0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60c01f2f96419-207.jpg.webp

Thủ tục cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ theo quy định mới nhất

Thủ tục cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ theo quy định mới nhất

Trường hợp nào thì được cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ? Thủ tục cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ theo quy định mới nhất? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Legalzone

Nội dung chính bài viết

Cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ

Theo quy định tại điểm b khoản 17 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, việc cấp phó bản văn bằng bảo hộ được thực hiện trong trường hợp quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung. Theo đó, văn bằng bảo hộ được cấp cho chủ sở hữu đầu tiên trong danh sách, các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu cấp phó bản và phải nộp phí dịch vụ cấp phó bản.

Trường hợp phó bản văn bằng bảo hộ bị mất hoặc bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được, bị tháo rời không giữ được dấu niêm phong, chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đã được cấp phó bản văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ, với điều kiện phải nộp phí dịch vụ tương ứng.

Thủ tục cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ

Cục sở hữu trí tuệ cấp/ cấp lại văn bằng bảo hộ cho người có yêu cầu theo quy định tại điểm c, điểm d Khoản 17 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN.

Bước 1: Chuẩn bị, nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại văn bằng bảo hộ được chuẩn bị như sau:

– Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ theo Mẫu 03-PBVB/GCN quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;

– 02 mẫu nhãn hiệu, 02 bộ ảnh chụp hoặc 02 bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với mẫu nhãn hiệu, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bằng bảo hộ gốc;

– Giấy ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ);

– Tài liệu khác theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ thì mang nộp tại Cục sở hữu trí tuệ để được xem xét, giải quyết.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ, cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ.

Trường hợp yêu cầu hợp lệ

Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp;

Trường hợp yêu cầu chưa hợp lệ

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Nếu kết thúc thời hạn nêu trên, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ.

Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do.

Phí, lệ phí cấp/cấp lại phó bản văng bằng bảo hộ

Người yêu cầu cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ phải nộp:

+ Phí công bố Quyết định cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/đơn

+ Phí đăng bạ Quyết định cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/văn bằng

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Xem thêm: Quyền sở hữu trí tuệ

avatar
Cao Hải
1046 ngày trước
Thủ tục cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ theo quy định mới nhất
Thủ tục cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ theo quy định mới nhấtTrường hợp nào thì được cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ? Thủ tục cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ theo quy định mới nhất? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của LegalzoneNội dung chính bài viếtCấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộThủ tục cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộBước 1: Chuẩn bị, nộp hồ sơBước 2: Xử lý hồ sơTrường hợp yêu cầu hợp lệTrường hợp yêu cầu chưa hợp lệPhí, lệ phí cấp/cấp lại phó bản văng bằng bảo hộCấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộTheo quy định tại điểm b khoản 17 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, việc cấp phó bản văn bằng bảo hộ được thực hiện trong trường hợp quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung. Theo đó, văn bằng bảo hộ được cấp cho chủ sở hữu đầu tiên trong danh sách, các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu cấp phó bản và phải nộp phí dịch vụ cấp phó bản.Trường hợp phó bản văn bằng bảo hộ bị mất hoặc bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không sử dụng được, bị tháo rời không giữ được dấu niêm phong, chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đã được cấp phó bản văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ, với điều kiện phải nộp phí dịch vụ tương ứng.Thủ tục cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộCục sở hữu trí tuệ cấp/ cấp lại văn bằng bảo hộ cho người có yêu cầu theo quy định tại điểm c, điểm d Khoản 17 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN.Bước 1: Chuẩn bị, nộp hồ sơHồ sơ đề nghị cấp/cấp lại văn bằng bảo hộ được chuẩn bị như sau:– Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ theo Mẫu 03-PBVB/GCN quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;– 02 mẫu nhãn hiệu, 02 bộ ảnh chụp hoặc 02 bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trùng với mẫu nhãn hiệu, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp trong văn bằng bảo hộ gốc;– Giấy ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ);– Tài liệu khác theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ.Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ thì mang nộp tại Cục sở hữu trí tuệ để được xem xét, giải quyết.Bước 2: Xử lý hồ sơTrong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ, cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ.Trường hợp yêu cầu hợp lệCục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào mục đăng bạ của văn bằng bảo hộ tương ứng trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp;Trường hợp yêu cầu chưa hợp lệCục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.Nếu kết thúc thời hạn nêu trên, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ.Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do.Phí, lệ phí cấp/cấp lại phó bản văng bằng bảo hộNgười yêu cầu cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ phải nộp:+ Phí công bố Quyết định cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/đơn+ Phí đăng bạ Quyết định cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/văn bằngTrên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.Xem thêm: Quyền sở hữu trí tuệ