0888889366
timeline_post_file631a981c8f1d3-giao-thông.jpg.webp

Quy định xử phạt vi phạm giao thông đối với người nước ngoài

Căn cứ theo quy định của Luật giao thông đường bộ 2008 và Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì trong trường hợp người vi phạm là người nước ngoài, hình thức xử phạt và mức xử phạt như công dân Việt Nam.

Sau đây mình xin trích dẫn điều luật:

" Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Căn cứ Điều 2 Nghị định 46/2016/NĐ-CP:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Như vậy, việc có hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt đó là công dân Việt Nam hay người nước ngoài đều bị xử lý theo quy định pháp luật nêu trên.

P/S: Hiện nay, có tình trạng người nước ngoài hay người Việt Nam nhưng giả danh nói tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác có hành vi vi phạm để giao tiếp với Cảnh sát giao thông nhằm tránh né để không bị phạt.

Phản ứng với tình huống này, hiện nay, Cảnh sát giao thông đã được tập huấn, trang bị nghiệp vụ để xử lý đối tượng nêu trên.

Lê Phương Thảo
538 ngày trước
Quy định xử phạt vi phạm giao thông đối với người nước ngoài
Căn cứ theo quy định của Luật giao thông đường bộ 2008 và Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì trong trường hợp người vi phạm là người nước ngoài, hình thức xử phạt và mức xử phạt như công dân Việt Nam.Sau đây mình xin trích dẫn điều luật:" Điều 2. Đối tượng áp dụngLuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."Căn cứ Điều 2 Nghị định 46/2016/NĐ-CP:"Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"Như vậy, việc có hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt đó là công dân Việt Nam hay người nước ngoài đều bị xử lý theo quy định pháp luật nêu trên.P/S: Hiện nay, có tình trạng người nước ngoài hay người Việt Nam nhưng giả danh nói tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác có hành vi vi phạm để giao tiếp với Cảnh sát giao thông nhằm tránh né để không bị phạt.Phản ứng với tình huống này, hiện nay, Cảnh sát giao thông đã được tập huấn, trang bị nghiệp vụ để xử lý đối tượng nêu trên.