0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60bdffb1a7020-ho-so-thanh-lap-doanh-nghiep.jpg.webp

HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 2020

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 2020

Để thành lập doanh nghiệp thì bước quan trọng nhất là chuẩn bị hồ sơ.  Bạn đang thắc mắc hồ sơ thành lập doanh nghiệp 2020 bao gồm những gì? Để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí trong việc thành lập doanh nghiệp, hãy tham khảo  bài viết của Legalzone để có thêm thông tin cần thiết.

Hồ sơ thành lập công ty

Thành lập doanh nghiệp là gì?

Về góc độ pháp lý: Thành lập doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tùy thuộc vào loại hình mà thủ tục pháp lý này có tính đơn giản hay phức tạp không giống nhau.

 Hồ sơ thành lập Hộ kinh doanh 2020

Theo khoản 2 điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Cụ thể: Bản sao CMND/CCCD của cá nhân
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
 • Đối với những ngành nghề mà pháp luật yêu cầu vốn pháp định thì phải có bản sao hợp lệ văn bản xác định vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định.

 Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân 2020

Theo điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo biểu mẫu)
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân, cụ thể:

+ Đối với cá nhân là người Việt Nam: Bản sao CMND/CCCD công chứng

+ Đối với cá nhân là người nước ngoài: Bản sao hộ chiếu công chứng

 • Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục thành lập.

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục  thành lập: Bản sao CMND/CCCD công chứng

 Hồ sơ thành lập Công ty hợp danh 2020

Theo điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên công ty:

+ Đối với cá nhân là người Việt Nam: Bản sao CMND/CCCD công chứng

+ Đối với cá nhân là người nước ngoài: Bản sao hộ chiếu công chứng

+ Đối với thành viên là tổ chức:

 • Bản sao công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức đó;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền
 • Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó, cụ thể: CMND/CCCD
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

 Hồ sơ thành lập Công ty TNHH một thành viên 2020

Theo điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công  ty TNHH một thành viên, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý sau:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân, cụ thể:

 • Đối với cá nhân là người Việt Nam: Bản sao CMND/CCCD công chứng
 • Đối với cá nhân là người nước ngoài: Bản sao hộ chiếu công chứng

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)

 • Bản sao công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức đó;

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài

 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền
 • Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó, cụ thể: CMND/CCCD
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư
 • Giấy ủy quyền trong cho cá nhân thực hiện thủ tục thành lập.

+ Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập, cụ thể: CMND/CCCD

 Hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên 2020

Theo điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công  ty TNHH hai thành viên, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; thành viên công ty; người đại diện theo ủy quyền của thành viên

 • Đối với cá nhân là người Việt Nam: Bản sao CMND/CCCD công chứng
 • Đối với cá nhân là người nước ngoài: Bản sao hộ chiếu công chứng

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty

 • Bản sao công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức đó;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư
 • Giấy ủy quyền trong cho cá nhân thực hiện thủ tục thành lập.

+ Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập, cụ thể: CMND/CCCD

 Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần 2020

Theo điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với Công  ty Cổ phần, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo biểu mẫu)
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; thành viên công ty; người đại diện theo ủy quyền của thành viên

 • Đối với cá nhân là người Việt Nam: Bản sao CMND/CCCD công chứng
 • Đối với cá nhân là người nước ngoài: Bản sao hộ chiếu công chứng

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty

 • Bản sao công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức đó;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư
 • Giấy ủy quyền trong cho cá nhân thực hiện thủ tục thành lập.

+ Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập, cụ thể: CMND/CCCD

Trên đây là các nội dung tư vấn hồ sơ về thành lập doanh nghiệp 2020. Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, hãy liên hệ Legalzone theo thông tin sau đây.

Công ty Luật TNHH Legalzone

Địa chỉ: Số 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0888889366

Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục cần thiết qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi.

 

avatar
Trịnh Phương Oanh
1047 ngày trước
HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 2020
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 2020Để thành lập doanh nghiệp thì bước quan trọng nhất là chuẩn bị hồ sơ.  Bạn đang thắc mắc hồ sơ thành lập doanh nghiệp 2020 bao gồm những gì? Để tiết kiệm thời gian cũng như chi phí trong việc thành lập doanh nghiệp, hãy tham khảo  bài viết của Legalzone để có thêm thông tin cần thiết.Hồ sơ thành lập công tyThành lập doanh nghiệp là gì?Về góc độ pháp lý: Thành lập doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tùy thuộc vào loại hình mà thủ tục pháp lý này có tính đơn giản hay phức tạp không giống nhau. Hồ sơ thành lập Hộ kinh doanh 2020Theo khoản 2 điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanhGiấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Cụ thể: Bản sao CMND/CCCD của cá nhânBản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanhĐối với những ngành nghề mà pháp luật yêu cầu vốn pháp định thì phải có bản sao hợp lệ văn bản xác định vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân 2020Theo điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, bao gồm:Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo biểu mẫu)Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân, cụ thể:+ Đối với cá nhân là người Việt Nam: Bản sao CMND/CCCD công chứng+ Đối với cá nhân là người nước ngoài: Bản sao hộ chiếu công chứngGiấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục thành lập.+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục  thành lập: Bản sao CMND/CCCD công chứng Hồ sơ thành lập Công ty hợp danh 2020Theo điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh, bao gồm:Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệpĐiều lệ công ty;Danh sách thành viên công tyBản sao giấy tờ pháp lý của thành viên công ty:+ Đối với cá nhân là người Việt Nam: Bản sao CMND/CCCD công chứng+ Đối với cá nhân là người nước ngoài: Bản sao hộ chiếu công chứng+ Đối với thành viên là tổ chức:Bản sao công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức đó;Danh sách người đại diện theo ủy quyềnBản sao công chứng giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó, cụ thể: CMND/CCCDBản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư Hồ sơ thành lập Công ty TNHH một thành viên 2020Theo điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công  ty TNHH một thành viên, bao gồm:Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệpĐiều lệ công ty;Bản sao giấy tờ pháp lý sau:+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân, cụ thể:Đối với cá nhân là người Việt Nam: Bản sao CMND/CCCD công chứngĐối với cá nhân là người nước ngoài: Bản sao hộ chiếu công chứng+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)Bản sao công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức đó;+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoàiDanh sách người đại diện theo ủy quyềnBản sao công chứng giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó, cụ thể: CMND/CCCDBản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tưGiấy ủy quyền trong cho cá nhân thực hiện thủ tục thành lập.+ Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập, cụ thể: CMND/CCCD Hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên 2020Theo điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công  ty TNHH hai thành viên, bao gồm:Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệpĐiều lệ công ty;Danh sách thành viên;Bản sao giấy tờ pháp lý:+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; thành viên công ty; người đại diện theo ủy quyền của thành viênĐối với cá nhân là người Việt Nam: Bản sao CMND/CCCD công chứngĐối với cá nhân là người nước ngoài: Bản sao hộ chiếu công chứng+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công tyBản sao công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức đó;Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tưGiấy ủy quyền trong cho cá nhân thực hiện thủ tục thành lập.+ Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập, cụ thể: CMND/CCCD Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần 2020Theo điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với Công  ty Cổ phần, bao gồm:Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo biểu mẫu)Điều lệ công ty;Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;Bản sao giấy tờ pháp lý:+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; thành viên công ty; người đại diện theo ủy quyền của thành viênĐối với cá nhân là người Việt Nam: Bản sao CMND/CCCD công chứngĐối với cá nhân là người nước ngoài: Bản sao hộ chiếu công chứng+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công tyBản sao công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác của tổ chức đó;Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tưGiấy ủy quyền trong cho cá nhân thực hiện thủ tục thành lập.+ Bản sao công chứng giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập, cụ thể: CMND/CCCDTrên đây là các nội dung tư vấn hồ sơ về thành lập doanh nghiệp 2020. Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, hãy liên hệ Legalzone theo thông tin sau đây.Công ty Luật TNHH LegalzoneĐịa chỉ: Số 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà NộiHotline: 0888889366Hoặc bạn có thể tra cứu các thủ tục cần thiết qua trang Thủ tục pháp luật của chúng tôi.