0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60c16cc365daf-timeline_post_file609bd8bb1a31f-16D.jpg.webp

Quy định về thuế sang tên trước bạ nhà đất

Khi sang tên trước bạ nhà đất các bên phải khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ. Mời bạn đọc tham khảo bài viết Quy định về thuế sang tên trước bạ nhà đất dưới đây của Legalzone

1. Lệ phí trước bạ khi sang tên

* Mức lệ phí trước bạ

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (gọi chung là chuyển nhượng nhà đất) mà giá chuyển nhượng cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì nộp lệ phí trước bạ theo công thức sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% x Giá chuyển nhượng

Trường hợp giá chuyển nhượng bằng hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh ban hành thì lệ phí trước bạ được tính theo giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Xem chi tiết tại: Lệ phí trước bạ nhà đất và cách tính chi tiết

* Người có nghĩa vụ nộp

Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về người nộp lệ phí trước bạ;

Thông thường lệ phí trước bạ do bên nhận chuyển nhượng nộp, nếu các bên có thỏa thuận bên chuyển nhượng nộp lệ phí trước bạ thì thực hiện theo thỏa thuận đó.

2. Thuế thu nhập cá nhân khi sang tên

* Mức thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC, giá chuyển nhượng nhà đất bằng hoặc cao hơn giá nhà, đất do UBND cấp tỉnh quy định thì thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Quy định về thuế sang tên trước bạ nhà đất

Thuế thu nhập cá nhân = 2% x Giá chuyển nhượng

Lưu ý: Nếu hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất trong Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định thì thuế thu nhập cá nhân được tính theo giá đất tại Bảng giá đất.

* Người có nghĩa vụ nộp

Theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì người có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là người có nghĩa vụ phải nộp thuế (bên bán), nếu hợp đồng thỏa thuận người nhận chuyển nhượng (người mua) nộp thuế thì thực hiện theo thỏa thuận.

3. Phí thẩm định hồ sơ khi sang tên

* Mức phí thẩm định hồ sơ

Căn cứ Thông tư 85/2019/TT-BTC, phí thẩm định hồ sơ do HĐND cấp tỉnh quy định nên mức thu của mỗi tỉnh, thành là khác nhau.

* Người có nghĩa vụ nộp

Thông thường bên nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho nhà đất nộp phí thẩm định hồ sơ, nếu các bên có thỏa thuận khác thì thực hiện theo thỏa thuận.

Trên đây là quy định về thuế, phí sang tên trước bạ nhà đất và người phải nộp. Khi lập hợp đồng các bên nên thỏa thuận rõ ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết Quy định về thuế sang tên trước bạ nhà đất và hãy liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ để được giải đáp cụ thể và chi tiết nhất.

Lê Tún Anh
1038 ngày trước
Quy định về thuế sang tên trước bạ nhà đất
Khi sang tên trước bạ nhà đất các bên phải khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ. Mời bạn đọc tham khảo bài viết Quy định về thuế sang tên trước bạ nhà đất dưới đây của Legalzone1. Lệ phí trước bạ khi sang tên* Mức lệ phí trước bạCăn cứ theo Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (gọi chung là chuyển nhượng nhà đất) mà giá chuyển nhượng cao hơn giá do UBND cấp tỉnh ban hành thì nộp lệ phí trước bạ theo công thức sau:Lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% x Giá chuyển nhượngTrường hợp giá chuyển nhượng bằng hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh ban hành thì lệ phí trước bạ được tính theo giá do UBND cấp tỉnh quy định.Xem chi tiết tại: Lệ phí trước bạ nhà đất và cách tính chi tiết* Người có nghĩa vụ nộpĐiều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về người nộp lệ phí trước bạ;Thông thường lệ phí trước bạ do bên nhận chuyển nhượng nộp, nếu các bên có thỏa thuận bên chuyển nhượng nộp lệ phí trước bạ thì thực hiện theo thỏa thuận đó.2. Thuế thu nhập cá nhân khi sang tên* Mức thuế thu nhập cá nhânTheo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC, giá chuyển nhượng nhà đất bằng hoặc cao hơn giá nhà, đất do UBND cấp tỉnh quy định thì thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:Quy định về thuế sang tên trước bạ nhà đấtThuế thu nhập cá nhân = 2% x Giá chuyển nhượngLưu ý: Nếu hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất trong Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định thì thuế thu nhập cá nhân được tính theo giá đất tại Bảng giá đất.* Người có nghĩa vụ nộpTheo pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì người có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là người có nghĩa vụ phải nộp thuế (bên bán), nếu hợp đồng thỏa thuận người nhận chuyển nhượng (người mua) nộp thuế thì thực hiện theo thỏa thuận.3. Phí thẩm định hồ sơ khi sang tên* Mức phí thẩm định hồ sơCăn cứ Thông tư 85/2019/TT-BTC, phí thẩm định hồ sơ do HĐND cấp tỉnh quy định nên mức thu của mỗi tỉnh, thành là khác nhau.* Người có nghĩa vụ nộpThông thường bên nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho nhà đất nộp phí thẩm định hồ sơ, nếu các bên có thỏa thuận khác thì thực hiện theo thỏa thuận.Trên đây là quy định về thuế, phí sang tên trước bạ nhà đất và người phải nộp. Khi lập hợp đồng các bên nên thỏa thuận rõ ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ.Mời bạn đọc tham khảo bài viết Quy định về thuế sang tên trước bạ nhà đất và hãy liên hệ với chúng tôi khi cần hỗ trợ để được giải đáp cụ thể và chi tiết nhất.