0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60bf3fc36e440-thay-doi-von-dieu-le.jpg.webp

Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời hạn dự án đều được ấn định bởi mốc thời gian nhất định kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tùy từng dự án, thời hạn của mỗi dự án được ghi nhận cụ thể trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của mỗi công ty là khác nhau.

Do đó, khi sắp hết hạn thời hạn hoạt động dự án ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.

Legalzone sẽ giới thiệu đến bạn đọc thông tin về thủ tục gia hạn trong bài viết như sau:

Thời gian cần thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định tại Điều 43, Luật Đầu tư 2014, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư quy định như sau:

 1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.
 2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm.

Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.

 1. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

 1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
  Lưu ý: Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký lại để có thể gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
 2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

+ Chủ sở hữu Công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên)
+ Hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)
+ Đại Hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần)
+ Các Bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án hoạt động dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh)

* Lưu ý: Quyết định và Biên bản họp phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty
3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.
4. Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký lại đồng thời với việc gia hạn thời gian hoạt động :

Doanh nghiệp phải nộp Dự thảo Điều lệ phù hợp loại hình doanh nghiệp dự định đăng ký.

Nội dung điều lệ phải đầy đủ nội dung theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp.

 1. Bản giải trình lý do điều chỉnh: những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006).
  6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.
  7. Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2-Mục III của Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 04 năm 2008 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007.

(chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp đã có chức năng thực hiện quyền nhập khẩu mà không thực hiện quyền phân phối hàng hóa)


Số lượng hồ sơ nộp

+03 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại đăng ký) ;
+05 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại thẩm tra) trong đó có 01 bộ gốc, được đóng thành từng quyển.

Thời gian xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Thời gian gia hạn giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ 15 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện đăng ký điều chỉnh GCNĐT
+ 30 – 4 5 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh GCNĐT.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Trình tự thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1:  Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư – Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tỉnh/thành phố để được hướng dẫn và chuẩn bị thủ tục hồ sơ theo quy định.

Bước 2:  Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả – Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tỉnh/thành phố

–  Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thì phải xuất trình CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước.

–  Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định): lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ đầu tư  theo qui định.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư

Bước 3:  Căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp hoặc người đại diện ủy quyền của Doanh nghiệp đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả giải quyết.

Dịch vụ tư vấn của Legalzone

Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

– Tư vấn điều kiện gia hạn giấy đầu tư ;

– Tư vấn các thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

– Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục Gia hạn giấy đầu tư như:

– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư cho khách hàng;

– Đại diện lên cơ quan Nhà Nước để nộp Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tưcho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Đại diện nhận Giấy chứng nhận Đầu tư cho khách hàng sau khi hoàn thành thủ tục gia hạn;

– Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư và được hỗ trợ tốt nhất

Lê Tún Anh
1039 ngày trước
Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời hạn dự án đều được ấn định bởi mốc thời gian nhất định kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Tùy từng dự án, thời hạn của mỗi dự án được ghi nhận cụ thể trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của mỗi công ty là khác nhau.Do đó, khi sắp hết hạn thời hạn hoạt động dự án ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.Legalzone sẽ giới thiệu đến bạn đọc thông tin về thủ tục gia hạn trong bài viết như sau:Thời gian cần thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tưTheo quy định tại Điều 43, Luật Đầu tư 2014, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư quy định như sau:Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm.Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tưBản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.Lưu ý: Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký lại để có thể gia hạn giấy chứng nhận đầu tưQuyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:+ Chủ sở hữu Công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên)+ Hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)+ Đại Hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần)+ Các Bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án hoạt động dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh)* Lưu ý: Quyết định và Biên bản họp phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.4. Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký lại đồng thời với việc gia hạn thời gian hoạt động :Doanh nghiệp phải nộp Dự thảo Điều lệ phù hợp loại hình doanh nghiệp dự định đăng ký.Nội dung điều lệ phải đầy đủ nội dung theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp.Bản giải trình lý do điều chỉnh: những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006).6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.7. Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2-Mục III của Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 04 năm 2008 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007.(chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp đã có chức năng thực hiện quyền nhập khẩu mà không thực hiện quyền phân phối hàng hóa)Số lượng hồ sơ nộp+03 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại đăng ký) ;+05 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại thẩm tra) trong đó có 01 bộ gốc, được đóng thành từng quyển.Thời gian xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tưThời gian gia hạn giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:+ 15 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện đăng ký điều chỉnh GCNĐT+ 30 – 4 5 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh GCNĐT.Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tưTrình tự thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tưBước 1:  Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư – Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tỉnh/thành phố để được hướng dẫn và chuẩn bị thủ tục hồ sơ theo quy định.Bước 2:  Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả – Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp tỉnh/thành phố–  Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thì phải xuất trình CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước.–  Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ.Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định): lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ đầu tư  theo qui định.Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục thay đổi giấy phép đầu tưBước 3:  Căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp hoặc người đại diện ủy quyền của Doanh nghiệp đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả giải quyết.Dịch vụ tư vấn của LegalzoneTư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến gia hạn giấy chứng nhận đầu tư– Tư vấn điều kiện gia hạn giấy đầu tư ;– Tư vấn các thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư– Tư vấn các vấn đề liên quan khác.Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục Gia hạn giấy đầu tư như:– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư cho khách hàng;– Đại diện lên cơ quan Nhà Nước để nộp Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tưcho khách hàng;– Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;– Đại diện nhận Giấy chứng nhận Đầu tư cho khách hàng sau khi hoàn thành thủ tục gia hạn;– Công chứng giấy tờ cho khách hàng để tiến hành thủ tục tiếp theo;Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư và được hỗ trợ tốt nhất