0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60c2c78217e06-cong-ty-tnhh-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.jpg.webp

Công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài

Người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH Việt Nam

Công ty TNHH bao gồm Công ty TNHH một thành viên (1 chủ sở hữu) và Công ty TNHH hai thành viên trở lên (2 chủ sở hữu trở lên) là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp. Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp vào công ty TNHH dưới các hình thức sau:

Phương thức 1: Mua toàn bộ phần vốn góp để trở thành chủ sở hữu (Công ty TNHH một thành viên

1.Thủ tục Đăng ký góp vốn, mua phần vốn

a) Hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, phần vốn góp gồm những nội dung
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân cần thêm: Sao kê tài khoản ngân hàng
 • Đối với nhà đầu tư lầ tổ chức cần thêm: Điều lệ, báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của công ty.

b)Trình tự Thủ tục đăng ký mua phần vốn góp:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầ tư nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 2: Nhận kết quả: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Thông báo đáp ứng đủ điều kiện để nhà đầu tư góp vốn, mua phẩn vốn góp trong công ty TNHH.

2. Thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

a) Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
  • Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp chủ sở hữu mới là cá nhân; và
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp chủ sở hữu mới là tổ chức (giấy tờ phải được hợp pháp hóa lãnh sự); Danh sách người đại diện theo ủy quyền; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng;
 • Bản sao hợp lệ điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng /tặng cho vốn;
 • Giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng vốn;
 • Văn bản của Sở Kế hoạchvà Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

b)Thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ online tại cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Bước 2: Có hợp lệ, nộp hồ sơ bản giấy tại bộ phận 1 của phòng đăng ký kinh doanh

Bước 3: Nhận kết quả

Phương thức 2: Mua một phần vốn góp của chủ sở hữu  hoặc góp vốn vào công ty làm chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên

Trường hợp 1: Việc góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% trở lên vốn điều lệ của công ty hoặc dưới 51% nhưng ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Thủ tục Đăng ký góp vốn, mua phần vốn

Bước 2: Thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký doanh nghiệp

2. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp

 • Văn bản đăng ký góp vốn, phần vốn góp gồm những nội dung
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân cần thêm: Sao kê tài khoản ngân hàng
 • Đối với nhà đầu tư lầ tổ chức cần thêm: Điều lệ, báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của công ty.

3. Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Danh sách thành viên
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả các thành viên, người đại diện theo pháp luật:
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu
  • Nếu thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế); và
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

(Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng tại Việt Nam);

 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty (đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động vốn góp (đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác);

Trường hợp 2: Việc góp vốn/ mua vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài không nắm giữ trên 51% trở lên vốn điều lệ của công ty  và không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ 1 thành viên lên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài 1

Công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài 1

Đối với trường hợp này doanh nghiệp chỉ cần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như trường hợp 1 đã nêu ở trên.

Trên cơ sở các bước thủ tục kể trên, Luật Legalzone cung cấp các gói dịch vụ tùy thuộc vào nhu cầu lựa chọn của doanh nghiệp. Theo đó, các dịch vụ cho nhà đầu tư góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:

 • Tư vấn cách thức góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục cấp Giấy thành lập và hoạt động cho công ty trách nhiệm hữu hạn khi có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn;
 • Tư vấn các thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký doanh nghiệp khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Tư vấn hồ sơ và thủ tục khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

Và một số thủ tục pháp lý khác phát sinh trong quá trình tiến hành hợp thức hóa việc mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Hay liên hệ ngay với legalzone khi bạn có nhu cầu thành lập công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

 

avatar
Lê Tún Anh
1044 ngày trước
Công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài
Người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH Việt NamCông ty TNHH bao gồm Công ty TNHH một thành viên (1 chủ sở hữu) và Công ty TNHH hai thành viên trở lên (2 chủ sở hữu trở lên) là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp. Nhà đầu tư nước ngoài có thể góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp vào công ty TNHH dưới các hình thức sau:Phương thức 1: Mua toàn bộ phần vốn góp để trở thành chủ sở hữu (Công ty TNHH một thành viên1.Thủ tục Đăng ký góp vốn, mua phần vốna) Hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp:Văn bản đăng ký góp vốn, phần vốn góp gồm những nội dungBản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.Đối với nhà đầu tư là cá nhân cần thêm: Sao kê tài khoản ngân hàngĐối với nhà đầu tư lầ tổ chức cần thêm: Điều lệ, báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của công ty.b)Trình tự Thủ tục đăng ký mua phần vốn góp:Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầ tư nơi đặt trụ sở chính của công ty.Công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoàiBước 2: Nhận kết quả: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Thông báo đáp ứng đủ điều kiện để nhà đầu tư góp vốn, mua phẩn vốn góp trong công ty TNHH.2. Thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:a) Hồ sơ bao gồm:Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp chủ sở hữu mới là cá nhân; vàQuyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp chủ sở hữu mới là tổ chức (giấy tờ phải được hợp pháp hóa lãnh sự); Danh sách người đại diện theo ủy quyền; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng;Bản sao hợp lệ điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;Hợp đồng chuyển nhượng /tặng cho vốn;Giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng vốn;Văn bản của Sở Kế hoạchvà Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.b)Thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệpBước 1: Nộp hồ sơ online tại cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc giaBước 2: Có hợp lệ, nộp hồ sơ bản giấy tại bộ phận 1 của phòng đăng ký kinh doanhBước 3: Nhận kết quảPhương thức 2: Mua một phần vốn góp của chủ sở hữu  hoặc góp vốn vào công ty làm chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viênTrường hợp 1: Việc góp vốn dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% trở lên vốn điều lệ của công ty hoặc dưới 51% nhưng ngành nghề kinh doanh có điều kiện.1. Trình tự thực hiệnBước 1: Thủ tục Đăng ký góp vốn, mua phần vốnBước 2: Thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký doanh nghiệp2. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua phần vốn gópVăn bản đăng ký góp vốn, phần vốn góp gồm những nội dungBản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.Đối với nhà đầu tư là cá nhân cần thêm: Sao kê tài khoản ngân hàngĐối với nhà đầu tư lầ tổ chức cần thêm: Điều lệ, báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của công ty.3. Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp bao gồm:Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;Điều lệ công ty chuyển đổi;Danh sách thành viênBản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả các thành viên, người đại diện theo pháp luật:Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; vàCá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếuNếu thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế); vàMột trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.(Nếu thành viên mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng tại Việt Nam);Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc tặng cho một phần quyền sở hữu của công ty (đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số cá nhân khác);Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động vốn góp (đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số cá nhân khác);Trường hợp 2: Việc góp vốn/ mua vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài không nắm giữ trên 51% trở lên vốn điều lệ của công ty  và không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ 1 thành viên lên công ty TNHH 2 thành viên trở lênCông ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài 1Đối với trường hợp này doanh nghiệp chỉ cần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như trường hợp 1 đã nêu ở trên.Trên cơ sở các bước thủ tục kể trên, Luật Legalzone cung cấp các gói dịch vụ tùy thuộc vào nhu cầu lựa chọn của doanh nghiệp. Theo đó, các dịch vụ cho nhà đầu tư góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm:Tư vấn cách thức góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài;Tư vấn lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục cấp Giấy thành lập và hoạt động cho công ty trách nhiệm hữu hạn khi có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn;Tư vấn các thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký doanh nghiệp khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào công ty trách nhiệm hữu hạn.Tư vấn hồ sơ và thủ tục khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện;Và một số thủ tục pháp lý khác phát sinh trong quá trình tiến hành hợp thức hóa việc mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.Hay liên hệ ngay với legalzone khi bạn có nhu cầu thành lập công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam