0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60c0216a9a208-phi-cong-doan.jpg.webp

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TẠM NGỪNG ĐÓNG PHÍ CÔNG ĐOÀN DO COVID 19

Doanh nghiệp được tạm ngừng đóng phí công đoàn do covid 19

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thời kì khó khăn và vô cùng căng thẳng trong thời gian hiện nay, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho phép một số doanh nghiệp được tạm ngừng đóng phí công đoàn do covid 19.

Các đối tượng được tạm ngừng đóng phí công đoàn

Mức phí công đoàn hàng tháng theo quy định tại Điều 26 Luật công đoàn 2012 được hướng dẫn cụ thể tại Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP là 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, một vấn đề đáng lo ngại của toàn cầu đó là việc đại dịch covid 19 đang bùng phát và lan rộng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế quốc gia nói chung và kinh tế doanh nghiệp nói riêng. Để giảm thiểu các khó khăn này, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã thực hiện chính sách tạm ngừng đóng kinh phí công đoàn cho một số đối tượng.

Theo Công văn số 245/TLĐ ban hành ngày 18 tháng 03 năm 2020 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khiến doanh nghiệp có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được tạm ngừng đóng phí công đoàn.

Thời gian tạm ngừng đóng phí công đoàn

Khi thuộc nhóm đối tượng được tạm dừng đóng kinh phí công đoàn nêu trên, doanh nghiệp sẽ được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến hết ngày 30/6/2020.

Nếu sau ngày này, tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.

Để được tạm ngừng thời hạn đóng kinh phí công đoàn nêu trên thì các doanh nghiệp phải làm hồ sơ gửi công đoàn cơ sở để đề nghị tới Công đoàn cấp trên xét duyệt.

Kết thúc thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp đóng đầy đủ kinh phí công đoàn, bao gồm cả việc đóng bù phần kinh phí của thời gian tạm ngừng đóng trước đó.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Doanh nghiệp được tạm ngừng đóng phí công đoàn do covid 19” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

avatar
Trịnh Phương Oanh
1046 ngày trước
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TẠM NGỪNG ĐÓNG PHÍ CÔNG ĐOÀN DO COVID 19
Doanh nghiệp được tạm ngừng đóng phí công đoàn do covid 19Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thời kì khó khăn và vô cùng căng thẳng trong thời gian hiện nay, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho phép một số doanh nghiệp được tạm ngừng đóng phí công đoàn do covid 19.Các đối tượng được tạm ngừng đóng phí công đoànMức phí công đoàn hàng tháng theo quy định tại Điều 26 Luật công đoàn 2012 được hướng dẫn cụ thể tại Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP là 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.Tuy nhiên, một vấn đề đáng lo ngại của toàn cầu đó là việc đại dịch covid 19 đang bùng phát và lan rộng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế quốc gia nói chung và kinh tế doanh nghiệp nói riêng. Để giảm thiểu các khó khăn này, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã thực hiện chính sách tạm ngừng đóng kinh phí công đoàn cho một số đối tượng.Theo Công văn số 245/TLĐ ban hành ngày 18 tháng 03 năm 2020 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khiến doanh nghiệp có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được tạm ngừng đóng phí công đoàn.Thời gian tạm ngừng đóng phí công đoànKhi thuộc nhóm đối tượng được tạm dừng đóng kinh phí công đoàn nêu trên, doanh nghiệp sẽ được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến hết ngày 30/6/2020.Nếu sau ngày này, tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.Để được tạm ngừng thời hạn đóng kinh phí công đoàn nêu trên thì các doanh nghiệp phải làm hồ sơ gửi công đoàn cơ sở để đề nghị tới Công đoàn cấp trên xét duyệt.Kết thúc thời gian tạm ngừng, doanh nghiệp đóng đầy đủ kinh phí công đoàn, bao gồm cả việc đóng bù phần kinh phí của thời gian tạm ngừng đóng trước đó.Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Doanh nghiệp được tạm ngừng đóng phí công đoàn do covid 19” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.