0888889366
timeline_post_file60bd7ed96998d-20.png.webp

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Cơ quan nhà nước sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký bảo hộ đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, có một số trường hợp cá nhân yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Vậy pháp luật quy định thế nào về thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ? 

Nội dung chính bài viết

Thành phần hồ sơ

1.Tờ khai (02 bản);

2. Chứng cứ (nếu có);

3. Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);

4. Bản giải trình lý do yêu cầu;

5. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Bước 2: Xử lý đơn

Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ:

+ Kiểm tra về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

+ Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu huỷ bỏ;

+ Ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

Trường hợp yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện:

+ Kiểm tra bằng chứng, lý do yêu cầu huỷ bỏ;

+ Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản cho chủ văn bằng bảo hộ về ý kiến của người thứ ba để chủ văn bằng có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ;

– Bước 3: Ra quyết định

Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định huỷ bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

– Bước 4: Công bố

Quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Thời hạn giải quyết

Trường hợp chính chủ văn bằng yêu cầu hủy bỏ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp người thứ ba yêu cầu hủy bỏ: 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng tính từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng mà không có ý kiến phản hồi hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu hủy bỏ.

Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng không được tính vào thời hạn nêu trên.

Phí và lệ phí

Phí thẩm định yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 390.000 đồng

Phí đăng bạ Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

Phí công bố Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

Lệ phí yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 50.000 đồng (mỗi đối tượng)

Trên đây là toàn bộ nội dung về Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ  gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Legalzone để được tư vấn.

Cao Hải
545 ngày trước
Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộCơ quan nhà nước sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho đơn đăng ký bảo hộ đáp ứng đủ điều kiện. Tuy nhiên, có một số trường hợp cá nhân yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Vậy pháp luật quy định thế nào về thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ? Nội dung chính bài viếtThành phần hồ sơTrình tự thực hiện– Bước 1: Tiếp nhận đơn– Bước 2: Xử lý đơn– Bước 3: Ra quyết định– Bước 4: Công bốThời hạn giải quyếtPhí và lệ phíThành phần hồ sơ1.Tờ khai (02 bản);2. Chứng cứ (nếu có);3. Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);4. Bản giải trình lý do yêu cầu;5. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).Trình tự thực hiện– Bước 1: Tiếp nhận đơnĐơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.– Bước 2: Xử lý đơnTrường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ:+ Kiểm tra về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;+ Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ yêu cầu huỷ bỏ;+ Ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.Trường hợp yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện:+ Kiểm tra bằng chứng, lý do yêu cầu huỷ bỏ;+ Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản cho chủ văn bằng bảo hộ về ý kiến của người thứ ba để chủ văn bằng có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ;– Bước 3: Ra quyết địnhTrên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định huỷ bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.– Bước 4: Công bốQuyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.Thời hạn giải quyếtTrường hợp chính chủ văn bằng yêu cầu hủy bỏ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.Trường hợp người thứ ba yêu cầu hủy bỏ: 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng tính từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng mà không có ý kiến phản hồi hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu hủy bỏ.Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng không được tính vào thời hạn nêu trên.Phí và lệ phíPhí thẩm định yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 390.000 đồngPhí đăng bạ Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồngPhí công bố Quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồngLệ phí yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ: 50.000 đồng (mỗi đối tượng)Trên đây là toàn bộ nội dung về Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ  gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Legalzone để được tư vấn.