0888889366
timeline_post_file608789e32387b-chứng-chỉ-hành-nghề-xây-dựng-2.jpg.webp

Chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng

  Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là một vấn đề quan trọng và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tổ chức đã, sẽ và đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Chứng chỉ này được ví như là một chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng, giúp công ty có đủ điều kiện để có thể hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Trong bài viết này, Legalzone sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

chứng chỉ năng lực công ty xây dựng là bản đánh giá năng lực rút gọn của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp đối với công ty, doanh nghiệp hoạt động xây dựng.  Chứng chỉ năng lực công ty xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của công ty, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Các lĩnh vực yêu cầu tổ chức tham gia phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

 • Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
 • Lập quy hoạch xây dựng.
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thi công xây dựng công trình.
 • Giám sát thi công xây dựng công trình.

Thời hạn của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:  Chứng chỉ năng lực có hiệu lực tối đa 10 năm.

Các trường hợp được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Cấp chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực;

Cấp lại chứng chỉ năng lực do chứng chỉ năng lực cũ bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết thời hạn hiệu lực.

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực công ty xây dựng
 • Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
 • Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
 • Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
 • Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
 • Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
 • Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.
  Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng:

Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I;

Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ qua mạng, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Thời gian giải quyết: 

20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề;

10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực.

Trình tự cấp chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng

Bước 1: Tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng theo quy định tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận cho người nộp.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

Lưu ý:    Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Trên đây là một số quy định của pháp luật hiện hành về chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng. Hãy liên hệ với Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ.

 

Nguyễn Thị Tố Uyên
579 ngày trước
Chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng
  Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là một vấn đề quan trọng và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tổ chức đã, sẽ và đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Chứng chỉ này được ví như là một chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng, giúp công ty có đủ điều kiện để có thể hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.Trong bài viết này, Legalzone sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:chứng chỉ năng lực công ty xây dựng là bản đánh giá năng lực rút gọn của Bộ Xây Dựng, Sở xây dựng cấp đối với công ty, doanh nghiệp hoạt động xây dựng.  Chứng chỉ năng lực công ty xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của công ty, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.Các lĩnh vực yêu cầu tổ chức tham gia phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.Lập quy hoạch xây dựng.Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.Quản lý dự án đầu tư xây dựng.Thi công xây dựng công trình.Giám sát thi công xây dựng công trình.Thời hạn của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:  Chứng chỉ năng lực có hiệu lực tối đa 10 năm.Các trường hợp được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựngCấp chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực;Cấp lại chứng chỉ năng lực do chứng chỉ năng lực cũ bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết thời hạn hiệu lực.Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm:Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực công ty xây dựngQuyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo nội dung kê khai.Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng:Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I;Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III.Cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ qua mạng, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.Thời gian giải quyết: 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề;10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực.Trình tự cấp chứng chỉ năng lực của công ty xây dựngBước 1: Tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng theo quy định tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận cho người nộp.Bước 3: Giải quyết hồ sơBước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.Lưu ý:    Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.Trên đây là một số quy định của pháp luật hiện hành về chứng chỉ năng lực của công ty xây dựng. Hãy liên hệ với Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ.