0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60d2c18bbcbe7-vốn-điều-lệ-3-1.jpg.webp

Vốn đầu tư là gì

Câu hỏi được đặt ra Vốn đầu tư là gì ? Khi doanh nghiệp tiến hành đầu tư kinh doanh thì nguồn vốn đầu tư có phải vốn điều lệ của doanh nghiệp hay không? Vậy vốn đầu tư là gì, đặc điểm của vốn đầu tư được thể hiện như thế nào?

Bài viết sau đây Legalzone xin cung cấp một số vấn đề pháp lý cơ bản về vốn đầu tư:

Vốn đầu tư là gì ?

von dau tu

 

Khái niệm tổng vốn đầu tư là gì ?

- Khi tiến hành đầu tư kinh doanh của một dự án thì cần nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư đó.

- Nguồn vốn đầu tư là nguồn vốn tích lũy của xã hội. Được sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội; và nhằm duy trì và tạo các tiềm lực mới dựa vào các dự án, công trình đầu tư.

- Vốn đầu tư được hiểu là toàn bộ chi phí mà nhà đầu tư bỏ ra để thực hiện hoạt động đầu tư. Được hình thành từ hai nguồn chính là nguồn vốn trong nước và nguồn vốn nước ngoài.

- Khi thực hiện một dự án nhất định thì cần có nguồn vốn để thực hiện dự án đó. Vốn đầu tư dự án chính là tổng nguồn vốn góp; bao gồm: Vốn điều lệ của doanh nghiệp; vốn vay; vốn huy động từ cá nhân, tổ chức khác trước khi thực hiện dự án.

- Một doanh nghiệp có thể thực hiện một hoặc nhiều dự án đầu tư khác nhau. Phụ thuộc vào nguồn lực tài chính của doanh nghiệp đó.

Vốn đầu tư

- Khái niệm vốn đầu tư chưa được nhiều người hiểu đúng ý nghĩa. Mà nhiều người chỉ quan tâm đến vốn điều lệ của doanh nghiệp.

- Vốn đầu tư là cụm từ thường phổ biến đối với những doanh nghiệp FDI.

>>>Tham khảo bài viết đầu tư nước ngoài là gì

- Vốn đầu tư thông thường sẽ gắn liền với các dự án đầu tư cụ thể. Và được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư kinh doanh.

- Vốn đầu tư là khoản tiền mà một doanh nghiệp nhận được để tiếp tục các mục tiêu kinh doanh. Hoặc là khoản tiền công ty bỏ ra để mua các tài sản dài hạn.

Vốn điều lệ là gì?

vốn điều lệ

- Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên; hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty.
Nguồn vốn đầu tư là gì? Khác vốn điều lệ như thế nào?

Pháp luật không quy định vốn điều lệ công ty tối thiểu là bao nhiêu. Hoặc mức vốn điều lệ công ty tối đa là bao nhiêu khi đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường.

Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định thì:

  • Cần phải đăng ký mức vốn điều lệ tối thiểu phải bằng mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh đó.

Vốn pháp định là gì ?

- Vốn pháp định là:

Mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có đủ khi đăng ký ngành kinh doanh có điều kiện để thành lập công ty hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Mức vốn pháp định lớn hay nhỏ nó phụ thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà doanh nghiệp đăng ký các ngành nghề yêu cầu mức vốn pháp định khác nhau.

Vốn đầu tư dự án là gì ?

- Vốn đầu tư dự án là tổng các nguồn vốn góp vào một dự án đầu tư để thực hiện dự án đó. Vốn đầu tư có thể bao gồm:

Vốn điều lệ của doanh nghiệp (góp một phần hoặc góp toàn bộ); Vốn vay từ ngân hàng; Vốn góp của các nhà đầu tư khác vào dự án đó..v..v..

Một doanh nghiệp có thể có nhiều dự án đầu tư hoặc chỉ có 1 dự án đầu tư tùy vào tiềm lực tài chính của doanh nghiệp.
- Khái niệm về vốn đầu tư của doanh nghiệp thì có thể rất nhiều người chưa hiểu được hết ý nghĩa chính xác của nó.

Cụm từ vốn đầu tư thường phổ biến trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ( doanh nghiệp FDI).

Vốn đầu tư thường gắn liền với các dự án đầu tư cụ thể; và được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tuy nhiên có nhiều doanh nghiệp Việt Nam được cấp phép thực hiện dự án đầu tư nên cũng thể hiện mức vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đó.

 

Vốn đầu tư

Vốn góp thực hiện dự án đầu tư là gì?

đầu tư vốn là gì - Là số vốn mà doanh nghiệp góp vào một dự án đầu tư cụ thể. Số vốn góp thực hiện dự án đầu tư này có thể nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng vốn điều lệ của doanh nghiệp.
Ví dụ:
- Doanh nghiệp A có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Và có 1 dự án xây dựng chung cư B có tổng vốn đầu tư là 15 tỷ. Doanh nghiệp A bỏ vốn góp thực hiện dự án 8 tỷ góp vào dự án; vay ngân hàng 4 tỷ đồng; đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư khác trên thị trường góp 3 tỷ còn lại vào là đủ 15 tỷ.
- Vậy Tổng vốn đầu tư dự án chung cư B = 15 tỷ. Vốn góp thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp A là 8 tỷ, Vốn vay ngân hàng là 4 tỷ, Vốn đầu tư của các nhà đầu tư khác là 3 tỷ.

Vốn đầu tư có phải là vốn điều lệ của doanh nghiệp

Vốn điều lệ thường được dùng phổ biến. Và bao trùm hơn là vốn đầu tư nên nhiều người mặc định khi đầu tư kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ tiến hành đầu tư dựa vào nguồn vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.

Bản chất của hai nguồn vốn này là khác nhau. Nên không thể đồng nhất vốn đầu tư chính là vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Vốn đầu tư là gì? vốn đầu tư bao gồm vốn điều lệ của doanh nghiệp (có thể là một phần hoặc toàn bộ), vốn huy động, vốn vay từ các cá nhân, tổ chức khác.

Do đó mà vốn đầu tư bao quát hơn vốn điều lệ của doanh nghiệp; doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư có thể bỏ ra toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp; hoặc một phần vốn điều lệ để tiến hành kinh doanh bên cạnh các nguồn vốn huy động khác.

Trường hợp toàn bộ vốn điều lệ dùng vào việc thực hiện dự án

Khi thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp bỏ toàn bộ vốn điều lệ của mình vào việc thực hiện dự án đó. Mà không có huy động từ nguồn vốn nào khác thì khi đó, nguồn vốn đầu tư bằng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Tuy nhiên trường hợp này cũng không được đồng nhất khái niệm nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn điều lệ.

Vốn đầu tư có thể linh hoạt tùy từng trường hợp thực hiện dự án đầu tư cụ thể. Doanh nghiệp khi tiến hành từng dự án thì vốn đầu tư sẽ khác nhau, do đó không thể đồng nhất vốn đầu tư là vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Để đảm bảo hoạt động đầu tư thực hiện dự án: Có thể góp vào vốn đầu tư một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp mình bên cạnh các nguồn vốn huy động đầu tư khác.

Sự khác nhau giữa vốn góp thực hiện dự án và vốn điều lệ là gì

- Đối với những doanh nghiệp trong nước thì chỉ quen với khái niệm vốn điều lệ. Còn đối với những doanh nghiệp FDI thì có thêm một khái niệm đi liền với các doanh nghiệp đó là vốn đầu tư.
- Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong vốn đầu tư có cả phần vốn góp và vốn huy động hoặc vốn vay.

- Vốn góp thực hiện dự án có phải là vốn điều lệ của doanh nghiệp hay không? Có thể thấy rằng đối với những doanh nghiệp FDI; khi thành lập công ty ở Việt Nam với dự án đầu tiên; số vốn phải góp ít nhất bằng vốn Điều lệ trong thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đầu tư.

- Thông thường vốn điều lệ của công ty FDI cũng đồng thời là vốn góp để thực hiện dự án.
- Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp; số vốn điều lệ đều bằng đúng số vốn đã góp trong tổng vốn đầu tư.

Cần phân biệt giữa khái niệm vốn góp vào vốn điều lệ doanh nghiệp và vốn góp để thực hiện dự án. Đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp đồng thời thực hiện nhiều dự án.

Vốn điều lệ là phần vốn cam kết góp trong một thời hạn không quá 90 ngày và được ghi vào Điều lệ của Công ty. Trong khi đó, vốn đầu tư của doanh nghiệp được quy định đối với từng dự án đầu tư. Trong đó có phần vốn góp của các nhà đầu tư cho dự án.

Thời hạn góp vốn đầu tư vào dự án cũng khác thời hạn góp vốn điều lệ doanh nghiệp.

Ví dụ: Có nhiều nhà đầu tư có thời hạn góp vốn đầu tư vào dự án là 5 năm.
- Như vậy, khi một doanh nghiệp FDI lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam, số vốn góp tối thiểu phải bằng vốn điều lệ. Hay nói cách khác, thông thường số vốn góp thực hiện dự án sẽ bằng vốn điều lệ trong trường hợp này.

Tuy nhiên số vốn góp thực hiện dự án này không bị giới hạn, nếu nhà đầu tư muốn triển khai nhiều dự án hơn trong tương lai.

Vì vậy, không nên hiểu, trong mọi trường hợp, vốn điều lệ đều bằng vốn góp thực hiện dự án.

Trên đây là một số thông tin giải đáp vấn đề vốn đầu tư là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Lê Tún Anh
1025 ngày trước
Vốn đầu tư là gì
Câu hỏi được đặt ra Vốn đầu tư là gì ? Khi doanh nghiệp tiến hành đầu tư kinh doanh thì nguồn vốn đầu tư có phải vốn điều lệ của doanh nghiệp hay không? Vậy vốn đầu tư là gì, đặc điểm của vốn đầu tư được thể hiện như thế nào?Bài viết sau đây Legalzone xin cung cấp một số vấn đề pháp lý cơ bản về vốn đầu tư:Vốn đầu tư là gì ? Khái niệm tổng vốn đầu tư là gì ?- Khi tiến hành đầu tư kinh doanh của một dự án thì cần nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư đó.- Nguồn vốn đầu tư là nguồn vốn tích lũy của xã hội. Được sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội; và nhằm duy trì và tạo các tiềm lực mới dựa vào các dự án, công trình đầu tư.- Vốn đầu tư được hiểu là toàn bộ chi phí mà nhà đầu tư bỏ ra để thực hiện hoạt động đầu tư. Được hình thành từ hai nguồn chính là nguồn vốn trong nước và nguồn vốn nước ngoài.- Khi thực hiện một dự án nhất định thì cần có nguồn vốn để thực hiện dự án đó. Vốn đầu tư dự án chính là tổng nguồn vốn góp; bao gồm: Vốn điều lệ của doanh nghiệp; vốn vay; vốn huy động từ cá nhân, tổ chức khác trước khi thực hiện dự án.- Một doanh nghiệp có thể thực hiện một hoặc nhiều dự án đầu tư khác nhau. Phụ thuộc vào nguồn lực tài chính của doanh nghiệp đó.Vốn đầu tư- Khái niệm vốn đầu tư chưa được nhiều người hiểu đúng ý nghĩa. Mà nhiều người chỉ quan tâm đến vốn điều lệ của doanh nghiệp.- Vốn đầu tư là cụm từ thường phổ biến đối với những doanh nghiệp FDI.>>>Tham khảo bài viết đầu tư nước ngoài là gì- Vốn đầu tư thông thường sẽ gắn liền với các dự án đầu tư cụ thể. Và được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư kinh doanh.- Vốn đầu tư là khoản tiền mà một doanh nghiệp nhận được để tiếp tục các mục tiêu kinh doanh. Hoặc là khoản tiền công ty bỏ ra để mua các tài sản dài hạn.Vốn điều lệ là gì?- Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên; hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty.Nguồn vốn đầu tư là gì? Khác vốn điều lệ như thế nào?Pháp luật không quy định vốn điều lệ công ty tối thiểu là bao nhiêu. Hoặc mức vốn điều lệ công ty tối đa là bao nhiêu khi đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường.Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định thì:Cần phải đăng ký mức vốn điều lệ tối thiểu phải bằng mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh đó.Vốn pháp định là gì ?- Vốn pháp định là:Mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có đủ khi đăng ký ngành kinh doanh có điều kiện để thành lập công ty hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh.Mức vốn pháp định lớn hay nhỏ nó phụ thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà doanh nghiệp đăng ký các ngành nghề yêu cầu mức vốn pháp định khác nhau.Vốn đầu tư dự án là gì ?- Vốn đầu tư dự án là tổng các nguồn vốn góp vào một dự án đầu tư để thực hiện dự án đó. Vốn đầu tư có thể bao gồm:Vốn điều lệ của doanh nghiệp (góp một phần hoặc góp toàn bộ); Vốn vay từ ngân hàng; Vốn góp của các nhà đầu tư khác vào dự án đó..v..v..Một doanh nghiệp có thể có nhiều dự án đầu tư hoặc chỉ có 1 dự án đầu tư tùy vào tiềm lực tài chính của doanh nghiệp.- Khái niệm về vốn đầu tư của doanh nghiệp thì có thể rất nhiều người chưa hiểu được hết ý nghĩa chính xác của nó.Cụm từ vốn đầu tư thường phổ biến trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ( doanh nghiệp FDI).Vốn đầu tư thường gắn liền với các dự án đầu tư cụ thể; và được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Tuy nhiên có nhiều doanh nghiệp Việt Nam được cấp phép thực hiện dự án đầu tư nên cũng thể hiện mức vốn đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đó. Vốn góp thực hiện dự án đầu tư là gì?đầu tư vốn là gì - Là số vốn mà doanh nghiệp góp vào một dự án đầu tư cụ thể. Số vốn góp thực hiện dự án đầu tư này có thể nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng vốn điều lệ của doanh nghiệp.Ví dụ:- Doanh nghiệp A có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Và có 1 dự án xây dựng chung cư B có tổng vốn đầu tư là 15 tỷ. Doanh nghiệp A bỏ vốn góp thực hiện dự án 8 tỷ góp vào dự án; vay ngân hàng 4 tỷ đồng; đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư khác trên thị trường góp 3 tỷ còn lại vào là đủ 15 tỷ.- Vậy Tổng vốn đầu tư dự án chung cư B = 15 tỷ. Vốn góp thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp A là 8 tỷ, Vốn vay ngân hàng là 4 tỷ, Vốn đầu tư của các nhà đầu tư khác là 3 tỷ.Vốn đầu tư có phải là vốn điều lệ của doanh nghiệpVốn điều lệ thường được dùng phổ biến. Và bao trùm hơn là vốn đầu tư nên nhiều người mặc định khi đầu tư kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ tiến hành đầu tư dựa vào nguồn vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.Bản chất của hai nguồn vốn này là khác nhau. Nên không thể đồng nhất vốn đầu tư chính là vốn điều lệ của doanh nghiệp.Vốn đầu tư là gì? vốn đầu tư bao gồm vốn điều lệ của doanh nghiệp (có thể là một phần hoặc toàn bộ), vốn huy động, vốn vay từ các cá nhân, tổ chức khác.Do đó mà vốn đầu tư bao quát hơn vốn điều lệ của doanh nghiệp; doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư có thể bỏ ra toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp; hoặc một phần vốn điều lệ để tiến hành kinh doanh bên cạnh các nguồn vốn huy động khác.Trường hợp toàn bộ vốn điều lệ dùng vào việc thực hiện dự ánKhi thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp bỏ toàn bộ vốn điều lệ của mình vào việc thực hiện dự án đó. Mà không có huy động từ nguồn vốn nào khác thì khi đó, nguồn vốn đầu tư bằng vốn điều lệ của doanh nghiệp.Tuy nhiên trường hợp này cũng không được đồng nhất khái niệm nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn điều lệ.Vốn đầu tư có thể linh hoạt tùy từng trường hợp thực hiện dự án đầu tư cụ thể. Doanh nghiệp khi tiến hành từng dự án thì vốn đầu tư sẽ khác nhau, do đó không thể đồng nhất vốn đầu tư là vốn điều lệ của doanh nghiệp.Để đảm bảo hoạt động đầu tư thực hiện dự án: Có thể góp vào vốn đầu tư một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp mình bên cạnh các nguồn vốn huy động đầu tư khác.Sự khác nhau giữa vốn góp thực hiện dự án và vốn điều lệ là gì- Đối với những doanh nghiệp trong nước thì chỉ quen với khái niệm vốn điều lệ. Còn đối với những doanh nghiệp FDI thì có thêm một khái niệm đi liền với các doanh nghiệp đó là vốn đầu tư.- Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Trong vốn đầu tư có cả phần vốn góp và vốn huy động hoặc vốn vay.- Vốn góp thực hiện dự án có phải là vốn điều lệ của doanh nghiệp hay không? Có thể thấy rằng đối với những doanh nghiệp FDI; khi thành lập công ty ở Việt Nam với dự án đầu tiên; số vốn phải góp ít nhất bằng vốn Điều lệ trong thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đầu tư.- Thông thường vốn điều lệ của công ty FDI cũng đồng thời là vốn góp để thực hiện dự án.- Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp; số vốn điều lệ đều bằng đúng số vốn đã góp trong tổng vốn đầu tư.Cần phân biệt giữa khái niệm vốn góp vào vốn điều lệ doanh nghiệp và vốn góp để thực hiện dự án. Đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp đồng thời thực hiện nhiều dự án.Vốn điều lệ là phần vốn cam kết góp trong một thời hạn không quá 90 ngày và được ghi vào Điều lệ của Công ty. Trong khi đó, vốn đầu tư của doanh nghiệp được quy định đối với từng dự án đầu tư. Trong đó có phần vốn góp của các nhà đầu tư cho dự án.Thời hạn góp vốn đầu tư vào dự án cũng khác thời hạn góp vốn điều lệ doanh nghiệp.Ví dụ: Có nhiều nhà đầu tư có thời hạn góp vốn đầu tư vào dự án là 5 năm.- Như vậy, khi một doanh nghiệp FDI lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam, số vốn góp tối thiểu phải bằng vốn điều lệ. Hay nói cách khác, thông thường số vốn góp thực hiện dự án sẽ bằng vốn điều lệ trong trường hợp này.Tuy nhiên số vốn góp thực hiện dự án này không bị giới hạn, nếu nhà đầu tư muốn triển khai nhiều dự án hơn trong tương lai.Vì vậy, không nên hiểu, trong mọi trường hợp, vốn điều lệ đều bằng vốn góp thực hiện dự án.Trên đây là một số thông tin giải đáp vấn đề vốn đầu tư là gì. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ