0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6284d03e26982-45d2c05067e5a6bbfff4.jpg.webp

Bản án về tranh chấp kỷ luật sa thải

Tóm tắt bản án số 31/2020/LĐ-ST tranh chấp về kỷ luật sa thải

1. Nội dung bản án

Ông Đặng Hải S ký HĐLĐ với Công ty TNHH A (viết tắt là Công ty A) lần thứ nhất vào ngày 09/9/2017, thời gian kết thúc là ngày 08/9/2018; lần thứ hai là vào ngày 09/9/2018, thời gian kết thúc là ngày 08/9/2019, thời hạn HĐLĐ là 01 năm. Tháng 10/2019, ông vẫn đi làm bình thường nhưng Công ty  A không thông báo cho ông biết thời gian ký lại HĐLĐ tiếp theo cũng không thông báo cho ông về việc sa thải. Cho đến ngày 07/11/2019, Công ty thông báo chấm dứt HĐLĐ với ông vào ngày 03/11/2019.

Ông yêu cầu Công ty A phải bồi thường cho ông ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật số tiền là 172.078.333đ gồm những khoản tiền sau :

+ Thời gian sa thải ông từ ngày 07/11/2019 đến 8/2020 là 09 tháng, 01 tháng lương của ông là 13.840.000đ, thành tiền là: 13.840.000đ x 9 tháng = 124.560.000đ 

+  Bồi thường  thêm  02 tháng  tiền  lương theo HĐLĐ là 27.680.000đ 

+ Do vi phạm quy định về thời gian báo trước nên yêu cầu Công ty phải bồi  thường cho  ông 43  ngày lương do  vi  phạm thời  hạn  báo trước: 13.840.000đ/tháng x 43 ngày lương= 19.837.333đ.

2. Nhận định của Tòa án

Xác định các khoản hỗ trợ, trợ cấp của NSDLĐ không liên quan đến việc thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ không được xem là các khoản bổ sung khác để làm căn cứ tính tiền lương của NLĐ. Như vậy xác định mức lương của ông S làm căn cứ giải quyết tranh chấp là 12.680.000đ.

Trong trường hợp này, Công ty chưa chứng minh được lỗi của NLĐ là ông S nên về nội dung, căn cứ quyết định sa thải ông S là trái pháp luật.

Xét yêu cầu của ông S về việc yêu cầu Công ty phải có trách nhiệm bồi thường tiền lương cho ông S là từ ngày 07/11/2019 đến 8/2020 là 09 tháng, 01 tháng lương của  ông S là 12.680.000đ,  thành tiền  là 12.680.000đ/tháng x  9 tháng  = 114.120.000đ.

Bồi  thường thêm  02  tháng tiền  lương  theo  hợp  đồng lao  động: 12.680.000đ/tháng x 2 tháng= 25.360.000đ.

Do vi phạm quy định về thời gian báo trước nên Công ty phải bồi thường cho ông S khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước là:  12.680.000đ/tháng    x 43  ngày  = 18.174.666đ. 

Như vậy tổng cộng buộc Công ty A phải bồi thường cho ông S số tiền là 157.654.666đ 

3. Luận cứ của vụ án

Căn cứ Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2012 xác định mức lương của ông S làm căn cứ giải quyết tranh chấp là 12.680.000đ.

Căn cứ Điều 126 Bộ luật lao động năm 2012, căn cứ quyết định sa thải ông S là trái pháp luật.

Trên đây là thông tin của chúng tôi về bản án số 31/2020/LĐ-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn vui lòng liên hệ 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: Support@legalzone.com 

Hotline: 0888889366

avatar
HÀ THÚY VÂN
702 ngày trước
Bản án về tranh chấp kỷ luật sa thải
Tóm tắt bản án số 31/2020/LĐ-ST tranh chấp về kỷ luật sa thải1. Nội dung bản ánÔng Đặng Hải S ký HĐLĐ với Công ty TNHH A (viết tắt là Công ty A) lần thứ nhất vào ngày 09/9/2017, thời gian kết thúc là ngày 08/9/2018; lần thứ hai là vào ngày 09/9/2018, thời gian kết thúc là ngày 08/9/2019, thời hạn HĐLĐ là 01 năm. Tháng 10/2019, ông vẫn đi làm bình thường nhưng Công ty  A không thông báo cho ông biết thời gian ký lại HĐLĐ tiếp theo cũng không thông báo cho ông về việc sa thải. Cho đến ngày 07/11/2019, Công ty thông báo chấm dứt HĐLĐ với ông vào ngày 03/11/2019.Ông yêu cầu Công ty A phải bồi thường cho ông ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật số tiền là 172.078.333đ gồm những khoản tiền sau :+ Thời gian sa thải ông từ ngày 07/11/2019 đến 8/2020 là 09 tháng, 01 tháng lương của ông là 13.840.000đ, thành tiền là: 13.840.000đ x 9 tháng = 124.560.000đ +  Bồi thường  thêm  02 tháng  tiền  lương theo HĐLĐ là 27.680.000đ + Do vi phạm quy định về thời gian báo trước nên yêu cầu Công ty phải bồi  thường cho  ông 43  ngày lương do  vi  phạm thời  hạn  báo trước: 13.840.000đ/tháng x 43 ngày lương= 19.837.333đ.2. Nhận định của Tòa ánXác định các khoản hỗ trợ, trợ cấp của NSDLĐ không liên quan đến việc thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ không được xem là các khoản bổ sung khác để làm căn cứ tính tiền lương của NLĐ. Như vậy xác định mức lương của ông S làm căn cứ giải quyết tranh chấp là 12.680.000đ.Trong trường hợp này, Công ty chưa chứng minh được lỗi của NLĐ là ông S nên về nội dung, căn cứ quyết định sa thải ông S là trái pháp luật.Xét yêu cầu của ông S về việc yêu cầu Công ty phải có trách nhiệm bồi thường tiền lương cho ông S là từ ngày 07/11/2019 đến 8/2020 là 09 tháng, 01 tháng lương của  ông S là 12.680.000đ,  thành tiền  là 12.680.000đ/tháng x  9 tháng  = 114.120.000đ.Bồi  thường thêm  02  tháng tiền  lương  theo  hợp  đồng lao  động: 12.680.000đ/tháng x 2 tháng= 25.360.000đ.Do vi phạm quy định về thời gian báo trước nên Công ty phải bồi thường cho ông S khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước là:  12.680.000đ/tháng    x 43  ngày  = 18.174.666đ. Như vậy tổng cộng buộc Công ty A phải bồi thường cho ông S số tiền là 157.654.666đ 3. Luận cứ của vụ ánCăn cứ Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2012 xác định mức lương của ông S làm căn cứ giải quyết tranh chấp là 12.680.000đ.Căn cứ Điều 126 Bộ luật lao động năm 2012, căn cứ quyết định sa thải ông S là trái pháp luật.Trên đây là thông tin của chúng tôi về bản án số 31/2020/LĐ-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn vui lòng liên hệ Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà NộiEmail: Support@legalzone.com Hotline: 0888889366