0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60c022bec2b8d-uu-dai-cho-doanh-nghiep-covid.jpg.webp

Những ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid 19

Những ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid 19

Dịch covid 19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và điều này thật bất lợi cho nhiều hoạt động mà đặc biệt là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, những ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid 19 đang được triển khai đạt hiệu quả.

Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc đóng bảo hiểm diễn ra hàng tháng.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hiện nay, đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được được tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội theo Công văn 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020, Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020.

Xác định doanh nghiệp gặp khó khăn do covid 19

Doanh nghiệp gặp khó khăn trong trường hợp này được xác định là các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động.

Trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Thời hạn tạm dừng

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6/2020. Trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì sẽ được xem xét tạm dừng đóng đến hết tháng 12/2020.

Hết thời hạn tạm dừng đóng, doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.

Tạm dừng đóng kinh phí công đoàn

Không chỉ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do covid 19 còn được tạm dừng đóng kinh phí công đoàn.

Theo Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020 thì doanh nghiệp có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/06/2020.

Nếu sau thời điểm này, dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và DN còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.

Xem xét miễn, giảm lãi suất ngân hàng

Ngoài hai ưu đãi trên, doanh nghiệp có thể được xem xét miễn, giảm lãi suất ngân hàng theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Theo đó, doanh nghiệp được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng nếu đáp ứng 02 điều kiện:

– Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19; và

– Không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vay vốn với lãi suất 0% tại Ngân hàng chính sách xã hội

Theo Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì:

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%.

Thời hạn vay tối đa là 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Những ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid 19” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Trịnh Phương Oanh
1039 ngày trước
Những ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid 19
Những ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid 19Dịch covid 19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và điều này thật bất lợi cho nhiều hoạt động mà đặc biệt là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, những ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid 19 đang được triển khai đạt hiệu quả.Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hộiDoanh nghiệp phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc đóng bảo hiểm diễn ra hàng tháng.Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hiện nay, đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được được tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội theo Công văn 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020, Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020.Xác định doanh nghiệp gặp khó khăn do covid 19Doanh nghiệp gặp khó khăn trong trường hợp này được xác định là các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động.Trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).Thời hạn tạm dừngDoanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6/2020. Trường hợp đến hết tháng 6/2020 dịch Covid-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì sẽ được xem xét tạm dừng đóng đến hết tháng 12/2020.Hết thời hạn tạm dừng đóng, doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.Tạm dừng đóng kinh phí công đoànKhông chỉ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do covid 19 còn được tạm dừng đóng kinh phí công đoàn.Theo Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020 thì doanh nghiệp có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/06/2020.Nếu sau thời điểm này, dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và DN còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.Xem xét miễn, giảm lãi suất ngân hàngNgoài hai ưu đãi trên, doanh nghiệp có thể được xem xét miễn, giảm lãi suất ngân hàng theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 01/2020/TT-NHNN.Theo đó, doanh nghiệp được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng nếu đáp ứng 02 điều kiện:– Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19; và– Không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.Vay vốn với lãi suất 0% tại Ngân hàng chính sách xã hộiTheo Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì:Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%.Thời hạn vay tối đa là 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Những ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid 19” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.