0888889366
timeline_post_file6086a9e74fb89-images--2-.jpg.webp

NGÀY TRÁI ĐẤT

Hình ảnh về Ngày Trái đất của Google Doodle năm nay nêu ý tưởng mỗi người có thể gieo hạt giống cho tương lai tươi sáng hơn.

"Video Doodle hôm nay cho thấy nhiều loại cây khác nhau được trồng trong môi trường sống tự nhiên, đây là một trong những cách chúng ta có thể làm để giữ Trái đất khỏe mạnh cho các thế hệ tương lai", thông báo của Google viết.

Ngày Trái đất là sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 22/4, nhằm thể hiện sự ủng hộ với việc bảo vệ môi trường. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1970, Ngày Trái đất giờ đây bao gồm loạt các sự kiện được điều phối trên toàn cầu bởi earthday.org, với sự tham gia của khoảng 1 tỷ người tại hơn 193 quốc gia.

Lo ngại về tình trạng xấu đi của môi trường, Thượng nghị sĩ Mỹ Gaylord Nelson thời điểm đó mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng về ô nhiễm không khí và nước. Ông công bố ý tưởng về các buổi giảng dạy trong trường đại học với các phương tiện truyền thông quốc gia, và thuyết phục Pete McCloskey, một nghị sĩ Đảng Cộng hòa có tư tưởng bảo tồn, làm đồng chủ tịch với mình.

Họ tuyển Denis Hayes, một nhà hoạt động trẻ, tổ chức các buổi dạy trong trường và chọn ngày 22/4, một ngày trong tuần rơi vào giữa kỳ nghỉ Xuân và kỳ thi cuối kỳ, để tối đa hóa sự tham gia đông đảo của sinh viên. Nhóm phát triển các sự kiện trên khắp nước Mỹ và đổi tên thành Ngày Trái đất.

Ngày nay, Ngày Trái đất được công nhận rộng rãi, được hơn một tỷ người đánh dấu hàng năm là ngày hành động để thay đổi hành vi của con người và tạo ra những thay đổi chính sách toàn cầu, quốc gia và địa phương về môi trường.

Nguyễn Thị Tố Uyên
590 ngày trước
NGÀY TRÁI ĐẤT
Hình ảnh về Ngày Trái đất của Google Doodle năm nay nêu ý tưởng mỗi người có thể gieo hạt giống cho tương lai tươi sáng hơn."Video Doodle hôm nay cho thấy nhiều loại cây khác nhau được trồng trong môi trường sống tự nhiên, đây là một trong những cách chúng ta có thể làm để giữ Trái đất khỏe mạnh cho các thế hệ tương lai", thông báo của Google viết.Ngày Trái đất là sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 22/4, nhằm thể hiện sự ủng hộ với việc bảo vệ môi trường. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1970, Ngày Trái đất giờ đây bao gồm loạt các sự kiện được điều phối trên toàn cầu bởi earthday.org, với sự tham gia của khoảng 1 tỷ người tại hơn 193 quốc gia.Lo ngại về tình trạng xấu đi của môi trường, Thượng nghị sĩ Mỹ Gaylord Nelson thời điểm đó mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng về ô nhiễm không khí và nước. Ông công bố ý tưởng về các buổi giảng dạy trong trường đại học với các phương tiện truyền thông quốc gia, và thuyết phục Pete McCloskey, một nghị sĩ Đảng Cộng hòa có tư tưởng bảo tồn, làm đồng chủ tịch với mình.Họ tuyển Denis Hayes, một nhà hoạt động trẻ, tổ chức các buổi dạy trong trường và chọn ngày 22/4, một ngày trong tuần rơi vào giữa kỳ nghỉ Xuân và kỳ thi cuối kỳ, để tối đa hóa sự tham gia đông đảo của sinh viên. Nhóm phát triển các sự kiện trên khắp nước Mỹ và đổi tên thành Ngày Trái đất.Ngày nay, Ngày Trái đất được công nhận rộng rãi, được hơn một tỷ người đánh dấu hàng năm là ngày hành động để thay đổi hành vi của con người và tạo ra những thay đổi chính sách toàn cầu, quốc gia và địa phương về môi trường.