0888889366
timeline_post_file6332e367b632d-istockphoto-1312513223-612x612.jpg.webp

TRỢ LÝ PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC BỊ KHAI TRỪ ĐẢNG

Ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng bị Ban Bí thư khai trừ Đảng.

Quyết định kỷ luật được đưa ra trong cuộc họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, ngày 27/9. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với ông Linh và ông Dũng, đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Tô Anh Dũng đã thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19; nhận hối lộ, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Ông Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác, vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Hai ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh bị đánh giá là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Các vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Một ngày trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh.

Ngày 14/4, ông Tô Anh Dũng, bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ. Ông Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ trong khi thực hiện "chuyến bay giải cứu".

 

Nguyễn Phương Thảo
519 ngày trước
TRỢ LÝ PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC BỊ KHAI TRỪ ĐẢNG
Ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng bị Ban Bí thư khai trừ Đảng.Quyết định kỷ luật được đưa ra trong cuộc họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, ngày 27/9. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với ông Linh và ông Dũng, đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Tô Anh Dũng đã thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19; nhận hối lộ, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.Ông Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác, vi phạm nguyên tắc, quy chế làm việc; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.Hai ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh bị đánh giá là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Các vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.Một ngày trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật ông Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh.Ngày 14/4, ông Tô Anh Dũng, bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ. Ông Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ trong khi thực hiện "chuyến bay giải cứu".