0888889366
timeline_post_file631a040d48a58-zalo2--1-.jpg.webp

Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh về quy định hành chính trên Zalo

Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh về quy định hành chính trên Zalo

Theo Văn bản số 32/KH-VP mới được ban hành, Văn phòng UBND TP. Hà Nội cho biết, nhằm mở rộng kênh tương tác, ứng dụng công nghệ thông tin để người dân, doanh nghiệp “Dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị” góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Văn phòng UBND TP xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng kênh thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo.

Việc xây dựng kênh thông tin qua Zalo nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tạo thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương để gửi những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Thông qua ứng dụng Zalo, người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn TP hoặc phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn TP.

Theo Văn phòng UBND TP. Hà Nội, việc tích hợp, kết nối với Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia để đồng bộ dữ liệu, thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý thuận tiện, đúng quy định.

Kênh thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo phải được thực hiện đơn giản, thuận tiện, có các tính năng thân thiện với người dùng để người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập, thao tác, thực hiện gửi phản ánh, kiến nghị trên ứng dụng.

Cơ quan hành chính Nhà nước, cán bộ công chức khi tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo đảm bảo kịp thời, nhanh chóng điều chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết phản ánh kiến nghị.

Trong tháng 9/2022, Văn phòng UBND TP. Hà Nội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị. Cơ sở dữ liệu được xây dựng đảm bảo tiếp nhận thông tin từ ứng dụng Zalo chuyển đến sau khi đã thực hiện phân loại đối với những phản ánh kiến nghị về quy định hành chính như: Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; hành vi, thái độ của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, loại bỏ những phản ánh, kiến nghị không liên quan đến quy định hành chính như: Quảng cáo, thông tin khiếu nại, tố cáo nặc danh…

Cơ sở dữ liệu điều chuyển thông tin, dữ liệu đến Hệ thống phản ánh, kiến nghị của Thành phố và thực hiện đồng bộ Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận, xử lý theo quy định. Đảm bảo kết nối thông suốt, ổn định và an toàn, bảo mật thông tin với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Sau khi phản ánh, kiến nghị được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết, kết quả được thông báo tới người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị thông qua cơ sở dữ liệu phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND TP kết nối với ứng dụng Zalo.

HÀ THÚY VÂN
531 ngày trước
Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh về quy định hành chính trên Zalo
Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh về quy định hành chính trên ZaloTheo Văn bản số 32/KH-VP mới được ban hành, Văn phòng UBND TP. Hà Nội cho biết, nhằm mở rộng kênh tương tác, ứng dụng công nghệ thông tin để người dân, doanh nghiệp “Dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị” góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Văn phòng UBND TP xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng kênh thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Zalo.Việc xây dựng kênh thông tin qua Zalo nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tạo thêm kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền địa phương để gửi những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đến cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý, giải quyết.Thông qua ứng dụng Zalo, người dân, doanh nghiệp có thể gửi phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc, khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn TP hoặc phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ của cán bộ, công chức khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn TP.Theo Văn phòng UBND TP. Hà Nội, việc tích hợp, kết nối với Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia để đồng bộ dữ liệu, thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý thuận tiện, đúng quy định.Kênh thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo phải được thực hiện đơn giản, thuận tiện, có các tính năng thân thiện với người dùng để người dân, doanh nghiệp dễ dàng truy cập, thao tác, thực hiện gửi phản ánh, kiến nghị trên ứng dụng.Cơ quan hành chính Nhà nước, cán bộ công chức khi tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua ứng dụng Zalo đảm bảo kịp thời, nhanh chóng điều chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết phản ánh kiến nghị.Trong tháng 9/2022, Văn phòng UBND TP. Hà Nội sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phản ánh kiến nghị. Cơ sở dữ liệu được xây dựng đảm bảo tiếp nhận thông tin từ ứng dụng Zalo chuyển đến sau khi đã thực hiện phân loại đối với những phản ánh kiến nghị về quy định hành chính như: Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; hành vi, thái độ của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, loại bỏ những phản ánh, kiến nghị không liên quan đến quy định hành chính như: Quảng cáo, thông tin khiếu nại, tố cáo nặc danh…Cơ sở dữ liệu điều chuyển thông tin, dữ liệu đến Hệ thống phản ánh, kiến nghị của Thành phố và thực hiện đồng bộ Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận, xử lý theo quy định. Đảm bảo kết nối thông suốt, ổn định và an toàn, bảo mật thông tin với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.Sau khi phản ánh, kiến nghị được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết, kết quả được thông báo tới người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị thông qua cơ sở dữ liệu phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND TP kết nối với ứng dụng Zalo.