0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file609bda320fdb8-15A.jpg.webp

Hiểu thế nào về chuyển mục đích sử dụng đất?

Sau đây bộ phận tư vấn công ty luật chúng tôi xin gửi tới các bạn bài viết về cách chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất Legalzone cung cấp những quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay.

 Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Luật đất đai năm 2013 không đưa ra một khái niệm cụ thể về chuyển mục đích sử dụng đất mà chỉ đề cấp đến các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và một số trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì người sở hữu đất mới được chuyển mục đích sử dụng đất.

Từ những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất có thể hiểu:

Chuyển mục đích sử dụng đất

là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu

bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất

phải xin phép hoặc việc đăng ký biến động đất đai trong trường hợp

không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Điều 59 Luật đất đai 2013, thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất do:

– UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

– UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức.

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên

không được ủy quyền cho cơ quan khác chuyển mục đích sử dụng đất.

Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay có những trường hợp như sau :

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất

sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh,

đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại,

dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai bằng giấy viết tay

 Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gồm:

– Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

– Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

– Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

– Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Trên đây là nội dung bài viết Chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay theo quy định pháp luật?, Legalzone gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ để được giải đáp.

Lê Tún Anh
1039 ngày trước
Hiểu thế nào về chuyển mục đích sử dụng đất?
Sau đây bộ phận tư vấn công ty luật chúng tôi xin gửi tới các bạn bài viết về cách chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất Legalzone cung cấp những quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay. Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?Luật đất đai năm 2013 không đưa ra một khái niệm cụ thể về chuyển mục đích sử dụng đất mà chỉ đề cấp đến các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và một số trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì người sở hữu đất mới được chuyển mục đích sử dụng đất.Từ những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất có thể hiểu:Chuyển mục đích sử dụng đấtlà sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầubằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đấtphải xin phép hoặc việc đăng ký biến động đất đai trong trường hợpkhông phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đấtTheo Điều 59 Luật đất đai 2013, thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất do:– UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân.Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệpđể sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.– UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức.Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nêu trênkhông được ủy quyền cho cơ quan khác chuyển mục đích sử dụng đất.Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay có những trường hợp như sau :Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phépTheo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm:– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuấtsang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đấtsang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh,đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại,dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai bằng giấy viết tay Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phépĐiều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, gồm:– Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác;– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;– Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;– Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;– Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệpkhông phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệpkhông phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.Trên đây là nội dung bài viết Chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay theo quy định pháp luật?, Legalzone gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ để được giải đáp.