0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6279427b5c92b-xung-đột-2.jpg.webp

Bản án Về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Tóm tắt Bản án số: 03/2021/KDTM-ST ngày: 18/01/2021 Về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ

1. Nội dung vụ án:

  • Ngày 05/7/2018, Công ty TNHH MTV Khám chữa bệnh Đa khoa PH và Công ty TNHH Dịch vụ D ký hợp đồng dịch vụ số 37/HĐKSK-CTPH.2018 về việc khám sức khỏe cho nhân viên công ty D.
  • Ngày 07/7/2018 việc khám sức khỏe đã được Công ty PH thực hiện xong với tổng số tiền là 31.204.500 đồng.
  • Ngày 09/7/2018 Công ty PH đã xuất hóa đơn GTGT số 0000650 cho Công ty D, đã bàn giao hóa đơn có lập giấy xác nhận với Công ty D, đã thanh lý hợp đồng, bảng tổng hợp kết quả khám sức khỏe cùng 71  sổ khám sức khỏe định kỳ cho Công ty D theo đúng thỏa thuận.
  • Công ty PH nhiều lần yêu cầu thanh toán nhưng Công ty D chưa thanh toán tiền cho Công ty PH theo thỏa thuận.
  • Công ty PH khởi kiện yêu cầu Công ty D trả cho Công ty PH số tiền gốc là 31.204.500 đồng và tiền lãi phát sinh chậm trả theo mức lãi suất 0,83%/tháng tính từ ngày 10/8/2018 đến ngày 11/01/2021 là 7.510.923 đồng. Tổng cộng là 38.715.423 đồng

2. Nhận định của Tòa án:

  • Đối với nợ gốc: Các bên thừa nhận nợ và Công ty D mong muốn được chia khoản nợ trả trong 4 kỳ.Yêu cầu này của công ty D không được Công ty PH chấp nhận. Công ty D thừa nhận nợ nên căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đây là tính tiết không phải chứng minh. Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty PH buộc Công ty D phải trả cho Công ty PH số tiền gốc 31.204.500 đồng.
  • Đối với nợ lãi: Công ty PH yêu cầu Công ty D trả tiền lãi trên số tiền chậm trả 31.204.500 đồng theo mức lãi suất 0,83%/tháng là thấp hơn mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán. Công ty PH yêu cầu tính lãi từ ngày 10/8/2018 đến ngày 11/01/2021 là 29 tháng. Xét yêu cầu của nguyên đơn tính tiền lãi làm tròn 29 tháng và mức lãi suất 0,83%/tháng là có lợi hơn cho Công ty D nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Số tiền lãi tính đến ngày 11/01/2021 là 31.204.500 đồng x 0,83%/tháng x 29 tháng = 7.510.000 đồng. Tổng cộng gốc và lãi là 38.715.423 đồng.

3.Tòa án nhân dân quyết định:

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Công ty PH. Buộc bị đơn Công ty D có trách nhiệm trả cho Công ty PH số tiền là 38.715.423 đồng.

Trên đây là thông tin của chúng tôi về Bản án số 388/2017/HS-PT , nếu  muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: Support@legalzone.com

Hotline: 0888889366

Fanpage: Công ty Luật Legalzone

avatar
Lê Quỳnh Trang LGZ
710 ngày trước
Bản án Về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ
Tóm tắt Bản án số: 03/2021/KDTM-ST ngày: 18/01/2021 Về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ1. Nội dung vụ án:Ngày 05/7/2018, Công ty TNHH MTV Khám chữa bệnh Đa khoa PH và Công ty TNHH Dịch vụ D ký hợp đồng dịch vụ số 37/HĐKSK-CTPH.2018 về việc khám sức khỏe cho nhân viên công ty D.Ngày 07/7/2018 việc khám sức khỏe đã được Công ty PH thực hiện xong với tổng số tiền là 31.204.500 đồng.Ngày 09/7/2018 Công ty PH đã xuất hóa đơn GTGT số 0000650 cho Công ty D, đã bàn giao hóa đơn có lập giấy xác nhận với Công ty D, đã thanh lý hợp đồng, bảng tổng hợp kết quả khám sức khỏe cùng 71  sổ khám sức khỏe định kỳ cho Công ty D theo đúng thỏa thuận.Công ty PH nhiều lần yêu cầu thanh toán nhưng Công ty D chưa thanh toán tiền cho Công ty PH theo thỏa thuận.Công ty PH khởi kiện yêu cầu Công ty D trả cho Công ty PH số tiền gốc là 31.204.500 đồng và tiền lãi phát sinh chậm trả theo mức lãi suất 0,83%/tháng tính từ ngày 10/8/2018 đến ngày 11/01/2021 là 7.510.923 đồng. Tổng cộng là 38.715.423 đồng2. Nhận định của Tòa án:Đối với nợ gốc: Các bên thừa nhận nợ và Công ty D mong muốn được chia khoản nợ trả trong 4 kỳ.Yêu cầu này của công ty D không được Công ty PH chấp nhận. Công ty D thừa nhận nợ nên căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đây là tính tiết không phải chứng minh. Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty PH buộc Công ty D phải trả cho Công ty PH số tiền gốc 31.204.500 đồng.Đối với nợ lãi: Công ty PH yêu cầu Công ty D trả tiền lãi trên số tiền chậm trả 31.204.500 đồng theo mức lãi suất 0,83%/tháng là thấp hơn mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán. Công ty PH yêu cầu tính lãi từ ngày 10/8/2018 đến ngày 11/01/2021 là 29 tháng. Xét yêu cầu của nguyên đơn tính tiền lãi làm tròn 29 tháng và mức lãi suất 0,83%/tháng là có lợi hơn cho Công ty D nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Số tiền lãi tính đến ngày 11/01/2021 là 31.204.500 đồng x 0,83%/tháng x 29 tháng = 7.510.000 đồng. Tổng cộng gốc và lãi là 38.715.423 đồng.3.Tòa án nhân dân quyết định:Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Công ty PH. Buộc bị đơn Công ty D có trách nhiệm trả cho Công ty PH số tiền là 38.715.423 đồng.Trên đây là thông tin của chúng tôi về Bản án số 388/2017/HS-PT , nếu  muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệĐịa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà NộiEmail: Support@legalzone.comHotline: 0888889366Fanpage: Công ty Luật Legalzone