0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60c16e3e256f0-timeline_post_file609bd2977c9f7-17d.jpg.webp

Đính chính thông tin trên Sổ đỏ khi có sai sót thông tin về thửa đất

Đính chính sổ nhà đất trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (sổ đất) được Cơ quan có thẩm quyền cấp có sai sót về thông tin. Trong phạm vi bài viết, Legalzone sẽ hướng dẫn về thủ tục đính chính sổ đất.

Những trường hợp đính chính sổ nhà đất

Trong quá trình cấp sổ đỏ, đôi khi vẫn có một số thông tin SAI sót. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp có sai sót đều tiến hành đính chính. Chỉ những trường hợp được quy định tại Điều 106 Luật Đất đai 2013 thì mới tiến hành đính chính sổ đỏ. Cụ thể:

 • Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
 • Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Hồ sơ đính chính gồm những gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 24/2014 ngày 19/5/2014 Quy định về hồ sơ địa chính thì hồ sơ đề nghị đính chính sổ đỏ bao gồm:

 • Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót “trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Các giấy tờ chứng minh nhân thân của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản như bản sao y giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ khẩu,..

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Văn phòng đăng ký đất đai đã cấp Sổ đất là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền đính chính lại Sổ khi thuộc trường hợp phải đính chính theo quy định pháp luật.

Thủ tục đính chính

1. Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Khi nhận được thông báo hoặc tự phát hiện có sai sót, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ xin đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có đơn đề nghị để được đính chính.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót, đồng thời lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp có sai sót. Sau đó, phải tiến hành chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

4. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

5. Trả kết quả. Sau khi đính chính, Văn phòng đăng ký đất đai trao sổ hồng cho người sử dụng đất, sở hữu nhà ở.

Thời hạn giải quyết

 • Thời gian thực hiện thủ tục đính chính là không quá 10 ngày.
 • Thời gian trên được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 • Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.
 • Sau khi có kết quả đính chính thông tin Sổ ĐỎ thì phải trả Sổ cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Chi phí thực hiện đính chính

Khi thực hiện đính chính thông tin, người sử dụng đất phải nộp các khoản chi phí sau:

 • Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai;
 • Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất;
 • Phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp có yêu cầu cấp đổi).

Mức phí, lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân từng tỉnh, thành phố thuộc trung ương quy định phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương.

Nếu Quý bạn đọc có thắc mắc về vấn đề trên hoặc muốn được tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu hỗ trợ, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline bên dưới.

Lê Tún Anh
1038 ngày trước
Đính chính thông tin trên Sổ đỏ khi có sai sót thông tin về thửa đất
Đính chính sổ nhà đất trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (sổ đất) được Cơ quan có thẩm quyền cấp có sai sót về thông tin. Trong phạm vi bài viết, Legalzone sẽ hướng dẫn về thủ tục đính chính sổ đất.Những trường hợp đính chính sổ nhà đấtTrong quá trình cấp sổ đỏ, đôi khi vẫn có một số thông tin SAI sót. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp có sai sót đều tiến hành đính chính. Chỉ những trường hợp được quy định tại Điều 106 Luật Đất đai 2013 thì mới tiến hành đính chính sổ đỏ. Cụ thể:Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.Hồ sơ đính chính gồm những gì?Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 24/2014 ngày 19/5/2014 Quy định về hồ sơ địa chính thì hồ sơ đề nghị đính chính sổ đỏ bao gồm:Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót “trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp;Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;Các giấy tờ chứng minh nhân thân của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản như bản sao y giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ khẩu,..Cơ quan có thẩm quyền giải quyếtVăn phòng đăng ký đất đai đã cấp Sổ đất là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền đính chính lại Sổ khi thuộc trường hợp phải đính chính theo quy định pháp luật.Thủ tục đính chính1. Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.2. Khi nhận được thông báo hoặc tự phát hiện có sai sót, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ xin đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải có đơn đề nghị để được đính chính.3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót, đồng thời lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp có sai sót. Sau đó, phải tiến hành chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.4. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.5. Trả kết quả. Sau khi đính chính, Văn phòng đăng ký đất đai trao sổ hồng cho người sử dụng đất, sở hữu nhà ở.Thời hạn giải quyếtThời gian thực hiện thủ tục đính chính là không quá 10 ngày.Thời gian trên được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.Sau khi có kết quả đính chính thông tin Sổ ĐỎ thì phải trả Sổ cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc.Chi phí thực hiện đính chínhKhi thực hiện đính chính thông tin, người sử dụng đất phải nộp các khoản chi phí sau:Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai;Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất;Phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp có yêu cầu cấp đổi).Mức phí, lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân từng tỉnh, thành phố thuộc trung ương quy định phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương.Nếu Quý bạn đọc có thắc mắc về vấn đề trên hoặc muốn được tư vấn trực tiếp hoặc yêu cầu hỗ trợ, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline bên dưới.