0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file60c80a66afb8a-đ.jpg.webp

Xử lý kỷ luật lao động

Xử lý kỷ luật lao động

Khi xảy ra hành vi vi phạm lao động, người sử dụng lao động có thể áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động. Dưới đây Legalzone giới thiệu về những nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động theo quy định mới nhất mà người sử dụng lao động cần chú ý.

Nội dung chính bài viết

Hình thức xử lý kỷ luật lao động

Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động được phép sử dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật dưới đây:

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

3. Sa thải.

Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

Để đảm bảo quyền và lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động, Bộ luật lao động 2012 đặt ra những nguyên tắc cụ thể trong việc áp dụng các biên pháp xử lý kỷ luật. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, đảm bảo về điều kiện xử lý kỷ luật lao động

– Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

– Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

– Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

– Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

Thứ hai, không áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật với một hành vi vi phạm

Người sử dụng lao động chỉ được áp dụng một hình thức xử lý kỷ luật theo nội quy lao động hoặc quy định khác có liên quan đối với một hành vi vi phạm.

Trường hợp người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

Thứ ba, không áp dụng biện pháp xử lý kỷ luật lao động trong một số trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động cần lưu ý đến một số trường hợp pháp luật dành cho người lao động những đặc quyền. Theo đó, trong những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 123 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động không được áp dụng xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

– Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

– Đang bị tạm giữ, tạm giam;

– Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

– Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Lưu ý: Người sử dụng lao động không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Trên đây là nội dung tư vấn về nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động. Liên hệ ngay với Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ. 

Cao Hải
1033 ngày trước
Xử lý kỷ luật lao động
Xử lý kỷ luật lao độngKhi xảy ra hành vi vi phạm lao động, người sử dụng lao động có thể áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động. Dưới đây Legalzone giới thiệu về những nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động theo quy định mới nhất mà người sử dụng lao động cần chú ý.Nội dung chính bài viếtHình thức xử lý kỷ luật lao độngNguyên tắc xử lý kỷ luật lao độngThứ nhất, đảm bảo về điều kiện xử lý kỷ luật lao độngThứ hai, không áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật với một hành vi vi phạmThứ ba, không áp dụng biện pháp xử lý kỷ luật lao động trong một số trường hợp đặc biệtHình thức xử lý kỷ luật lao độngTheo quy định tại Điều 125 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động được phép sử dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật dưới đây:1. Khiển trách.2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.3. Sa thải.Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao độngĐể đảm bảo quyền và lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động, Bộ luật lao động 2012 đặt ra những nguyên tắc cụ thể trong việc áp dụng các biên pháp xử lý kỷ luật. Cụ thể như sau:Thứ nhất, đảm bảo về điều kiện xử lý kỷ luật lao động– Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;– Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;– Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;– Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.Thứ hai, không áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật với một hành vi vi phạmNgười sử dụng lao động chỉ được áp dụng một hình thức xử lý kỷ luật theo nội quy lao động hoặc quy định khác có liên quan đối với một hành vi vi phạm.Trường hợp người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.Thứ ba, không áp dụng biện pháp xử lý kỷ luật lao động trong một số trường hợp đặc biệtNgười sử dụng lao động cần lưu ý đến một số trường hợp pháp luật dành cho người lao động những đặc quyền. Theo đó, trong những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 123 Bộ luật lao động 2012, người sử dụng lao động không được áp dụng xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:– Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;– Đang bị tạm giữ, tạm giam;– Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;– Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.Lưu ý: Người sử dụng lao động không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.Trên đây là nội dung tư vấn về nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động. Liên hệ ngay với Legalzone để được tư vấn và hỗ trợ.