0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file62860be8d2c30-a2ebe1768cca4d9414db.jpg.webp

Bản án về tranh chấp về hợp đồng đại lý

Tóm tắt bản án số 03/2021/KDTM-ST tranh chấp về hợp đồng đại lý

1. Tóm tắt nội dung vụ án

Ngày 08/02/2010, giữa Chi nhánh Tổng Công ty G tại Hà Nội và Công ty Cổ phần In T ký hợp đồng đại lý. Công ty T có trách nhiệm thanh toán tiền bán hàng đại lý cho Chi nhánh Tổng Công ty G tại HN bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng ngay sau khi bán được hàng.

Ngày 27/5/2011 và 12/11/2012, Công  ty T đã thanh  toán cho Tổng Công ty G tổng số tiền là 177.000.000 đồng bằng hình thức chuyển khoản. Từ đó đến nay, mặc dù đã đôn đốc nhiều lần nhưng Công ty  T không thanh  toán số tiền còn thiếu.

Vì vậy, Tổng Công ty G khởi kiện yêu cầu Công ty T phải thanh toán số tiền nợ gốc là 296.881.547 đồng và số tiền lãi chậm thanh toán tạm tính từ ngày 01/01/2012 đến ngày xét xử sơ thẩm (làm tròn 113 tháng) với mức lãi suất 09%/năm là 251.607.111 đồng, tổng cộng là 548.488.658 đồng.

2. Nhận định của Tòa án

Tòa án xác định yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty G Việt  Nam  về  việc buộc Công  ty  T phải thanh toán  số  tiền  nợ  gốc  và số tiền lãi chậm là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 306 của Luật Thương mại 2005 nên được chấp nhận.

Tòa án xác định số tiền lãi chậm trả với mức lãi suất 09%/năm là có lợi cho Công ty T và không trái quy định của pháp luật.

3. Luận cứ vụ án

Căn cứ các Điều 357 và 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; và Điều 306 và 317 của Luật Thương mại 2005 cần xác định nghĩa vụ thanh toán của Công ty T đối với công ty G.

Trên đây là thông tin của chúng tôi về bản án số 03/2021/KDTM-ST , để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ. 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: Support@legalzone.com 

Hotline: 0888889366

 

HÀ THÚY VÂN
694 ngày trước
Bản án về tranh chấp về hợp đồng đại lý
Tóm tắt bản án số 03/2021/KDTM-ST tranh chấp về hợp đồng đại lý1. Tóm tắt nội dung vụ ánNgày 08/02/2010, giữa Chi nhánh Tổng Công ty G tại Hà Nội và Công ty Cổ phần In T ký hợp đồng đại lý. Công ty T có trách nhiệm thanh toán tiền bán hàng đại lý cho Chi nhánh Tổng Công ty G tại HN bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng ngay sau khi bán được hàng.Ngày 27/5/2011 và 12/11/2012, Công  ty T đã thanh  toán cho Tổng Công ty G tổng số tiền là 177.000.000 đồng bằng hình thức chuyển khoản. Từ đó đến nay, mặc dù đã đôn đốc nhiều lần nhưng Công ty  T không thanh  toán số tiền còn thiếu.Vì vậy, Tổng Công ty G khởi kiện yêu cầu Công ty T phải thanh toán số tiền nợ gốc là 296.881.547 đồng và số tiền lãi chậm thanh toán tạm tính từ ngày 01/01/2012 đến ngày xét xử sơ thẩm (làm tròn 113 tháng) với mức lãi suất 09%/năm là 251.607.111 đồng, tổng cộng là 548.488.658 đồng.2. Nhận định của Tòa ánTòa án xác định yêu cầu khởi kiện của Tổng Công ty G Việt  Nam  về  việc buộc Công  ty  T phải thanh toán  số  tiền  nợ  gốc  và số tiền lãi chậm là có căn cứ, phù hợp với quy định tại Điều 306 của Luật Thương mại 2005 nên được chấp nhận.Tòa án xác định số tiền lãi chậm trả với mức lãi suất 09%/năm là có lợi cho Công ty T và không trái quy định của pháp luật.3. Luận cứ vụ ánCăn cứ các Điều 357 và 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; và Điều 306 và 317 của Luật Thương mại 2005 cần xác định nghĩa vụ thanh toán của Công ty T đối với công ty G.Trên đây là thông tin của chúng tôi về bản án số 03/2021/KDTM-ST , để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thực hiện vui lòng liên hệ. Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà NộiEmail: Support@legalzone.com Hotline: 0888889366