0888889366
timeline_post_file61c3e29d04aec-IMG_20211223_094257.jpg.webp

Chi phí thành lập doanh nghiệp 2021

Chi phí thành lập doanh nghiệp 2021 
Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp
Theo Thông tư 47/2019/TT-BTC là 50.000 đồng

Ngoài ra nhà nước miễn lệ phí đối với doanh nghiệp đăng ký thành lập qua mạng điện tử

Chi phí công bố thông tin khi thành lập doanh nghiệp
Chi phí công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia dao động từ 100.000 VND

Lệ phí khắc dấu công ty
Luật doanh nghiệp hiện hành quy định về việc doanh nghiệp tự quản lý, sử dụng, quy định nội dung của dấu pháp nhân. Nhưng phải phải đảm bảo có nội dung: Tên công ty và mã số doanh nghiệp.

Chi phí khắc dâu công ty là khoản phí phải trả cho công ty khắc dấu dao động từ 500.000 VND/01 dấu

Lệ phí công bố mẫu dấu khi thành lập doanh nghiệp
Chi phí công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia: Miễn phí

Lưu ý: Theo quy định mới từ năm 2021, doanh nghiệp không cần phải công bố mẫu dấu trước khi sử dụng.

Chi phí mua chữ ký số, hóa đơn điện tử doanh nghiệp
Chi phí mua chữ ký số dao động từ 2.300.000 VND (gói 3 năm).

Lệ phí môn bài
Lệ phí môn bài được nộp muộn nhất vào ngày 30/01 hằng năm. Lệ phí môn bài được nộp căn cứ theo vốn điều lệ doanh nghiệp đã đăng ký như sau

Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng thì mức đóng lệ phí môn bài là 2.000.000 VNĐ
Đối với doanh nghiệp sở hữu vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng thì lệ phí môn bài phải đóng hàng năm tương ứng với 3.000.000 VNĐ
Nhằm kích cầu kinh tế, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, căn cứ theo nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài:

“Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12)”.

Hiện nay các công ty sẽ được miễn lệ phí 01 năm khi thành lập. Sau năm thứ nhất thì các doanh nghiệp tiến hành nộp lệ phí đúng hạn.

Bùi Đức
801 ngày trước
Chi phí thành lập doanh nghiệp 2021
Chi phí thành lập doanh nghiệp 2021 Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệpTheo Thông tư 47/2019/TT-BTC là 50.000 đồngNgoài ra nhà nước miễn lệ phí đối với doanh nghiệp đăng ký thành lập qua mạng điện tửChi phí công bố thông tin khi thành lập doanh nghiệpChi phí công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia dao động từ 100.000 VNDLệ phí khắc dấu công tyLuật doanh nghiệp hiện hành quy định về việc doanh nghiệp tự quản lý, sử dụng, quy định nội dung của dấu pháp nhân. Nhưng phải phải đảm bảo có nội dung: Tên công ty và mã số doanh nghiệp.Chi phí khắc dâu công ty là khoản phí phải trả cho công ty khắc dấu dao động từ 500.000 VND/01 dấuLệ phí công bố mẫu dấu khi thành lập doanh nghiệpChi phí công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia: Miễn phíLưu ý: Theo quy định mới từ năm 2021, doanh nghiệp không cần phải công bố mẫu dấu trước khi sử dụng.Chi phí mua chữ ký số, hóa đơn điện tử doanh nghiệpChi phí mua chữ ký số dao động từ 2.300.000 VND (gói 3 năm).Lệ phí môn bàiLệ phí môn bài được nộp muộn nhất vào ngày 30/01 hằng năm. Lệ phí môn bài được nộp căn cứ theo vốn điều lệ doanh nghiệp đã đăng ký như sauĐối với doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng thì mức đóng lệ phí môn bài là 2.000.000 VNĐĐối với doanh nghiệp sở hữu vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng thì lệ phí môn bài phải đóng hàng năm tương ứng với 3.000.000 VNĐNhằm kích cầu kinh tế, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, căn cứ theo nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài:“Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12)”.Hiện nay các công ty sẽ được miễn lệ phí 01 năm khi thành lập. Sau năm thứ nhất thì các doanh nghiệp tiến hành nộp lệ phí đúng hạn.