0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60bd7c6204600-165.jpg.webp

Cách mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuẩn

Cách mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuẩn

Mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu là một việc tương đối khó khăn cho những ai chưa có kinh nghiệm trong việc soạn thảo tờ khai đăng ký nhãn hiệu, Legalzone  sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng cách mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuẩn

Nội dung chính bài viết

Cơ sở pháp lý

  • Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Mô tả nhãn hiệu để làm gì?

      Việc mô tả có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó giúp người đọc hay chuyên viên xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu hiểu hơn về ý nghĩa của nhãn hiệu, ký tự hoặc hình ảnh của nhãn hiệu nâng cao khả năng thành công trong đăng ký.

Cách mô tả nhãn hiệu

    cách mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuẩn

Theo khoản 2 Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:

Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có;

nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

      Thông thường nên chia phần mô tả làm 03 nội dung:

Màu sắc nhãn hiệu

        Nêu đầy đủ các màu có trong nhãn hiệu

Phần chữ

        Mô tả đầy đủ các cụm từ, chữ cái, ký hiệu có trong nhãn hiệu theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải; hoặc từ trên xuống dưới; hoặc từ trong ra ngoài; hoặc từ ngoài vào trong. Nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Phần hình

       Mô tả từng chi tiết cấu tạo lên hình vẽ, cách mô tả cũng tuần tự theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải;

hoặc từ trên xuống dưới; hoặc từ trong ra ngoài; hoặc từ ngoài vào trong.

Trường hợp hình vẽ có ý nghĩa tượng trưng riêng các bạn nên mô tả thêm vào để tăng tính phân biệt cho nhãn hiệu.

Những điều cần lưu ý khi mô tả nhãn hiệu

        Mô tả nhãn hiệu phải làm rõ khả năng phân biệt của nhãn hiệu, cụ thể:

  • Chỉ rõ những yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu:
  • Nhãn hiệu gồm phần hình và phần chữ; hay nhãn hiệu chỉ có phần chữ hoặc chỉ có phần hình. Khi mô tả cần lưu ý:
  • nêu đầy đủ các màu có trong nhãn hiệu; (phần chữ) mô tả đầy đủ các cụm từ, chữ cái, ký hiệu có trong nhãn hiệu theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải; hoặc từ trên xuống dưới;
  • hoặc từ trong ra ngoài; hoặc từ ngoài vào trong; (phần hình) mô tả từng chi tiết cấu tạo lên hình vẽ, cách mô tả cũng tuần tự theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải;
  • hoặc từ trên xuống dưới; hoặc từ trong ra ngoài; hoặc từ ngoài vào trong.
  • Các từ ngữ không phải là tiếng Việt phải được phiên âm và dịch ra tiếng Việt nếu có nghĩa:Từ ngữ trong nhãn hiệu có thể là từ tiếng Việt, tiếng nước ngoài hoặc những từ không có nghĩa.
  • Nếu là từ nước ngoài, cần nói rõ là từ tiếng nước nào, có nghĩa tiếng Việt là gì. Nếu là từ không có nghĩa, cần nói rõ là từ tự đặt và không có nghĩa.
  • Mô tả dạng hình học của các chữ, từ ngữ nếu đó là yếu tố phân biệt cần bảo hộ: Dạng hình học của các chữ, từ ngữ thường là yếu tố đặc biệt, tạo nên tính phân biệt trong nhãn hiệu.
  • Theo đó, khi mô tả mẫu nhãn hiệu, cần nói rõ các chữ, từ ngữ đó được thiết kế theo dạng hình gì, tạo nét phân biệt trong nhãn.

       Hiện nay, pháp luật sở hữu trí tuệ không có quy định rõ ràng về cách mô tả nhãn hiệu.

Tuy nhiên, việc mô tả mẫu nhãn hiệu là vấn đề quan trọng nhằm xác định rõ phạm vi bảo hộ nhãn hiệu đăng ký.

Do đó, Legalzone xin cung cấp thêm thông tin cách mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuẩn để quý khách hàng thực hiện dễ dàng hơn

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ  trợ.

avatar
Cao Hải
1048 ngày trước
Cách mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuẩn
Cách mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuẩnMô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu là một việc tương đối khó khăn cho những ai chưa có kinh nghiệm trong việc soạn thảo tờ khai đăng ký nhãn hiệu, Legalzone  sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng cách mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuẩnNội dung chính bài viếtCơ sở pháp lýMô tả nhãn hiệu để làm gì?Cách mô tả nhãn hiệuMàu sắc nhãn hiệuPhần chữPhần hìnhNhững điều cần lưu ý khi mô tả nhãn hiệuCơ sở pháp lýVăn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.Mô tả nhãn hiệu để làm gì?      Việc mô tả có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó giúp người đọc hay chuyên viên xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu hiểu hơn về ý nghĩa của nhãn hiệu, ký tự hoặc hình ảnh của nhãn hiệu nâng cao khả năng thành công trong đăng ký.Cách mô tả nhãn hiệu    cách mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuẩnTheo khoản 2 Điều 105 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có;nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.      Thông thường nên chia phần mô tả làm 03 nội dung:Màu sắc nhãn hiệu        Nêu đầy đủ các màu có trong nhãn hiệuPhần chữ        Mô tả đầy đủ các cụm từ, chữ cái, ký hiệu có trong nhãn hiệu theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải; hoặc từ trên xuống dưới; hoặc từ trong ra ngoài; hoặc từ ngoài vào trong. Nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.Phần hình       Mô tả từng chi tiết cấu tạo lên hình vẽ, cách mô tả cũng tuần tự theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải;hoặc từ trên xuống dưới; hoặc từ trong ra ngoài; hoặc từ ngoài vào trong.Trường hợp hình vẽ có ý nghĩa tượng trưng riêng các bạn nên mô tả thêm vào để tăng tính phân biệt cho nhãn hiệu.Những điều cần lưu ý khi mô tả nhãn hiệu        Mô tả nhãn hiệu phải làm rõ khả năng phân biệt của nhãn hiệu, cụ thể:Chỉ rõ những yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu:Nhãn hiệu gồm phần hình và phần chữ; hay nhãn hiệu chỉ có phần chữ hoặc chỉ có phần hình. Khi mô tả cần lưu ý:nêu đầy đủ các màu có trong nhãn hiệu; (phần chữ) mô tả đầy đủ các cụm từ, chữ cái, ký hiệu có trong nhãn hiệu theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải; hoặc từ trên xuống dưới;hoặc từ trong ra ngoài; hoặc từ ngoài vào trong; (phần hình) mô tả từng chi tiết cấu tạo lên hình vẽ, cách mô tả cũng tuần tự theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải;hoặc từ trên xuống dưới; hoặc từ trong ra ngoài; hoặc từ ngoài vào trong.Các từ ngữ không phải là tiếng Việt phải được phiên âm và dịch ra tiếng Việt nếu có nghĩa:Từ ngữ trong nhãn hiệu có thể là từ tiếng Việt, tiếng nước ngoài hoặc những từ không có nghĩa.Nếu là từ nước ngoài, cần nói rõ là từ tiếng nước nào, có nghĩa tiếng Việt là gì. Nếu là từ không có nghĩa, cần nói rõ là từ tự đặt và không có nghĩa.Mô tả dạng hình học của các chữ, từ ngữ nếu đó là yếu tố phân biệt cần bảo hộ: Dạng hình học của các chữ, từ ngữ thường là yếu tố đặc biệt, tạo nên tính phân biệt trong nhãn hiệu.Theo đó, khi mô tả mẫu nhãn hiệu, cần nói rõ các chữ, từ ngữ đó được thiết kế theo dạng hình gì, tạo nét phân biệt trong nhãn.       Hiện nay, pháp luật sở hữu trí tuệ không có quy định rõ ràng về cách mô tả nhãn hiệu.Tuy nhiên, việc mô tả mẫu nhãn hiệu là vấn đề quan trọng nhằm xác định rõ phạm vi bảo hộ nhãn hiệu đăng ký.Do đó, Legalzone xin cung cấp thêm thông tin cách mô tả nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuẩn để quý khách hàng thực hiện dễ dàng hơnHãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ  trợ.