0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60cff4b06f5dd-sang-che.png.webp

Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, sáng chế ra đời nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức đăng ký độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các yêu bảo hộ

Vậy việc đăng ký sáng chế được thực hiện như thế nào? Legalzone gửi đến bạn đọc thông tin tham khảo trong bài viết dưới đây:

Nội dung chính bài viết

Đăng ký sáng chế là gì?

Đăng ký sáng chế là thủ tục hành chính được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm:

  • Đánh giá điều kiện đăng ký sáng chế
  • Tra cứu khả năng đăng ký sáng chế
  • Nộp đơn đăng ký
  • Nhận được kết quả cuối cho việc đăng ký sáng chế.

Thủ tục Đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế sẽ được thực hiện qua 6 bước sau:

Bước 1: Tra cứu khả năng đăng ký sáng chế

Quý khách hàng nên tra cứu sáng chế của mình trước khi nộp đơn. Kết quả tra cứu sẽ giúp khách hàng xác định được liệu sáng chế dự định đăng ký hoặc dự định sử dụng có khả năng đăng ký và có xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay không.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ cho việc đăng ký sáng chế

Sau khi có kết quả tra cứu sáng chế, chủ đơn đăng ký cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế để nộp đơn đăng ký sáng chế.

Bước 3: Nộp đơn đăng ký sáng chế tới Cục sở hữu trí tuệ

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký sáng chế, quý khách hàng nên sớm nộp đơn đăng ký để có ngày ưu tiên đăng ký sớm nhất.

Tại Việt Nam, nguyên tắc ngày ưu tiên được áp dụng, do đó, ai nộp đơn trước sẽ được hưởng quyền ưu tiên trước.

Bước 4: Theo dõi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế qua các giai đoạn thẩm định khác nhau

Đơn đăng ký sáng chế sau khi được nộp sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn, thẩm định nội dung đơn trước khi được Cục sở hữu trí tuệ đồng ý hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký sau khi trải qua các giai đoạn thẩm định và kết quả cho thấy đơn đủ điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn sẽ tiến hành nộp phí cấp văn bằng và sẽ được Cục SHTT cấp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký.

Bước 6: Duy trì văn bảng bảo hộ sáng chế để văn bằng sáng chế có hiệu lực

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế, hàng nằm chủ sở hữu sáng chế sẽ phải nộp phí duy trì sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ.

Trường hợp vì lý do nào đó mà phí duy trì không được nộp, văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ chấm dứt hiệu lực.

Những đối tượng không được bảo hộ dưới hình thức sáng chế

Không phải bất cứ đối tượng nào cũng có thể đăng ký bảo hộ dưới hình thức sáng chế.

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, những đối tượng sau sẽ không được đăng ký bảo hộ sáng chế:

– Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

– Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

– Cách thức thể hiện thông tin;

– Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

– Giống thực vật, giống động vật;

– Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

– Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Điều kiện đăng ký sáng chế

Điều kiện đăng ký sáng chế là bất kỳ 1 đối tượng nào muốn đăng ký sở hữu trí tuệ cũng phải đáp ứng được điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp Luật Việt Nam.

Trong các điều kiện bảo hộ sở hữu trí tuệ, điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế là một trong những điều kiện khó nhất. Cụ thể như sau:

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Có tính mới;

– Có trình độ sáng tạo;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký bảo hộ sáng chế, chủ đơn đăng ký có thể đề nghị Cục SHTT bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đối tượng đăng ký có thể đáp ứng các điều kiện sau:

– Có tính mới;

– Không phải là hiểu biết thông thường;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Tại sao phải đăng ký sáng chế?

Việc đăng ký bảo hộ sáng chế cho chủ sở hữu sẽ mạng lại rất nhiều lợi ích trên thực tế.

Có thể liệt kế 1 số lợi ích sau:

 Chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp (ai là chủ sở hữu) của sáng chế khi có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu;

 Ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi có bất kỳ 1 bên nào có dấu hiệu xâm phạm quyền.

Ví dụ: Sử dụng trái phép sáng chế khi chưa được sự đồng ý từ chủ sở hữu;

 Được pháp luật bảo vệ trước hành vi xâm phạm của bên thứ 3;

Liên kết với bên khác để ứng dụng sáng chế vào sản xuất ra sản phẩm để thu lợi ích từ việc kinh doanh;

 Cho phép bên khác sử dụng sáng chế để sản xuất trên cơ sở thu phí sử dụng

 Được độc quyền sở hữu và sử dụng sáng chế trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Quy trình thẩm định đơn Đơn đăng ký sáng chế

Quá trình thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế: 01 tháng tính từ ngày nhận đơn. 

Trong giai đoạn này, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn. Sau đó xác nhận tính hợp lệ hoặc không hợp lệ của đơn đăng ký.

Công bố đơn đăng ký sáng chế :

Thời gian công bố đơn đăng ký sáng chế: 01 – 02 tháng (tùy từng trường hợp cụ thể)

Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế: 12 tháng

+) Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung;

+) Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

– Xác nhận việc cấp hay không bằng sáng chế

Cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

Sau khi thẩm định đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký đáp ứng yêu cầu bảo hộ sẽ được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

Thời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế?

Không có gì là mãi mãi, sáng chế cũng thế để tránh việc độc quyền và phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ.

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, thời gian bảo hộ của sáng chế là 20 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký và không được gia hạn thời gian bảo hộ.

Ví dụ: Ngày nộp đơn đăng ký sáng chế là 12.02.2020, hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký sáng chế sẽ đến ngày 12.02.2040

Tham khảo thêm thời gian bảo hộ của đối tượng sở hữu trí tuệ: (i) nhãn hiệu là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần (ii) kiểu dáng công nghiệp 5 năm và có thể gia hạn tối đa 02 lần.

Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký sáng chế sẽ được nộp tới cơ quan đăng ký, hồ sơ đăng ký bao gồm những tài liệu sau:

– Tờ khai (đơn) đăng ký bảo hộ sáng chế theo mẫu chung – 02 bản được soạn thảo và ký bởi chủ đơn hoặc người được chủ đơn ủy quyền;

– Bản mô tả sáng chế bao gồm 03 phần (i) phần mô tả (ii) yêu cầu bảo hộ sáng chế (iii) hình vẽ/sơ đồ (nếu có)

(i) Phần mô tả bao gồm các nội dung sau đây:

+ Tên sáng chế hoặc giải pháp hữu ích đăng ký;

+ Lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Bản chất kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

+ Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Ví dụ thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;

+ Những lợi ích (hiệu quả) có  thể đạt được].

+ Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích

(ii) Yêu cầu bảo hộ sáng chế: Sau phần mô tả sẽ là yêu cầu bảo hộ, lưu ý yêu cầu bảo hộ cần ngắn ngọn, rõ ràng và phải chứng minh được tính mới của của đối tượng được bảo hộ.

(iii) Hình vẽ hoặc sơ đồ (nếu có) sẽ được tách riêng thành từng phần (theo từng trang)

– Bản tóm tắt sáng chế đăng ký:

– Chứng từ lệ phí khi nộp đơn đăng ký sáng chế

Ngoài tài liệu trên, trường hợp chủ đơn sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế của tổ chức dịch vụ sẽ cần thêm Giấy ủy quyền đăng ký.

Nộp đơn đăng ký sáng chế ở đâu?

Đơn đăng ký sáng chế sẽ là một trong các đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp cùng với (i) nhãn hiệu (ii) kiểu dáng công nghiệp (iii) chỉ dẫn địa lý…vv.

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan, cơ quan có thẩm quyền thẩm định đơn đăng ký sáng chế là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Thông tin chi tiết của Cục sở hữu trí tuệ như sau:

Địa chỉ: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tổng đài: (04) 3858 3069, (04) 3858 3425, (04) 3858 3793, (04) 3858 5156

Ngoài địa chỉ trụ sở chính nêu trên, Cục SHTT còn có 02 văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Chi phí đăng ký sáng chế bao nhiêu tiền?

Chi phí đăng ký sáng chế là khoản phí chủ đơn đăng ký cần nộp cho Cục sở hữu trí tuệ để làm căn cứ thẩm định đơn đăng ký. Chi phí sẽ được tính như sau:

– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ

– Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ/01 trang;

– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;

– Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình;

– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên;

– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

– Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ/01 trang

Trên đây là một số thông tin về chủ đề đăng ký sáng chế, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

avatar
Cao Hải
1033 ngày trước
Đăng ký sáng chế
Đăng ký sáng chếSáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, sáng chế ra đời nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức đăng ký độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các yêu bảo hộVậy việc đăng ký sáng chế được thực hiện như thế nào? Legalzone gửi đến bạn đọc thông tin tham khảo trong bài viết dưới đây:Nội dung chính bài viếtĐăng ký sáng chế là gì?Thủ tục Đăng ký sáng chếBước 1: Tra cứu khả năng đăng ký sáng chếBước 2: Chuẩn bị hồ sơ cho việc đăng ký sáng chếBước 3: Nộp đơn đăng ký sáng chế tới Cục sở hữu trí tuệBước 4: Theo dõi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế qua các giai đoạn thẩm định khác nhauBước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký sáng chếBước 6: Duy trì văn bảng bảo hộ sáng chế để văn bằng sáng chế có hiệu lựcNhững đối tượng không được bảo hộ dưới hình thức sáng chếĐiều kiện đăng ký sáng chếTại sao phải đăng ký sáng chế?Quy trình thẩm định đơn Đơn đăng ký sáng chếQuá trình thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chếCông bố đơn đăng ký sáng chế :Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế: 12 thángCấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chếThời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế?Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những gì?Nộp đơn đăng ký sáng chế ở đâu?Chi phí đăng ký sáng chế bao nhiêu tiền?Đăng ký sáng chế là gì?Đăng ký sáng chế là thủ tục hành chính được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm:Đánh giá điều kiện đăng ký sáng chếTra cứu khả năng đăng ký sáng chếNộp đơn đăng kýNhận được kết quả cuối cho việc đăng ký sáng chế.Thủ tục Đăng ký sáng chếThủ tục đăng ký sáng chế sẽ được thực hiện qua 6 bước sau:Bước 1: Tra cứu khả năng đăng ký sáng chếQuý khách hàng nên tra cứu sáng chế của mình trước khi nộp đơn. Kết quả tra cứu sẽ giúp khách hàng xác định được liệu sáng chế dự định đăng ký hoặc dự định sử dụng có khả năng đăng ký và có xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay không.Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ cho việc đăng ký sáng chếSau khi có kết quả tra cứu sáng chế, chủ đơn đăng ký cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế để nộp đơn đăng ký sáng chế.Bước 3: Nộp đơn đăng ký sáng chế tới Cục sở hữu trí tuệSau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký sáng chế, quý khách hàng nên sớm nộp đơn đăng ký để có ngày ưu tiên đăng ký sớm nhất.Tại Việt Nam, nguyên tắc ngày ưu tiên được áp dụng, do đó, ai nộp đơn trước sẽ được hưởng quyền ưu tiên trước.Bước 4: Theo dõi đơn đăng ký bảo hộ sáng chế qua các giai đoạn thẩm định khác nhauĐơn đăng ký sáng chế sau khi được nộp sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn, thẩm định nội dung đơn trước khi được Cục sở hữu trí tuệ đồng ý hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế.Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký sáng chếĐơn đăng ký sau khi trải qua các giai đoạn thẩm định và kết quả cho thấy đơn đủ điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn sẽ tiến hành nộp phí cấp văn bằng và sẽ được Cục SHTT cấp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký.Bước 6: Duy trì văn bảng bảo hộ sáng chế để văn bằng sáng chế có hiệu lựcSau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chế, hàng nằm chủ sở hữu sáng chế sẽ phải nộp phí duy trì sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ.Trường hợp vì lý do nào đó mà phí duy trì không được nộp, văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ chấm dứt hiệu lực.Những đối tượng không được bảo hộ dưới hình thức sáng chếKhông phải bất cứ đối tượng nào cũng có thể đăng ký bảo hộ dưới hình thức sáng chế.Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, những đối tượng sau sẽ không được đăng ký bảo hộ sáng chế:– Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;– Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;– Cách thức thể hiện thông tin;– Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;– Giống thực vật, giống động vật;– Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;– Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.Điều kiện đăng ký sáng chếĐiều kiện đăng ký sáng chế là bất kỳ 1 đối tượng nào muốn đăng ký sở hữu trí tuệ cũng phải đáp ứng được điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp Luật Việt Nam.Trong các điều kiện bảo hộ sở hữu trí tuệ, điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế là một trong những điều kiện khó nhất. Cụ thể như sau:Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:– Có tính mới;– Có trình độ sáng tạo;– Có khả năng áp dụng công nghiệp.Trường hợp không đủ điều kiện để đăng ký bảo hộ sáng chế, chủ đơn đăng ký có thể đề nghị Cục SHTT bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đối tượng đăng ký có thể đáp ứng các điều kiện sau:– Có tính mới;– Không phải là hiểu biết thông thường;– Có khả năng áp dụng công nghiệp.Tại sao phải đăng ký sáng chế?Việc đăng ký bảo hộ sáng chế cho chủ sở hữu sẽ mạng lại rất nhiều lợi ích trên thực tế.Có thể liệt kế 1 số lợi ích sau: Chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp (ai là chủ sở hữu) của sáng chế khi có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu; Ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi có bất kỳ 1 bên nào có dấu hiệu xâm phạm quyền.Ví dụ: Sử dụng trái phép sáng chế khi chưa được sự đồng ý từ chủ sở hữu; Được pháp luật bảo vệ trước hành vi xâm phạm của bên thứ 3;Liên kết với bên khác để ứng dụng sáng chế vào sản xuất ra sản phẩm để thu lợi ích từ việc kinh doanh; Cho phép bên khác sử dụng sáng chế để sản xuất trên cơ sở thu phí sử dụng Được độc quyền sở hữu và sử dụng sáng chế trên toàn lãnh thổ Việt Nam.Quy trình thẩm định đơn Đơn đăng ký sáng chếQuá trình thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chếThẩm định đơn đăng ký sáng chế: 01 tháng tính từ ngày nhận đơn. Trong giai đoạn này, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn. Sau đó xác nhận tính hợp lệ hoặc không hợp lệ của đơn đăng ký.Công bố đơn đăng ký sáng chế :Thời gian công bố đơn đăng ký sáng chế: 01 – 02 tháng (tùy từng trường hợp cụ thể)Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế: 12 tháng+) Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung;+) Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.– Xác nhận việc cấp hay không bằng sáng chếCấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chếSau khi thẩm định đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký đáp ứng yêu cầu bảo hộ sẽ được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký sáng chếThời gian hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế?Không có gì là mãi mãi, sáng chế cũng thế để tránh việc độc quyền và phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ.Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, thời gian bảo hộ của sáng chế là 20 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký và không được gia hạn thời gian bảo hộ.Ví dụ: Ngày nộp đơn đăng ký sáng chế là 12.02.2020, hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký sáng chế sẽ đến ngày 12.02.2040Tham khảo thêm thời gian bảo hộ của đối tượng sở hữu trí tuệ: (i) nhãn hiệu là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần (ii) kiểu dáng công nghiệp 5 năm và có thể gia hạn tối đa 02 lần.Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những gì?Hồ sơ đăng ký sáng chế sẽ được nộp tới cơ quan đăng ký, hồ sơ đăng ký bao gồm những tài liệu sau:– Tờ khai (đơn) đăng ký bảo hộ sáng chế theo mẫu chung – 02 bản được soạn thảo và ký bởi chủ đơn hoặc người được chủ đơn ủy quyền;– Bản mô tả sáng chế bao gồm 03 phần (i) phần mô tả (ii) yêu cầu bảo hộ sáng chế (iii) hình vẽ/sơ đồ (nếu có)(i) Phần mô tả bao gồm các nội dung sau đây:+ Tên sáng chế hoặc giải pháp hữu ích đăng ký;+ Lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;+ Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;+ Bản chất kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích;+ Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);+ Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;+ Ví dụ thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;+ Những lợi ích (hiệu quả) có  thể đạt được].+ Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích(ii) Yêu cầu bảo hộ sáng chế: Sau phần mô tả sẽ là yêu cầu bảo hộ, lưu ý yêu cầu bảo hộ cần ngắn ngọn, rõ ràng và phải chứng minh được tính mới của của đối tượng được bảo hộ.(iii) Hình vẽ hoặc sơ đồ (nếu có) sẽ được tách riêng thành từng phần (theo từng trang)– Bản tóm tắt sáng chế đăng ký:– Chứng từ lệ phí khi nộp đơn đăng ký sáng chếNgoài tài liệu trên, trường hợp chủ đơn sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế của tổ chức dịch vụ sẽ cần thêm Giấy ủy quyền đăng ký.Nộp đơn đăng ký sáng chế ở đâu?Đơn đăng ký sáng chế sẽ là một trong các đối tượng bảo hộ của quyền sở hữu công nghiệp cùng với (i) nhãn hiệu (ii) kiểu dáng công nghiệp (iii) chỉ dẫn địa lý…vv.Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan, cơ quan có thẩm quyền thẩm định đơn đăng ký sáng chế là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.Thông tin chi tiết của Cục sở hữu trí tuệ như sau:Địa chỉ: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.Tổng đài: (04) 3858 3069, (04) 3858 3425, (04) 3858 3793, (04) 3858 5156Ngoài địa chỉ trụ sở chính nêu trên, Cục SHTT còn có 02 văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.Chi phí đăng ký sáng chế bao nhiêu tiền?Chi phí đăng ký sáng chế là khoản phí chủ đơn đăng ký cần nộp cho Cục sở hữu trí tuệ để làm căn cứ thẩm định đơn đăng ký. Chi phí sẽ được tính như sau:– Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ– Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;– Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ/01 trang;– Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;– Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình;– Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên;– Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;– Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;– Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ/01 trangTrên đây là một số thông tin về chủ đề đăng ký sáng chế, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ