0888889366
file

Lời Giới thiệu

Tôi là Quỳnh, hiện tại tôi vừa tốt nghiệp Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Luật Kinh tế với GPA 3.27. Trong thời gian còn hợp tập tại Trường, tôi có đi thực tập một số nơi như thực tập tại Toà Hình sự của Toà án tỉnh Thanh Hoá, Công ty đấu giá hợp danh Sen việt. Quá trình thực tập giúp tôi có kinh nghiệm về soạn thảo văn bản, công văn, áp dụng luật vào trong hợp đồng dịch vụ, tư vấn luật và thực hiện mọi nhiệm vụ, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Bản thân tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về ngành luật kinh doanh, hay tiến sau hơn về lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm, cũng như tìm kiếm thêm được nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp của bản thân. 

Quỳnh Lê
534 ngày trước
Lời Giới thiệu
Tôi là Quỳnh, hiện tại tôi vừa tốt nghiệp Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Luật Kinh tế với GPA 3.27. Trong thời gian còn hợp tập tại Trường, tôi có đi thực tập một số nơi như thực tập tại Toà Hình sự của Toà án tỉnh Thanh Hoá, Công ty đấu giá hợp danh Sen việt. Quá trình thực tập giúp tôi có kinh nghiệm về soạn thảo văn bản, công văn, áp dụng luật vào trong hợp đồng dịch vụ, tư vấn luật và thực hiện mọi nhiệm vụ, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Bản thân tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về ngành luật kinh doanh, hay tiến sau hơn về lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm, cũng như tìm kiếm thêm được nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp của bản thân.