0888889366
timeline_post_file61d6bee67ab9f-Form-mẫu.png.webp

Biểu mẫu tố tụng

Update 6/01 /2022

Danh mục biểu mẫu tố tụng thường dùng

Biểu mẫu tố tụng là một dạng tài liệu đã có sẵn nội dung theo mẫu theo quy định của pháp luật trong đó như văn bản, kiểu trang trí, định dạng… Là cơ sở dữ liệu để người dùng có thể tra cứu nhằm phục vụ cho công việc.

Các danh mục hiện nay trên mạng tràn lan nhưng chưa đúng và theo quy định.

- Hiện nay, nhiều người khi muốn thực hiện công việc pháp lý nhưng vướng mắc trong việc sử dụng mẫu đơn ra sao, trình bày nội dung như thế nào?... Nắm bắt được nhu cầu đó, nay thiết lập tiện ích Biễu mẫu tố tụng để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, sử dụng.

Mẫu đơn được tiếp tục cập nhật mới. Mời bạn theo dõi

Mời bạn tải về các biểu mẫu tố tụng sau đây:
ĐƠN KHÁNG CÁO_DÂN SỰ
ĐƠN KHÁNG CÁO_HÀNH CHÍNH
ĐƠN KHỞI KIỆN_DÂN SỰ
ĐƠN KHỞI KIỆN_HÀNH CHÍNH
ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI
ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM
ĐƠN XIN LY HÔN
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN
ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
GIẤY ỦY QUYỀN

 

Trần Đức Thành
328 ngày trước
Biểu mẫu tố tụng
Update 6/01 /2022Danh mục biểu mẫu tố tụng thường dùngBiểu mẫu tố tụng là một dạng tài liệu đã có sẵn nội dung theo mẫu theo quy định của pháp luật trong đó như văn bản, kiểu trang trí, định dạng… Là cơ sở dữ liệu để người dùng có thể tra cứu nhằm phục vụ cho công việc.Các danh mục hiện nay trên mạng tràn lan nhưng chưa đúng và theo quy định.- Hiện nay, nhiều người khi muốn thực hiện công việc pháp lý nhưng vướng mắc trong việc sử dụng mẫu đơn ra sao, trình bày nội dung như thế nào?... Nắm bắt được nhu cầu đó, nay thiết lập tiện ích Biễu mẫu tố tụng để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, sử dụng.Mẫu đơn được tiếp tục cập nhật mới. Mời bạn theo dõiMời bạn tải về các biểu mẫu tố tụng sau đây:ĐƠN KHÁNG CÁO_DÂN SỰĐƠN KHÁNG CÁO_HÀNH CHÍNHĐƠN KHỞI KIỆN_DÂN SỰĐƠN KHỞI KIỆN_HÀNH CHÍNHĐƠN MỜI LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢIĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠMĐƠN XIN LY HÔNĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔNĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰGIẤY ỦY QUYỀN