0888889366
timeline_post_file61b1d1bd92122-ảnh-kiến-trúc.jpeg.webp

Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

Hiện nay trên địa bàn các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, người dân đều dễ dàng nhìn thấy được sự “đổi mình” với những tòa nhà cao chọc trời mà trước kia chúng ta chỉ nhìn thấy trên phim ảnh nước ngoài. Để có được sự cải tiến này, không thể thiếu những bàn tay và khối óc của những kiến trúc sơ nổi tiếng nước ngoài. Vậy làm thế nào để những kiến trúc sư nước ngoài đó hành nghề kiến trúc tại Việt Nam và thủ tục ra sao? Sau đây, công ty Luật Legalzone xin gửi tới mọi người lời giáp đáp qua bài viết về:

Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
1. Hành nghề kiến trúc là gì?

Xét theo định nghĩa tại khoản 6 Điều 3 Luật Kiến trúc năm 2019, Hành nghề kiến trúc là hoạt động nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kiến trúc.

2. Điều kiện để người nước ngoài được hành nghề kiến trúc tại Việt Nam:

Điều 31 Luật Kiến trúc năm 2019 quy định, Người nước ngoài được phép hành nghề kiến trúc ở Việt Nam khi đáp ứng 2 điều kiện dưới đây:

-  Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại Việt Nam hoặc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được Việt Nam công nhận, chuyển đổi;

- Tuân thủ pháp luật Việt Nam và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề của Việt Nam.

         Nếu người nước đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam dưới 06 tháng thì thực hiện thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

         Nếu người nước đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam 06 tháng trở lên thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. (Trong bài viết này, công ty Legalzone sẽ trình bày thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc) 

3. Hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài

Điều 30 Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết hồ sơ đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam gồm có: 

  • Đơn đề nghị công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trang chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.
  • Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, dịch ra tiếng Việt và được công chúng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.

4. Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài

Điều 31 Nghị định 85/2020/NĐ-CP:

Bước 1: Gửi hồ sơ và nộp lệ phí

Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận, chứng chỉ hành nghề qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.

Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Bước 2: Xem xét và nhận kết quả

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 10 ngày. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

(Thời hạn hành nghề kiến trúc tại văn bản công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc ở Việt Nam được xác định theo thời hạn của chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua hotline: 0888889366. 

 

 

Lưu Lan
811 ngày trước
Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
Hiện nay trên địa bàn các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, người dân đều dễ dàng nhìn thấy được sự “đổi mình” với những tòa nhà cao chọc trời mà trước kia chúng ta chỉ nhìn thấy trên phim ảnh nước ngoài. Để có được sự cải tiến này, không thể thiếu những bàn tay và khối óc của những kiến trúc sơ nổi tiếng nước ngoài. Vậy làm thế nào để những kiến trúc sư nước ngoài đó hành nghề kiến trúc tại Việt Nam và thủ tục ra sao? Sau đây, công ty Luật Legalzone xin gửi tới mọi người lời giáp đáp qua bài viết về:Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam1. Hành nghề kiến trúc là gì?Xét theo định nghĩa tại khoản 6 Điều 3 Luật Kiến trúc năm 2019, Hành nghề kiến trúc là hoạt động nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kiến trúc.2. Điều kiện để người nước ngoài được hành nghề kiến trúc tại Việt Nam:Điều 31 Luật Kiến trúc năm 2019 quy định, Người nước ngoài được phép hành nghề kiến trúc ở Việt Nam khi đáp ứng 2 điều kiện dưới đây:-  Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại Việt Nam hoặc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được Việt Nam công nhận, chuyển đổi;- Tuân thủ pháp luật Việt Nam và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề của Việt Nam.         Nếu người nước đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam dưới 06 tháng thì thực hiện thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc.         Nếu người nước đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam 06 tháng trở lên thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. (Trong bài viết này, công ty Legalzone sẽ trình bày thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc) 3. Hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoàiĐiều 30 Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết hồ sơ đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam gồm có: Đơn đề nghị công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trang chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, dịch ra tiếng Việt và được công chúng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.4. Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoàiĐiều 31 Nghị định 85/2020/NĐ-CP:Bước 1: Gửi hồ sơ và nộp lệ phíCá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận, chứng chỉ hành nghề qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.Bước 2: Xem xét và nhận kết quảKể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 10 ngày. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.(Thời hạn hành nghề kiến trúc tại văn bản công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc ở Việt Nam được xác định theo thời hạn của chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp)Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua hotline: 0888889366.