0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60d55a0aa5303-maxresdefault.jpg.webp

Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đường dẫn link: http://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn

đăng ký kinh doanh qua mạng

Chức năng của hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

1. Cung cấp các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp tra cứu tên, đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, thực hiện các quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp và báo cáo tài chính của công ty CP trên phạm vi cả nước.

4. Công bố thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp.

6. Trao đổi thông tin với hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

7. Cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ưu điểm của hệ thống thông tin về đăng ký doanh nghiệp

  • Dịch vụ 24h/ngày, 7 ngày/tuần và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng Internet
  • Thông tin được cập nhật thường xuyên và lưu trữ một cách khoa học
  • Tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp
  • Giao diện thân thiện, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng
  • Thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, dễ dàng

Trên đây là bài "Giới thiệu về hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia" của Công ty Luật Legalzone. Nếu bạn cần tư vấn giải đáp thêm hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0888889366 hoặc Truy cập ứng dụng Thủ tục pháp luật để tìm hiểu các vấn đề pháp lý khác

Lê Tún Anh
1023 ngày trước
Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc giaCổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh.Đường dẫn link: http://dangkykinhdoanh.gov.vn/vnChức năng của hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia1. Cung cấp các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.2. Hỗ trợ doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp tra cứu tên, đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, thực hiện các quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.3. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp và báo cáo tài chính của công ty CP trên phạm vi cả nước.4. Công bố thông tin về hành vi vi phạm của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.5. Chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp.6. Trao đổi thông tin với hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước khác theo quy định của pháp luật.7. Cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.Ưu điểm của hệ thống thông tin về đăng ký doanh nghiệpDịch vụ 24h/ngày, 7 ngày/tuần và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng InternetThông tin được cập nhật thường xuyên và lưu trữ một cách khoa họcTiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệpGiao diện thân thiện, hướng dẫn cụ thể, rõ ràngThành lập doanh nghiệp nhanh chóng, dễ dàngTrên đây là bài "Giới thiệu về hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia" của Công ty Luật Legalzone. Nếu bạn cần tư vấn giải đáp thêm hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0888889366 hoặc Truy cập ứng dụng Thủ tục pháp luật để tìm hiểu các vấn đề pháp lý khác