0888889366
timeline_post_file62fc625dda869-lđ.jpg.webp

Sai số chứng minh thư trong sổ đỏ, tôi có mất quyền sở hữu

Sai số CMND trên sổ đỏ có làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất không?

Câu hỏi: 

Tôi được bố mẹ sang tên một mảnh đất tư năm 2005 nhưng gần đây mới phát hiện số chứng minh thư nhân dân ghi trong sổ đỏ bị sai. Trong sổ đỏ, tên và địa chỉ của em đều đúng, chỉ có số chứng minh nhân dân giấy (loại cũ) là sai một chữ số gần cuối cùng. Xin được tư vấn, em có bị mất quyền lợi với mảnh đất này không? Giờ em phải làm thế nào cập nhật trên sổ đỏ về số thẻ căn cước công dân gắn chíp vừa mới nhận?

 

Trả lời:

Theo như thông tin bạn cho biết, hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất (QSDĐ) do chuyển dịch từ bố mẹ sang bạn bị sai lệch thông tin số CMND  (có thể là chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất). Trong trường này, theo quy định pháp luật bạn không bị mất quyền sử dụng đất hợp pháp do hồ sơ gốc để cấp Giấy CNQSD đất. Tuy nhiên do sai thông tin trên, nên bạn không thể thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất đó. Để có thể thực hiện đầy đủ các quyền đói với mảnh đất đó, bạn cần thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gao gồm:

- Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

- Bản sao y giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân cử người sử dụng đất.

- Hợp đồng ủy quyền trong trường hợp có ủy quyền.

- Giấy tờ chứng minh về việc sai sót: 

Thủ tục đính chính như sau:

- Nơi nộp: văn phòng đăng ký đất đai nơi đã cấp sổ đỏ lần đầu.

- Thời hạn thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

- Sau khi có kết quả đính chính thông tin Sổ đỏ thì phải trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Chúc bạn thực hiện đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành công. Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ công ty Luật Legalzone nhé. 

Lê Thị Hồng Tới
564 ngày trước
Sai số chứng minh thư trong sổ đỏ, tôi có mất quyền sở hữu
Câu hỏi: Tôi được bố mẹ sang tên một mảnh đất tư năm 2005 nhưng gần đây mới phát hiện số chứng minh thư nhân dân ghi trong sổ đỏ bị sai. Trong sổ đỏ, tên và địa chỉ của em đều đúng, chỉ có số chứng minh nhân dân giấy (loại cũ) là sai một chữ số gần cuối cùng. Xin được tư vấn, em có bị mất quyền lợi với mảnh đất này không? Giờ em phải làm thế nào cập nhật trên sổ đỏ về số thẻ căn cước công dân gắn chíp vừa mới nhận? Trả lời:Theo như thông tin bạn cho biết, hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất (QSDĐ) do chuyển dịch từ bố mẹ sang bạn bị sai lệch thông tin số CMND  (có thể là chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất). Trong trường này, theo quy định pháp luật bạn không bị mất quyền sử dụng đất hợp pháp do hồ sơ gốc để cấp Giấy CNQSD đất. Tuy nhiên do sai thông tin trên, nên bạn không thể thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất đó. Để có thể thực hiện đầy đủ các quyền đói với mảnh đất đó, bạn cần thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Hồ sơ đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gao gồm:- Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.- Bản sao y giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân cử người sử dụng đất.- Hợp đồng ủy quyền trong trường hợp có ủy quyền.- Giấy tờ chứng minh về việc sai sót: Thủ tục đính chính như sau:- Nơi nộp: văn phòng đăng ký đất đai nơi đã cấp sổ đỏ lần đầu.- Thời hạn thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ- Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.- Sau khi có kết quả đính chính thông tin Sổ đỏ thì phải trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc.Chúc bạn thực hiện đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành công. Cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ công ty Luật Legalzone nhé.