0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file62be6de08e98a-DT2-1.jpg.webp

Chính sách thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chính sách thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chính sách thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm mục tiêu thu hút FDI luôn được song hành cùng với các quy định pháp luật và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần vào thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chính sách theo chu kỳ phát triển và yêu cầu của từng giai đoạn là quy luật tất yếu.

Các loại thuế mà doanh nghiệp nước ngoài phải nộp

thuế với DN có vốn đầu tư nước ngoài

Thuế môn bài

Thuế môn bài là thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Thuế môn bài thu hằng năng, mức thu theo bậc dựa vào vốn đăng ký kinh doanh hoặc doanh thu một năm của doanh nghiệp. Từ ngày 1/1/2017, “thuế môn bài” được thay bằng “lệ phí môn bài” theo công văn 5633/TCT-CS ban hành ngày 29/12/2015.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng doanh thu trừ đi các khoản chi được trừ, thu nhập được miễn trừ thuế và các khoản lỗ được chuyển kết từ năm trước nhân với thuế suất. Thuế suất đối với các lĩnh vực hoạt động khác nhau sẽ khác nhau

Thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp phải nộp được tính theo phương pháp mà doanh nghiệp lựa chọn ban đầu khi thành lập doanh nghiệp

Phương pháp khấu từ thuế giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng giá trị hàng hoá , dịch vụ bán ra nhân với thuế suất giá trị gia tăng sau đó trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Tùy theo đối tượng hàng hóa, dịch vụ mà mức thuế giá trị gia tăng sẽ khác nhau sẽ có các mức là: 0%, 5% và 10%.

Thuế xuất nhập khẩu

Trường hợp mặt hàng áp dụng thuế theo %, Thuế xuất nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu nhân với giá tính thuế và nhân với thuế suất.

Trường hợp mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối, thuế xuất nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu nhân với mức thuế tuyệt đối nhân với tỷ giá tính thuế.

Thuế tài nguyên

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế. Thuế tài nguyên phải nộp bằng sản lượng tài nguyên tính thuế nhân với giá tính thuế nhân với thuế suất.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt bằng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế sử dụng đất

Có hai loại thuế sử dụng đất mà doanh nghiệp nước ngoài phải đóng đó là thuế đối với đất kinh doanh sử dụng toàn bộ vào mục đích kinh doanh và thuế đối với đất phi nông nghiệp sử dụng cho mục đích kinh doanh không xác định được phần diện tích sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Ưu đãi thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

thuế với DN có vốn đầu tư nước ngoài

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài được hưởng ưu đãi thuế doanh nghiệp nước ngoài khi thực hiện các dự án đầu tư thuộc các ngành nghề hay địa bàn ưu đãi đầu tư.

Các doanh nghiệp thành lập mới đạt điều kiện ưu đãi được hưởng mức thuế suất 10% trong vòng 15 năm kể từ năm đầu tiên dự án đầu tư có thu nhập chịu thuế, miễn thuế thu nhập trong 04 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp không quá 09 năm tiếp theo.

Các doanh nghiệp thành lập mới có dự án đầu tư thuộc địa bàn điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hay quỹ tín dụng nhân dân được hưởng mức thuế suất 20% trong vòng 15 năm kể từ năm đầu tiên dự án đầu tư có thu nhập chịu thuế, miễn thuế thu nhập trong 02 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp không quá 04 năm tiếp theo.

Ưu đãi về thuế nhập khẩu

Các dự án đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguồn nguyên liệu, vật tư hay linh kiện để thực hiện dự án.

Một số khuyến nghị về chính sách thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế để thu hút FDI trong bối cảnh mới, Việt Nam cần điều chỉnh chính sách với trọng tâm là những vấn đề sau:

Thứ nhất, Việt Nam cần hướng tới tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và ổn định, bảo đảm sự tiếp cận dễ dàng, bình đẳng với chi phí hợp lý về vốn, lao động, nguồn nguyên liệu, điều kiện giao thông, kết cấu hạ tầng cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước,… thông qua chiến lược tổng thể và đồng bộ từ trung ương tới địa phương với tầm nhìn dài hạn không chỉ là chính sách về thuế.

Thứ hai, những hình thức ưu đãi thuế nhằm khuyến khích đầu tư dài hạn cần được ưu tiên đẩy mạnh. Ưu đãi thuế nên chuyển từ ưu đãi dựa trên lợi nhuận sang ưu đãi thông qua hiệu quả đầu tư và giá trị gia tăng, áp dụng hình thức giảm trừ nghĩa vụ thuế hoặc giảm trừ thu nhập chịu thuế theo quy mô thực hiện của dự án đầu tư;…

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

https://thutucphapluat.com/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

avatar
Lê Quỳnh Trang LGZ
659 ngày trước
Chính sách thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Chính sách thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiChính sách thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm mục tiêu thu hút FDI luôn được song hành cùng với các quy định pháp luật và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần vào thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chính sách theo chu kỳ phát triển và yêu cầu của từng giai đoạn là quy luật tất yếu.Các loại thuế mà doanh nghiệp nước ngoài phải nộpThuế môn bàiThuế môn bài là thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Thuế môn bài thu hằng năng, mức thu theo bậc dựa vào vốn đăng ký kinh doanh hoặc doanh thu một năm của doanh nghiệp. Từ ngày 1/1/2017, “thuế môn bài” được thay bằng “lệ phí môn bài” theo công văn 5633/TCT-CS ban hành ngày 29/12/2015.Thuế thu nhập doanh nghiệpThuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng doanh thu trừ đi các khoản chi được trừ, thu nhập được miễn trừ thuế và các khoản lỗ được chuyển kết từ năm trước nhân với thuế suất. Thuế suất đối với các lĩnh vực hoạt động khác nhau sẽ khác nhauThuế giá trị gia tăngThuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp phải nộp được tính theo phương pháp mà doanh nghiệp lựa chọn ban đầu khi thành lập doanh nghiệpPhương pháp khấu từ thuế giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng giá trị hàng hoá , dịch vụ bán ra nhân với thuế suất giá trị gia tăng sau đó trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Tùy theo đối tượng hàng hóa, dịch vụ mà mức thuế giá trị gia tăng sẽ khác nhau sẽ có các mức là: 0%, 5% và 10%.Thuế xuất nhập khẩuTrường hợp mặt hàng áp dụng thuế theo %, Thuế xuất nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu nhân với giá tính thuế và nhân với thuế suất.Trường hợp mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối, thuế xuất nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu nhân với mức thuế tuyệt đối nhân với tỷ giá tính thuế.Thuế tài nguyênĐối tượng áp dụng là các doanh nghiệp khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế. Thuế tài nguyên phải nộp bằng sản lượng tài nguyên tính thuế nhân với giá tính thuế nhân với thuế suất.Thuế tiêu thụ đặc biệtThuế tiêu thụ đặc biệt bằng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệtThuế sử dụng đấtCó hai loại thuế sử dụng đất mà doanh nghiệp nước ngoài phải đóng đó là thuế đối với đất kinh doanh sử dụng toàn bộ vào mục đích kinh doanh và thuế đối với đất phi nông nghiệp sử dụng cho mục đích kinh doanh không xác định được phần diện tích sử dụng vào mục đích kinh doanh.Ưu đãi thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiƯu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpCác doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài được hưởng ưu đãi thuế doanh nghiệp nước ngoài khi thực hiện các dự án đầu tư thuộc các ngành nghề hay địa bàn ưu đãi đầu tư.Các doanh nghiệp thành lập mới đạt điều kiện ưu đãi được hưởng mức thuế suất 10% trong vòng 15 năm kể từ năm đầu tiên dự án đầu tư có thu nhập chịu thuế, miễn thuế thu nhập trong 04 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp không quá 09 năm tiếp theo.Các doanh nghiệp thành lập mới có dự án đầu tư thuộc địa bàn điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hay quỹ tín dụng nhân dân được hưởng mức thuế suất 20% trong vòng 15 năm kể từ năm đầu tiên dự án đầu tư có thu nhập chịu thuế, miễn thuế thu nhập trong 02 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp không quá 04 năm tiếp theo.Ưu đãi về thuế nhập khẩuCác dự án đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguồn nguyên liệu, vật tư hay linh kiện để thực hiện dự án.Một số khuyến nghị về chính sách thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiNhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế để thu hút FDI trong bối cảnh mới, Việt Nam cần điều chỉnh chính sách với trọng tâm là những vấn đề sau:Thứ nhất, Việt Nam cần hướng tới tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và ổn định, bảo đảm sự tiếp cận dễ dàng, bình đẳng với chi phí hợp lý về vốn, lao động, nguồn nguyên liệu, điều kiện giao thông, kết cấu hạ tầng cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước,… thông qua chiến lược tổng thể và đồng bộ từ trung ương tới địa phương với tầm nhìn dài hạn không chỉ là chính sách về thuế.Thứ hai, những hình thức ưu đãi thuế nhằm khuyến khích đầu tư dài hạn cần được ưu tiên đẩy mạnh. Ưu đãi thuế nên chuyển từ ưu đãi dựa trên lợi nhuận sang ưu đãi thông qua hiệu quả đầu tư và giá trị gia tăng, áp dụng hình thức giảm trừ nghĩa vụ thuế hoặc giảm trừ thu nhập chịu thuế theo quy mô thực hiện của dự án đầu tư;…Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệLEGALZONE COMPANYHotline tư vấn:  088.888.9366Email: Support@legalzone.vnWebsite: https://legalzone.vn/https://thutucphapluat.com/Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội———————————-Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancyTư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancyTư vấn pháp lý/ Legal consultancyFb Legalzone https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd