0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60bf48086ed62-timeline_post_file609ce2e4b7fa3-1d.jpg.webp

Xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất

 nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu bạn có vướng mắc liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bạn cần tìm hiểu các quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn hoặc hỏi ý kiến luật sư chuyên môn.

Trong trường hợp bạn không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy liên hệ Legalzone, chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp cho bạn những vấn đề về việc có được xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch hay không

Quy hoạch treo là gì?

Hiện nay, pháp luật không định nghĩa quy hoạch treo là gì, nhưng căn cứ theo (Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013) có thể hiểu quy hoạch treo là việc diện tích đất được quy hoạch sử dụng đất hàng năm mà:

Không thực hiện kế hoạch sử dụng đất và cũng không công bố điều chỉnh, hủy bỏ, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất trên trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm công bố quy hoạch.

Khi nào cần xin phép xây dựng nhà trên đất có quy hoạch treo?

Nếu quy hoạch sử dụng đất đã được công bố và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch.

  • Người sử dụng đất được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng KHÔNG được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.
  • Nếu có mong muốn cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thuộc vào quy hoạch treo mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất

thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013.

Có được xin phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch hay không?

Theo quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng 2014 sửa đổi 2018 về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

  • Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;
  • Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng các điều kiện trên và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng đồng thời 3 điều kiện trên và quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai

thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trên cơ sở quy định nêu trên, người sử dụng đất xem xét các điều kiện của mình có đáp ứng các tiêu chí đề ra như đã phân tích ở trên để tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch tạm trên đất quy hoạch treo.

Thủ tục thực hiện xin cấp giấy phép xây dựng nhà trên đất có quy hoạch treo

  • Nộp hồ sơ: Đơn đề nghị cấp phép xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch; Bản sao/ bản chụp chính giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; Bản sao/bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định;
  • Tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan tiếp nhận tiến hành kiểm tra tính hợ lệ của hồ sơ xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch và yêu cầu sửa đổi bổ sung (nếu có);
  • Nhận kết quả và nộp lệ phí.

Trên đây là một số thông tin hướng dẫn về việc xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

avatar
Lê Tún Anh
1046 ngày trước
Xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch
Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.Như vậy, nếu bạn có vướng mắc liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bạn cần tìm hiểu các quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn hoặc hỏi ý kiến luật sư chuyên môn.Trong trường hợp bạn không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy liên hệ Legalzone, chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp cho bạn những vấn đề về việc có được xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch hay khôngQuy hoạch treo là gì?Hiện nay, pháp luật không định nghĩa quy hoạch treo là gì, nhưng căn cứ theo (Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013) có thể hiểu quy hoạch treo là việc diện tích đất được quy hoạch sử dụng đất hàng năm mà:Không thực hiện kế hoạch sử dụng đất và cũng không công bố điều chỉnh, hủy bỏ, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất trên trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm công bố quy hoạch.Khi nào cần xin phép xây dựng nhà trên đất có quy hoạch treo?Nếu quy hoạch sử dụng đất đã được công bố và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch.Người sử dụng đất được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng KHÔNG được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.Nếu có mong muốn cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thuộc vào quy hoạch treo mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đấtthì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013.Có được xin phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch hay không?Theo quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng 2014 sửa đổi 2018 về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng các điều kiện trên và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng đồng thời 3 điều kiện trên và quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khaithì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.Trên cơ sở quy định nêu trên, người sử dụng đất xem xét các điều kiện của mình có đáp ứng các tiêu chí đề ra như đã phân tích ở trên để tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch tạm trên đất quy hoạch treo.Thủ tục thực hiện xin cấp giấy phép xây dựng nhà trên đất có quy hoạch treoNộp hồ sơ: Đơn đề nghị cấp phép xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch; Bản sao/ bản chụp chính giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; Bản sao/bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định;Tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan tiếp nhận tiến hành kiểm tra tính hợ lệ của hồ sơ xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch và yêu cầu sửa đổi bổ sung (nếu có);Nhận kết quả và nộp lệ phí.Trên đây là một số thông tin hướng dẫn về việc xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ