0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6290cac6d6be5-tom-tat-ban-an.jpg.webp

Bản án về tranh chấp hợp đồng phân phối

Tóm tắt bản án số 08/2021/KDTM-ST về tranh chấp hợp đồng phân phối

1.Tóm tắt nội dung vụ án

Hộ kinh doanh NPP B (gọi tắt là NPP B) nguyên là  nhà  phân phối sản phẩm Vietnamcacao của Công ty cổ phần C (gọi tắt là Công ty). Căn cứ vào hợp đồng phân phối  ngày  02/3/2020, NPP B có phát sinh đơn hàng với Công ty trị giá 77.155.971 đồng. Ngày 03/3/2020 NNP B đã  thanh toán cho Công ty được 62.620.204 đồng, còn nợ lại 14.535.767 đồng. Thời hạn thanh toán theo thỏa thuận là 60 ngày,  kể từ ngày giao hàng  03/3/2020. 

Căn cứ vào  hợp đồng phân phối và giấy nhận nợ đã ký, nếu NPP B thanh toán trễ hạn so với thời gian thanh toán đã thỏa thuận thì phải chịu lãi suất chậm trả. Công ty đã nhiều lần gửi thông báo  nhắc  nợ đến NPP  B nhưng đến  nay NPP B vẫn không thanh  toán nợ cho Công ty. Nay Công ty khởi kiện yêu cầu NPP B phải trả cho Công ty số tiền nợ gốc là 14.535.767 đồng và lãi suất chậm trả tính từ ngày 03/5/2020 cho đến nay theo quy định pháp luật. 

2. Nhận định của Tòa án

Tòa án nhận định Công ty khởi kiện yêu cầu NPP B trả tiền nợ gốc 14.535.767 đồng là có cơ sở để chấp nhận.

Tòa án yêu cầu điều chỉnh lại mức lãi xuất phù hợp với quy định pháp luật. 

3. Luận cứ vụ án

Căn cứ Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 ; Điều 306 Luật thương mại năm 2005 cần xác định mức lãi suất của hai bên.

Trên đây là thông tin của chúng tôi về bản án số 08/2021/KDTM-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn vui lòng liên hệ.

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: Support@legalzone.com 

Hotline: 0888889366

 

 

avatar
HÀ THÚY VÂN
693 ngày trước
Bản án về tranh chấp hợp đồng phân phối
Tóm tắt bản án số 08/2021/KDTM-ST về tranh chấp hợp đồng phân phối1.Tóm tắt nội dung vụ ánHộ kinh doanh NPP B (gọi tắt là NPP B) nguyên là  nhà  phân phối sản phẩm Vietnamcacao của Công ty cổ phần C (gọi tắt là Công ty). Căn cứ vào hợp đồng phân phối  ngày  02/3/2020, NPP B có phát sinh đơn hàng với Công ty trị giá 77.155.971 đồng. Ngày 03/3/2020 NNP B đã  thanh toán cho Công ty được 62.620.204 đồng, còn nợ lại 14.535.767 đồng. Thời hạn thanh toán theo thỏa thuận là 60 ngày,  kể từ ngày giao hàng  03/3/2020. Căn cứ vào  hợp đồng phân phối và giấy nhận nợ đã ký, nếu NPP B thanh toán trễ hạn so với thời gian thanh toán đã thỏa thuận thì phải chịu lãi suất chậm trả. Công ty đã nhiều lần gửi thông báo  nhắc  nợ đến NPP  B nhưng đến  nay NPP B vẫn không thanh  toán nợ cho Công ty. Nay Công ty khởi kiện yêu cầu NPP B phải trả cho Công ty số tiền nợ gốc là 14.535.767 đồng và lãi suất chậm trả tính từ ngày 03/5/2020 cho đến nay theo quy định pháp luật. 2. Nhận định của Tòa ánTòa án nhận định Công ty khởi kiện yêu cầu NPP B trả tiền nợ gốc 14.535.767 đồng là có cơ sở để chấp nhận.Tòa án yêu cầu điều chỉnh lại mức lãi xuất phù hợp với quy định pháp luật. 3. Luận cứ vụ ánCăn cứ Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 ; Điều 306 Luật thương mại năm 2005 cần xác định mức lãi suất của hai bên.Trên đây là thông tin của chúng tôi về bản án số 08/2021/KDTM-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn vui lòng liên hệ.Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà NộiEmail: Support@legalzone.com Hotline: 0888889366