0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file62cfd5c0afba8-hinh-anh-keu-goi-bao-ve-moi-truong-do-thi-820x460-1.jpg.webp

Tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành

Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau; bao quanh con người; có ảnh hưởng đến đời sống; kinh tế; xã hội; sự tồn tại; phát triển của con người; sinh vật và tự nhiên. Và hiện nay; môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm; gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của con người và sinh vật trên Trái đất. Vậy nên; để bảo vệ môi trường chung của chúng ta con người đã đặt ra các tiêu chuẩn môi trường (TCMT). Legalzone xin gửi đến bạn đọc thông tin về Tiêu chuẩn môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.

Tiêu chuẩn môi trường là gì?

Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 “Tiêu chuẩn môi trường là quy định tự nguyện áp dụng mức giới hạn của thông số về chất lượng môi trường; hàm lượng của chất ô nhiễm có trong chất thải; các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức công bố theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.”

Như vậy; dựa trên thông tin này; thì TCMT là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý; được công bố dưới dạng văn bản tự nguyện.

Quy định về tiêu chuẩn môi trường

Tiêu chuẩn môi trường gồm tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh; TCMT đối với quản lý chất thải và các TCMT khác. Toàn bộ hoặc một phần TCMT trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật; quy chuẩn kỹ thuật môi trường. TCMT

Cũng tương tự như cách phân loại trong quy chuẩn kỹ thuật môi trường; TCMT cũng được phân thành 03 loại: tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh; tiêu chuẩn về chất thải và các TCMT khác. Tuy nhiên; TCMT lại không đặt ra các yêu cầu chặt chẽ như đối với quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Phạm vi áp dụng đối với tiêu chuẩn cơ sở khá hẹp; chỉ có giá trị trong phạm vi quản lý của tổ chức công bố tiêu chuẩn. Đối với tiêu chuẩn quốc gia về môi trường; phạm vi áp dụng rộng hơn nhưng lại không có tính bắt buộc; trừ khi nó được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật; quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Xem thêm: Dịch vụ môi trường – Công ty Luật Legalzone

Cơ quan ban hành tiêu chuẩn môi trường

Theo quy định tại Điều 11 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn và Điều 104 Luật BVMT 2020; trách nhiệm xây dựng; thẩm định; công bố tiêu chuẩn thuộc về:

Lưu ý: Các tiêu chuẩn này được xây dựng bởi các bên liên quan theo nguyên tắc đồng thuận; các bên liên quan có thể là nhiều dạng tổ chức trong lĩnh vực công hoặc tư nhân.

So sánh tiêu chuẩn môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Điểm giống nhau

TCMT và quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh; hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải; các yêu cầu kỹ thuật và quản lý.

Để bảo vệ môi trường.

Là cơ sở cho hoạt động đánh giá sự phù hợp khi tác động đến môi trường.

Gồm: sản phẩm; hàng hoá; dịch vụ; quá trình; môi trường; các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội.

Điểm khác nhau

Giữa quy chuẩn kỹ thuật môi trường và TCMT khác nhau ở nhiều góc độ; về nội dung; chủ thể ban hành; cách thức; trình tự; thủ tục ban hành. Tuy nhiên; điểm khác nhau cốt lõi nhất giữa quy chuẩn kỹ thuật môi trường và TCMT là:

– Quy chuẩn kỹ thuật môi trường vừa là quy phạm pháp luật vừa là quy phạm kỹ thuật có tính bắt buộc chung; được áp dụng thống nhất (được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành) để điều chỉnh hành vi của con người trong quá trình khai thác; sử dụng; tác động đến các yếu tố khác nhau của môi trường.

– Khác với quy chuẩn kỹ thuật; TCMT không mang tính bắt buộc chung mà áp dụng tự nguyện; tiêu chuẩn chỉ trở thành  bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật; quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Ban hành và áp dụng TCMT là một trong những hình thức pháp lý quan trọng để kiểm soát ô nhiễm môi trường. Chính vì có vai trò quan trọng; do vậy; hệ thống các quy định về TCMT được pháp luật môi trường quy định rất chi tiết và cụ thể; tạo cơ sở pháp lý trong việc điều chỉnh hành vi của con người cũng như xác định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Trên đây là những bình luận; phân tích của Legalzone về vấn đề này.

Xem thêm: Phí bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về  Tiêu chuẩn môi trường theo quy định pháp luật hiện hành. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ với

chúng tôi để được kịp thời tư vấn.

Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

Công ty Luật Legalzone

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

Hệ thống: Thủ tục pháp luật

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone:https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Trần Đức Thành
638 ngày trước
Tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành
Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau; bao quanh con người; có ảnh hưởng đến đời sống; kinh tế; xã hội; sự tồn tại; phát triển của con người; sinh vật và tự nhiên. Và hiện nay; môi trường đang ngày càng bị ô nhiễm; gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của con người và sinh vật trên Trái đất. Vậy nên; để bảo vệ môi trường chung của chúng ta con người đã đặt ra các tiêu chuẩn môi trường (TCMT). Legalzone xin gửi đến bạn đọc thông tin về Tiêu chuẩn môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.Tiêu chuẩn môi trường là gì?Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 “Tiêu chuẩn môi trường là quy định tự nguyện áp dụng mức giới hạn của thông số về chất lượng môi trường; hàm lượng của chất ô nhiễm có trong chất thải; các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức công bố theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.”Như vậy; dựa trên thông tin này; thì TCMT là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý; được công bố dưới dạng văn bản tự nguyện.Quy định về tiêu chuẩn môi trườngTiêu chuẩn môi trường gồm tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh; TCMT đối với quản lý chất thải và các TCMT khác. Toàn bộ hoặc một phần TCMT trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật; quy chuẩn kỹ thuật môi trường. TCMTCũng tương tự như cách phân loại trong quy chuẩn kỹ thuật môi trường; TCMT cũng được phân thành 03 loại: tiêu chuẩn chất lượng môi trường xung quanh; tiêu chuẩn về chất thải và các TCMT khác. Tuy nhiên; TCMT lại không đặt ra các yêu cầu chặt chẽ như đối với quy chuẩn kỹ thuật môi trường.Phạm vi áp dụng đối với tiêu chuẩn cơ sở khá hẹp; chỉ có giá trị trong phạm vi quản lý của tổ chức công bố tiêu chuẩn. Đối với tiêu chuẩn quốc gia về môi trường; phạm vi áp dụng rộng hơn nhưng lại không có tính bắt buộc; trừ khi nó được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật; quy chuẩn kỹ thuật môi trường.Xem thêm: Dịch vụ môi trường – Công ty Luật LegalzoneCơ quan ban hành tiêu chuẩn môi trườngTheo quy định tại Điều 11 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn và Điều 104 Luật BVMT 2020; trách nhiệm xây dựng; thẩm định; công bố tiêu chuẩn thuộc về:Lưu ý: Các tiêu chuẩn này được xây dựng bởi các bên liên quan theo nguyên tắc đồng thuận; các bên liên quan có thể là nhiều dạng tổ chức trong lĩnh vực công hoặc tư nhân.So sánh tiêu chuẩn môi trường và quy chuẩn kỹ thuật môi trườngĐiểm giống nhauTCMT và quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh; hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải; các yêu cầu kỹ thuật và quản lý.Để bảo vệ môi trường.Là cơ sở cho hoạt động đánh giá sự phù hợp khi tác động đến môi trường.Gồm: sản phẩm; hàng hoá; dịch vụ; quá trình; môi trường; các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội.Điểm khác nhauGiữa quy chuẩn kỹ thuật môi trường và TCMT khác nhau ở nhiều góc độ; về nội dung; chủ thể ban hành; cách thức; trình tự; thủ tục ban hành. Tuy nhiên; điểm khác nhau cốt lõi nhất giữa quy chuẩn kỹ thuật môi trường và TCMT là:– Quy chuẩn kỹ thuật môi trường vừa là quy phạm pháp luật vừa là quy phạm kỹ thuật có tính bắt buộc chung; được áp dụng thống nhất (được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành) để điều chỉnh hành vi của con người trong quá trình khai thác; sử dụng; tác động đến các yếu tố khác nhau của môi trường.– Khác với quy chuẩn kỹ thuật; TCMT không mang tính bắt buộc chung mà áp dụng tự nguyện; tiêu chuẩn chỉ trở thành  bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật; quy chuẩn kỹ thuật môi trường.Ban hành và áp dụng TCMT là một trong những hình thức pháp lý quan trọng để kiểm soát ô nhiễm môi trường. Chính vì có vai trò quan trọng; do vậy; hệ thống các quy định về TCMT được pháp luật môi trường quy định rất chi tiết và cụ thể; tạo cơ sở pháp lý trong việc điều chỉnh hành vi của con người cũng như xác định trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Trên đây là những bình luận; phân tích của Legalzone về vấn đề này.Xem thêm: Phí bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hànhTrên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về  Tiêu chuẩn môi trường theo quy định pháp luật hiện hành. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết và để được hướng dẫn vui lòng liên hệ vớichúng tôi để được kịp thời tư vấn.Xin cảm ơn!Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệCông ty Luật LegalzoneHotline tư vấn:  088.888.9366Email: Support@legalzone.vnWebsite: https://legalzone.vn/Hệ thống: Thủ tục pháp luậtĐịa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội———————————-Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcyTư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcyTư vấn pháp lý/ Legal consultantcyFb Legalzone:https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd