0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60bd81a8b0415-cac-hanh-vi-bi-cam-trong-doanh-nghiep.jpg.webp

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật doanh nghiệp 2020

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật doanh nghiệp 2020?  Hãy cùng tìm hiểu rõ để việc kinh doanh được an toàn và đúng theo quy định pháp luật.

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2020

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ quan đăng ký kinh doanh

– Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này;

– Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với doanh nghiệp

– Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.

– Kinh doanh các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

– Rửa tiền, lừa đảo.

Trên đây là những thông tin về các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật doanh nghiệp. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Legalzone – đơn vị tư vấn dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp nhất.

avatar
Trịnh Phương Oanh
1047 ngày trước
CÁC HÀNH VI BỊ CẤM THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020
Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật doanh nghiệp 2020Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật doanh nghiệp 2020?  Hãy cùng tìm hiểu rõ để việc kinh doanh được an toàn và đúng theo quy định pháp luật.Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2020Các hành vi bị nghiêm cấm đối với cơ quan đăng ký kinh doanh– Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này;– Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.– Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.Các hành vi bị nghiêm cấm đối với doanh nghiệp– Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.– Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.– Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.– Kinh doanh các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.– Rửa tiền, lừa đảo.Trên đây là những thông tin về các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật doanh nghiệp. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Legalzone – đơn vị tư vấn dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp nhất.