0888889366
timeline_post_file632137b9e27e9-inheritance.jpg.webp

Bố mẹ có quyền bán mảnh đất con được ông nội tặng?

Theo quy định tại khoản điều 136 Bộ luật Dân sự 2015, cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên. Khoản 1 điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định đại diện là việc cá nhân/pháp nhân nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Điều 77, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định, việc định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự được quy định như sau: Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Ngoài ra, Điều 73, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về việc đại diện cho con cũng quy định:

1. Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật.

2. Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

3. Đối với giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, tài sản đưa vào kinh doanh của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì phải có sự thỏa thuận của cha mẹ.

4. Cha, mẹ phải chịu trách nhiệm liên đới về việc thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản của con được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và theo quy định của Bộ luật dân sự.

Như vậy, thời điểm bố mẹ bạn chuyển nhượng mảnh đất đứng tên bạn thì bạn mới 14 tuổi. Do đó, việc định đoạt quyền sử dụng đất và nhà này sẽ do cả bố và mẹ là người đại diện theo pháp luật của bạn đồng thời thực hiện nhưng phải vì lợi ích của bạn và phải xem xét tới nguyện vọng của bạn.

+ Nếu bố mẹ bạn chuyển nhượng quyền sử dụng nhà và đất này vì lợi ích của bạn thì việc chuyển nhượng này là hợp pháp.

+ Nếu bố mẹ bạn chuyển nhượng tài sản của bạn mà không đáp ứng được điều kiện nêu trên thì bạn có thể làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng nhà và đất nói trên vô hiệu. Tuy nhiên bạn phải có các chứng cứ chứng minh việc chuyển nhượng đất đó không vì lợi ích của bạn.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 

Công ty Luật Legalzone 

Hotline tư vấn: 088.888.9366 

Email: Support@legalzone.vn 

Website: https://legalzone.vn/  

Hệ thống: Thủ tục pháp luật 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Lê Phương Thảo
536 ngày trước
Bố mẹ có quyền bán mảnh đất con được ông nội tặng?
Theo quy định tại khoản điều 136 Bộ luật Dân sự 2015, cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên. Khoản 1 điều 134 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định đại diện là việc cá nhân/pháp nhân nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.Điều 77, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định, việc định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự được quy định như sau: Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.Ngoài ra, Điều 73, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về việc đại diện cho con cũng quy định:1. Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật.2. Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.3. Đối với giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, tài sản đưa vào kinh doanh của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì phải có sự thỏa thuận của cha mẹ.4. Cha, mẹ phải chịu trách nhiệm liên đới về việc thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản của con được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và theo quy định của Bộ luật dân sự.Như vậy, thời điểm bố mẹ bạn chuyển nhượng mảnh đất đứng tên bạn thì bạn mới 14 tuổi. Do đó, việc định đoạt quyền sử dụng đất và nhà này sẽ do cả bố và mẹ là người đại diện theo pháp luật của bạn đồng thời thực hiện nhưng phải vì lợi ích của bạn và phải xem xét tới nguyện vọng của bạn.+ Nếu bố mẹ bạn chuyển nhượng quyền sử dụng nhà và đất này vì lợi ích của bạn thì việc chuyển nhượng này là hợp pháp.+ Nếu bố mẹ bạn chuyển nhượng tài sản của bạn mà không đáp ứng được điều kiện nêu trên thì bạn có thể làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng nhà và đất nói trên vô hiệu. Tuy nhiên bạn phải có các chứng cứ chứng minh việc chuyển nhượng đất đó không vì lợi ích của bạn.Trên đây là bài viết của chúng tôi về tin tức pháp luật mới nhất. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Công ty Luật Legalzone Hotline tư vấn: 088.888.9366 Email: Support@legalzone.vn Website: https://legalzone.vn/  Hệ thống: Thủ tục pháp luật Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội