0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60bed0a2e4242-187.jpg.webp

Phí và lệ phí chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ?

Phí và lệ phí chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ?

Cơ quan nhà nước sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký bảo hộ đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, có một số trường hợp cá nhân yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ. Vậy pháp luật quy định thế nào về Phí và lệ phí chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ? Tham khảo bài viết dưới đây của Legalzone

Nội dung chính bài viết

Thành phần hồ sơ

1.Tờ khai (02 bản);

2. Chứng cứ (nếu có);

3. Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

4. Bản giải trình lý do yêu cầu;

5. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Bước 2: Xử lý đơn

Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ:

+ Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

+ Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt;

+ Ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

Trường hợp yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện:

+ Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

+ Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo cho chủ văn bằng về ý kiến của người thứ ba, để chủ văn bằng có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng;

+ Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;

+ Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Thời hạn giải quyết

Trường hợp chính chủ văn bằng yêu cầu chấm dứt: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp người thứ ba yêu cầu chấm dứt: 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng khi Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng mà không có ý kiến phản hồi hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng..

Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng không được tính vào thời hạn nêu trên.

Phí và lệ phí

Phí thẩm định yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 180.000 đồng

Phí đăng bạ Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

Phí công bố Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

Lệ phí yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 50.000 đồng (mỗi đối tượng)

Xem thêm: Quyền sở hữu trí tuệ 

Trên đây là toàn bộ nội dung về Phí và lệ phí chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Legalzone để được tư vấn.

Cao Hải
1040 ngày trước
Phí và lệ phí chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ?
Phí và lệ phí chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ?Cơ quan nhà nước sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký bảo hộ đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, có một số trường hợp cá nhân yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ. Vậy pháp luật quy định thế nào về Phí và lệ phí chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ? Tham khảo bài viết dưới đây của LegalzoneNội dung chính bài viếtThành phần hồ sơTrình tự thực hiện– Bước 1: Tiếp nhận đơn– Bước 2: Xử lý đơnThời hạn giải quyếtPhí và lệ phíThành phần hồ sơ1.Tờ khai (02 bản);2. Chứng cứ (nếu có);3. Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);4. Bản giải trình lý do yêu cầu;5. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).Trình tự thực hiện– Bước 1: Tiếp nhận đơnĐơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.– Bước 2: Xử lý đơnTrường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ:+ Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;+ Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu chấm dứt;+ Ra quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.Trường hợp yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện:+ Kiểm tra đơn về mặt hình thức (bằng chứng, lý do yêu cầu chấm dứt) và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;+ Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo cho chủ văn bằng về ý kiến của người thứ ba, để chủ văn bằng có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng;+ Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ;+ Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.Thời hạn giải quyếtTrường hợp chính chủ văn bằng yêu cầu chấm dứt: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.Trường hợp người thứ ba yêu cầu chấm dứt: 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng khi Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng mà không có ý kiến phản hồi hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng..Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng không được tính vào thời hạn nêu trên.Phí và lệ phíPhí thẩm định yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 180.000 đồngPhí đăng bạ Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồngPhí công bố Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồngLệ phí yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 50.000 đồng (mỗi đối tượng)Xem thêm: Quyền sở hữu trí tuệ Trên đây là toàn bộ nội dung về Phí và lệ phí chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Legalzone để được tư vấn.