0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60c021f577688-211.jpg.webp

Phí, lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ

Phí, lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ

Việc sửa đổi văn bằng bảo hộ được thực hiện trong các trường hợp nào? Trình tự, thủ tục thực hiện ra sao? Dưới đây là quy định về Phí, lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ

Xem thêm: Trình tự thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ

Nội dung chính bài viết

Trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 97 Luật sở hữu trí tuệ 2005, chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:

– Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;

– Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

– Thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp. 

Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó khi có yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.

Phí, lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ

Chủ văn bằng khi sửa đổi cần nộp phí, lệ phí theo Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC. Cụ thể như sau:

+ Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi VBBH: 160.000 đồng/VBBH

+ Phí công bố Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/đơn 

+ Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi (nếu có): 60.000 đồng /hình

+ Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/VBBH

+ Phí thẩm định lại (nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ): tương ứng với phí thẩm định lần đầu: 720.000 đồng/điểm.

Thành phần hồ sơ

Tùy theo sự sửa đổi về nội dung của văn bằng bảo hộ mà chủ văn bằng cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

+ Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ;

+ Bản gốc văn bằng bảo hộ;

+ Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền);

+ Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác);

+Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;

+ Tài liệu khác (nếu cần).

Trình tự, thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét yêu cầu sửa đổi của chủ văn bằng bảo hộ thro trình tự, thủ tục quy định tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN. 

Bước 1: Chuẩn bị, nộp hồ sơ

Chủ văn bằng bảo hộ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy định trên.

Hồ sơ sau khi đầy đủ thì nộp tại Cục sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ cho người yêu cầu.

Trường hợp yêu cầu hợp lệ

Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trường hợp yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thiếu sót hoặc không hợp lệ

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Lưu ý: Trong trường hợp thu hẹp quyền sở hữu công nghiệp, Cục sở hữu trí tuệ phải tiến hành thẩm định lại về nội dung. Thời hạn thẩm định lại không tính vào thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Trên đây là bài tư vấn cả chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Cao Hải
1039 ngày trước
Phí, lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ
Phí, lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộViệc sửa đổi văn bằng bảo hộ được thực hiện trong các trường hợp nào? Trình tự, thủ tục thực hiện ra sao? Dưới đây là quy định về Phí, lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộXem thêm: Trình tự thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệNội dung chính bài viếtTrường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộPhí, lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộThành phần hồ sơTrình tự, thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộBước 1: Chuẩn bị, nộp hồ sơBước 2: Xử lý hồ sơTrường hợp yêu cầu hợp lệTrường hợp yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thiếu sót hoặc không hợp lệTrường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộTheo quy định tại khoản 1 Điều 97 Luật sở hữu trí tuệ 2005, chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:– Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ;– Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;– Thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó khi có yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.Phí, lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộChủ văn bằng khi sửa đổi cần nộp phí, lệ phí theo Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC. Cụ thể như sau:+ Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi VBBH: 160.000 đồng/VBBH+ Phí công bố Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/đơn + Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi (nếu có): 60.000 đồng /hình+ Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/VBBH+ Phí thẩm định lại (nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ): tương ứng với phí thẩm định lần đầu: 720.000 đồng/điểm.Thành phần hồ sơTùy theo sự sửa đổi về nội dung của văn bằng bảo hộ mà chủ văn bằng cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:+ Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ;+ Bản gốc văn bằng bảo hộ;+ Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền);+ Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác);+Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;+ Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;+ Tài liệu khác (nếu cần).Trình tự, thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộCục Sở hữu trí tuệ xem xét yêu cầu sửa đổi của chủ văn bằng bảo hộ thro trình tự, thủ tục quy định tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN. Bước 1: Chuẩn bị, nộp hồ sơChủ văn bằng bảo hộ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy định trên.Hồ sơ sau khi đầy đủ thì nộp tại Cục sở hữu trí tuệ.Bước 2: Xử lý hồ sơTrong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ cho người yêu cầu.Trường hợp yêu cầu hợp lệCục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.Trường hợp yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thiếu sót hoặc không hợp lệCục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.Lưu ý: Trong trường hợp thu hẹp quyền sở hữu công nghiệp, Cục sở hữu trí tuệ phải tiến hành thẩm định lại về nội dung. Thời hạn thẩm định lại không tính vào thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.Trên đây là bài tư vấn cả chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.