0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file62c6420f2d1e6-FDI7.jpg.webp

Những ngành nghề nào đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Sau hơn 30 năm hội nhập và phát triển; đến nay Việt Nam không chỉ là một quốc gia tiếp nhận đầu tư hàng đầu trong khu vực mà còn vươn lên trở thành quốc gia có nhiều doanh nghiệp; dự án đầu tư ra nước ngoài. Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được hiểu là nhà đầu tư Việt Nam thực hiện thành lập hoặc tham gia góp vốn vào tổ chức kinh tế ở nước ngoài; trực tiếp điều hành; quản trị tổ chức kinh tế ở nước ngoài; sử dụng tiền; máy móc; thiết bị để thực hiện góp vốn. Vậy khi thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo Luật đầu tư 2020 các nhà đầu tư cần phải biết các ngành; nghề mà đầu tư có điều kiện để thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện đầu tư của mình. 

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là gì?

Theo giải thích tại Luật đầu tư 2020: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.

Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài

–  Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác; phát triển; mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa; dịch vụ; thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại; nâng cao năng lực quản trị và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

–  Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật này; quy định khác của pháp luật có liên quan; pháp luật của quốc gia; vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và điều ước quốc tế có liên quan; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài là:

1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

2. Hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

3. Tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

4. Hộ kinh doanh đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Cá nhân mang quốc tịch Việt Nam; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

6. Các tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam

Ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

Theo Khoản 1 Điều 54 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 thì các nhà đầu tư Việt Nam khi đầu tư vào các ngành; nghề sau đây ở nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo pháp luật:

“Điều 54. Ngành; nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện

1. Ngành; nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm:

a) Ngân hàng;

b) Bảo hiểm;

c) Chứng khoán;

d) Báo chí; phát thanh; truyền hình;

đ) Kinh doanh bất động sản.”

Luật đầu tư năm 2020 quy định: Nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư ra nước ngoài nhưng phải đáp ứng các điều kiện riêng biệt để đảm bảo về nguồn vốn; nguồn lực quan trọng của Nhà nước. Các ngành; nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm: ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; báo chí; phát thanh; truyền hình; kinh doanh bất động sản.

Điều kiện cụ thể khi đầu tư ra nước ngoài của các ngành; nghề nêu trên được quy định trong các quy định tại Luật; Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định của Chính phủ và Điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nói cách khác; để xác định ngành; nghề đầu tư có điều kiện và các điều kiện cụ thể; các nhà đầu tư cần xem xét Luật Đầu tư năm 2020 và Luật; Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh; Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh; Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị định của Chính phủ và Điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Xem thêm: Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp

Điều kiện đối với ngành nghề đầu tư nước ngoài có điều kiện

Theo Điều 72 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư quy định điều kiện đối với ngành; nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện như sau:

– Đối với các ngành; nghề ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán quy định tại các điểm a; b và c khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư; nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

– Đối với ngành; nghề báo chí; phát thanh; truyền hình quy định tại điểm d khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư; nhà đầu tư là tổ chức đã được cấp phép hoạt động báo chí; phát thanh; truyền hình tại Việt Nam và được Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản.

– Đối với ngành; nghề kinh doanh bất động sản quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư; nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Quy định của pháp luật về ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.

Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội

Trần Đức Thành
646 ngày trước
Những ngành nghề nào đầu tư ra nước ngoài có điều kiện
Sau hơn 30 năm hội nhập và phát triển; đến nay Việt Nam không chỉ là một quốc gia tiếp nhận đầu tư hàng đầu trong khu vực mà còn vươn lên trở thành quốc gia có nhiều doanh nghiệp; dự án đầu tư ra nước ngoài. Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được hiểu là nhà đầu tư Việt Nam thực hiện thành lập hoặc tham gia góp vốn vào tổ chức kinh tế ở nước ngoài; trực tiếp điều hành; quản trị tổ chức kinh tế ở nước ngoài; sử dụng tiền; máy móc; thiết bị để thực hiện góp vốn. Vậy khi thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo Luật đầu tư 2020 các nhà đầu tư cần phải biết các ngành; nghề mà đầu tư có điều kiện để thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện đầu tư của mình. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là gì?Theo giải thích tại Luật đầu tư 2020: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; sử dụng lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu tư này để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài–  Nhà nước khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác; phát triển; mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa; dịch vụ; thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại; nâng cao năng lực quản trị và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.–  Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật này; quy định khác của pháp luật có liên quan; pháp luật của quốc gia; vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và điều ước quốc tế có liên quan; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài là:1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.2. Hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.3. Tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.4. Hộ kinh doanh đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam.5. Cá nhân mang quốc tịch Việt Nam; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.6. Các tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt NamNgành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiệnNgành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiệnTheo Khoản 1 Điều 54 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 thì các nhà đầu tư Việt Nam khi đầu tư vào các ngành; nghề sau đây ở nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo pháp luật:“Điều 54. Ngành; nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện1. Ngành; nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm:a) Ngân hàng;b) Bảo hiểm;c) Chứng khoán;d) Báo chí; phát thanh; truyền hình;đ) Kinh doanh bất động sản.”Luật đầu tư năm 2020 quy định: Nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư ra nước ngoài nhưng phải đáp ứng các điều kiện riêng biệt để đảm bảo về nguồn vốn; nguồn lực quan trọng của Nhà nước. Các ngành; nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm: ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; báo chí; phát thanh; truyền hình; kinh doanh bất động sản.Điều kiện cụ thể khi đầu tư ra nước ngoài của các ngành; nghề nêu trên được quy định trong các quy định tại Luật; Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định của Chính phủ và Điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nói cách khác; để xác định ngành; nghề đầu tư có điều kiện và các điều kiện cụ thể; các nhà đầu tư cần xem xét Luật Đầu tư năm 2020 và Luật; Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh; Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh; Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị định của Chính phủ và Điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.Xem thêm: Tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệpĐiều kiện đối với ngành nghề đầu tư nước ngoài có điều kiệnTheo Điều 72 Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư quy định điều kiện đối với ngành; nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện như sau:– Đối với các ngành; nghề ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán quy định tại các điểm a; b và c khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư; nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.– Đối với ngành; nghề báo chí; phát thanh; truyền hình quy định tại điểm d khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư; nhà đầu tư là tổ chức đã được cấp phép hoạt động báo chí; phát thanh; truyền hình tại Việt Nam và được Bộ Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản.– Đối với ngành; nghề kinh doanh bất động sản quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 54 của Luật Đầu tư; nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp.Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về Quy định của pháp luật về ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn.Xin cảm ơn!Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệLEGALZONE COMPANYHotline tư vấn:  088.888.9366Email: Support@legalzone.vnWebsite: https://legalzone.vn/Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội