giá trị ký kết là 3.822.700.000 đồng, giá trị thanh toán theo khối lượng thực tế giao nhận giữa hai bên.từ ngày 21/9/2016 đến ngày 31/10/2018 Chi nhánh Công ty A đã cung cấp cho Công ty B tổng khối lượng thực tế tính thành tiền là 3.810.704.000 đồng, Công ty B đã thanh toán 1.773.569.000 đồng.Như vậy số tiền Công ty B còn phải thanh toán cho Chi nhánh công ty A  là 2.037.135.000 đồngNgày 01/11/2018, Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển đổi thành Công ty cổ phần K Việt NamNgày 17/12/2018, hai bên ký biên bản đối chiếu công nợ, theo đó Công ty B  xác nhận còn nợ Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền 2.037.135.000 đồng. Ngày 31/01/2019,Công ty B đã thanh toán trả cho Công ty cổ phần K Việt Nam số tiền 300.000.000 đồng.Công ty cổ phần K Việt Nam đề nghị Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân buộc Công ty B phải thanh toán trả số tiền nợ gốc là 1.737.135.000 đồng và tiền lãi chậm trả theo mức lãi suất 12,75%/năm tạm tính từ ngày 02/4/2019 đến ngày 01/3/2020 là 203.027.653 đồng.Nhận định của Tòa án:Về số tiền gốc: Công ty B phải thanh toán trả số tiền nợ gốc 1.737.135.000 đồng cho Công ty cổ phần K Việt Nam. Về tiền lãi: phía Công ty cổ phần K Việt Nam đề nghị về tiền lãi do chậm thanh toán theo lãi suất 12,75%/năm số tiền lãi là 313.770.000 đồng là có lợi cho bị đơn nên cần chấp nhận.Tổng số tiền gốc và lãi Công ty B phải thanh toán cho Công ty cổ phần K Việt Nam là: 1.737.135.000 đồng + 313.770.000 đồng = 2.050.905.000 đồngCăn cứ: - Khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự. - Điều 24, Điều 50, Điều 306 Luật thương mại. - Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Điểm đ mục 1.4 phần II danh mục án phí, lệ phí Tòa án (ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016).Trên đây là bản tóm tắt Bản án 48/2020/KDTM-ST. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.