0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60c2c7c758593-dieu-kien-thanh-lap-doanh-nghiep---Copy--2-.jpg.webp

Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp

Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp

Xin giấy phép thành lập doanh nghiệp ở đâu và cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc khi thành lập doanh nghiệp. Vì khi xác định được đơn vị cấp GPTLDN, chúng ta sẽ tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép một cách nhanh chóng, hạn chế được những chi phí không đáng có. Legalzone  thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp 2020

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp

Điều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

 1. a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh;

 1. b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng đăng ký kinh doanh

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh (nghị định 01/2021/NĐ-CP)

 • Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ
 • Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương .
 • Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định quy định điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.
 • Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.
 • Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này.
 • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.
 • Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (nghị định 01/2021/NĐ-CP)

 • Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hướng dẫn hộ kinh doanh  về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.
 • Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp huyện về tình hình đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn.
 • Cung cấp thông tin về đăng ký hộ kinh doanh trên phạm vi địa bàn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương theo quy định của pháp luật.
 • Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh .
 • Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này khi cần thiết.
 • Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện .
 • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Với những thông tin vừa chia sẻ ở trên, chúng tôi tin rằng các bạn có thể dễ dàng đăng ký giấy phép thành lập doanh nghiệp và xác định được cơ quan có thầm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ Legalzone.

 

avatar
Trịnh Phương Oanh
1044 ngày trước
Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp
Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệpXin giấy phép thành lập doanh nghiệp ở đâu và cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc khi thành lập doanh nghiệp. Vì khi xác định được đơn vị cấp GPTLDN, chúng ta sẽ tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép một cách nhanh chóng, hạn chế được những chi phí không đáng có. Legalzone  thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp 2020Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệpĐiều 14 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh;b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng đăng ký kinh doanhĐiều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh (nghị định 01/2021/NĐ-CP)Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơPhối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương .Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định quy định điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này.Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (nghị định 01/2021/NĐ-CP)Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp đăng ký hộ kinh doanh.Hướng dẫn hộ kinh doanh  về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp huyện về tình hình đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn.Cung cấp thông tin về đăng ký hộ kinh doanh trên phạm vi địa bàn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương theo quy định của pháp luật.Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh .Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này khi cần thiết.Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện .Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.Với những thông tin vừa chia sẻ ở trên, chúng tôi tin rằng các bạn có thể dễ dàng đăng ký giấy phép thành lập doanh nghiệp và xác định được cơ quan có thầm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thành lập doanh nghiệp vui lòng liên hệ Legalzone.